Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm học 2022 – 2023, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024 của Khối thi đua số 2

Sáng ngày 02/11/2023 tại Trường THPT Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm học 2022 – 2023, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024 của Khối thi đua số 2.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác thực hiện giao ước thi đua năm học 2022 - 2023 của các đơn vị trong Khối thi đua số 2 và biểu dương khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023; Phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024 của các đơn vị trong Khối thi đua số 2 thực hiện tốt các khâu đột phá, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trong khối đi vào chiều sâu thiết thực và vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề của năm học 2023 - 2024: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo" tại các đơn vị.

Tham dự Hội nghị có thầy Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, cô Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục, các thầy cô đại diện các phòng ban của Sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước và đại diện BGH, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn của 13 đơn vị trong Khối thi đua số 2. 

Hội nghị được mở đầu với phát biểu khai mạc và chỉ đạo một số nội dung quan trọng của thầy Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo.

Hội nghị đã Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 - 2023 và khen thưởng các tập thể có thành tích cao trong năm học vừa qua. Hội nghị cũng đưa ra dự thảo Kế hoạch hoạt động và công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua số 2 năm học 2023 – 2024. Dự thảo Giao ước thi đua năm 2023 của khối thi đua số 2 nêu rõ các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng của khối, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất. Tại hội nghị nhiều vấn đề liên quan đến thi đua đã được đưa ra thảo luận và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần xây cao. Hội nghị đã đi đến nhất trí và thống nhất cao với kế hoạch và bảng điểm thi đua của khối sau khi đã được góp ý hoàn thiện.

Các thành viên trong Khối thi đua số 2 đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2023-2024 trên tinh thần phấn khởi hứa hẹn một năm học mới với nhiều thắng lợi.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

anh tin bai

anh tin bai

Hình ảnh toàn cảnh Hội Nghị Ký kết giao ước thi đua số 2

anh tin bai

Thầy Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo

phát biểu khai mạc Hội nghị.

anh tin bai

Đại diện khối trưởng Khối thi đua số 2 năm học 2022 – 2023

thông qua báo cáo tổng kết thi đua năm học 2022 – 2023 của Khối.

anh tin bai

Thầy Bùi Công Định – Khối trưởng năm học 2022 – 2023

trao cờ luân lưu cho thầy Vi Hữu Tài - Khối trưởng năm học 2023 – 2024

anh tin bai

Thầy Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục

và Cô Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục

tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị được tặng Bằng khen UBND tỉnh

 năm học 2022 – 2023.

anh tin bai

Thầy Hồ Ngọc Tùng – Hiệu trưởng trường THPT Thống Nhất

thông qua kế hoạch thi đua Khối thi đua số 2 năm học 2023 – 2024

anh tin bai

Cô Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục

phát biểu đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch thi đua.

 

anh tin bai

Thầy Đỗ Xuân Quyết – Chuyên viên Sở Giáo dục đào tạo

phát biểu đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch thi đua.

anh tin bai

Thầy Hà Tuấn Kiệt – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du

phát biểu đóng góp ý kiến cho bản kế hoạch thi đua.

 

anh tin bai

Đại diện các đơn vị trong khối thi đua số 2 ký giao ước thi đua

năm học 2023 – 2024

anh tin bai

Đại diện các đơn vị trong khối thi đua số 2 ký giao ước thi đua

năm học 2023 - 2024