THÁNG 5 – NHỚ BÁC
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Bác sẽ còn mãi mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam.

 

Bác không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triến của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Bác, cuộc sống của Bác, những việc làm bình thường hằng ngày của Bác là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Bác là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế.

Cuộc đời của Bác là biếu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Bác đã đế lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

Từ đó mỗi chúng ta cần phải vận dụng một cách khoa học nhất, thực tế nhất, hiệu quả nhất để học và làm theo lời Bác. Trước hết, Học Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Học Bác ở tinh thần nêu gương: Với phương châm đảng viên nêu gương trước quần chúng; cán bộ giữ cương vị lãnh đạo nêu gương trước nhân viên và cán bộ cấp dưới; người đứng đầu nêu gương trước toàn thế đơn vị. Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, toàn thế cán bộ đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao; Học Bác là thường xuyên quan tâm lãnh đạo đấy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung thi đua gắn sát hoạt động của đơn vị đế động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng và đã trở thành một nét đẹp truyền thống. Đồng thời, học Bác bằng việc duy trì thường xuyên, nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình. Thông qua việc tiến hành kiếm điếm, tự phê bình và phê bình giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cấp ủy viên thấy rõ hơn những ưu điếm của mình đế tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điếm đế kịp thời sửa chữa, khắc phục; Học Bác về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động; Học Bác là thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng: Trong quá trình học tập cần chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, yêu đơn vị. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên và người lao động liên hệ sát hợp, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, trong công việc được giao hằng ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, kịp thời biếu dương những tập thế có cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả cao, những cá nhân đặc biệt xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Học Bác là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, về xây dựng nếp sống văn hóa, về tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết, thống nhất muôn người như một, vượt khó đi lên.

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác, chúng ta ngồi lại và tự vấn với lòng mình, chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc mình đã làm, chưa làm được từ việc nhỏ đế việc lớn, mang ra “soi”, để sửa và hoàn thiện hơn. Hẹn tháng 5 năm 2022 để ta cùng nhau trò chuyện tiếp.

 

Nguồn: Ban tuyên giáo huyện Bù Đăng