HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

 Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, chiều ngày 16/9/20023 được sự nhất trí của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường và Công đoàn trường THPT Thống Nhất đã phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm học 2023 - 2024. 

      Tham gia Hội nghị, về phía lãnh đạo nhà trường có ông Hồ Ngọc Tùng - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; bà Nông Thị Thái – Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng; ông Huỳnh Đức Tuấn Phó hiệu trưởng cùng với 49 đoàn viên công đoàn đã có mặt tham gia đầy đủ

anh tin bai
anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm học 2023 - 2024

         Mở đầu Hội nghị ông Hồ Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng phấn đấu của nhà trường trong năm học mới 2023 – 2024; bà Nông Thị Thái thông qua Kế hoạch kiểm tra nội bộ; ông Huỳnh Đức Tuấn thông qua Kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đây là dịp để cán bộ viên chức người lao động trong nhà trường nhìn lại kết quả hoạt động trong một năm qua và đưa ra phướng hướng tốt nhất để nâng cao chất lượng chuyên môn  trong năm học tới

anh tin bai

Ông Hồ Ngọc Tùng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.


anh tin bai

Bà Nông Thị Thái – Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ.

anh tin bai

Ông Huỳnh Đức Tuấn – Phó hiệu trưởng thông qua Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Tại Hội nghị ông Trương Quang Trí - Chủ tịch Công đoàn đã thay mặt Ban chấp hành Công đoàn thông qua bản Báo cáo kết tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023 và đưa ra phướng hướng phấn đấu năm học 2023 - 2024

anh tin bai

Ông Trương Quang Trí – Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị còn được lắng nghe  báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính của bộ phận Kế toán cùng với phương hướng hoạt động của Ban thanh tra và bộ phận Kế toán.

anh tin bai

Ông Nguyễn Đình Cảnh – Kế toán nhà trường thông qua cáo cáo tài chính.

       Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chuyên môn và cá nhân công đoàn viên nhằm nâng cao kết quả hoạt động chuyên môn của nhà trường và công đoàn. Hội nghị đã đưa ra biểu quyết và thống nhất cao với các chỉ tiêu của năm học mới 2023 – 2024

anh tin bai

Hình ảnh viên chức nữ vui tươi sau khi kết thúc Hội nghị

anh tin bai
anh tin bai

Hội nghị diễn ra với không khí đầy phấn khởi trong những ngày đầu năm học mới thể hiện quyết tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới.

 

                               Tác giả bài viết: Trương Quang Trí – Chủ tịch Công đoàn