• Image
  07/04/2023

  Lịch làm việc tuần 31 (03/4/2023-09/4/2023)

  2. Lịch làm việc tuần 31 (03/4/2023-09/4/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

   

   

   

  Thứ hai

  03/4/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

  + Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

  Toàn trường

   

  Đc Tĩnh+ Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

   

  Toàn trường

  Đc Tĩnh + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

  Thứ ba

  04/4

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Hoà + Huyền + Tư

   

   

   

  GVBM

   

  Đc Tĩnh + Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

   

  Thứ tư

  05/4

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + 7h30 dự HN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai KH thực hiện Nv QS-QP quý II tại Ban CHQS huyện.

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Tùng

   

  Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

   

  Diễm Phương + Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

   

  Thứ năm

  06/4

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + 8h00 dự HN BCH Đảng bộ huyện lần thứ 24/2023 tại Huyện uỷ;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  Đc Tùng

   

   

  Đc Đạt + Huyền + Tư

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Hoà + Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

   

   

   

  Thứ sáu

  07/4

  - Buổi sáng:

  + Khối 10,11 học bình thường theo TKB;

  + Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Ngữ văn;

  + 7h30 tạp huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Huyện uỷ (cả ngày).

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Toán;

   

  + Khối 10,11 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  Đc Tuấn – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

   

  Đc Thái

   

  Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

   

  GVBM+HS

   

  Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

   

  Thứ bảy

  08/4

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Tiết SHCN cho nghỉ sớm 20 phút để chiều học bù từ 13h00;

  + Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn KHXH, KHTN;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + 13h00 khối 10,11 dạy và học bù thời khoá biểu buổi sáng thứ sáu do nghỉ coi thi nghề).

   

  + Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Ngoại ngữ;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  GVCN

   

  Đc Thái chỉ đạo coi thi và chấm thi

   

   

  Đc Tĩnh, Tư, Huyền

   

   

   

   

  Đc Tuấn sắp xếp TKB không trùng với giáo viên coi thi

   

  Đc Thái – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

   

  Đc Tĩnh + Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

  CN 09/4

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.

   

 • Image
  01/04/2023

  Lịch làm việc tuần 18

  Lịch làm việc tuần 18 (02/01/2023- 08/01/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

  Thứ hai

  09/01/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023;

  + 8h00 dự họp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022 tại Huyện uỷ.

  + Trực trường:

   

  - Buổi chiều:

  + Học sinh nghỉ học;

  + 13h45 dự họp tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 tại Huyện uỷ;

  + Trực trường:

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Nam

   

  Tĩnh, Trang, Tư, Tuấn-ĐN, Lụa

   

  Toàn trường

   

  Đc Tùng

   

  Trang

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

  Thứ ba

  10/01/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023 (nếu thiếu);

  + 8h00 dự họp tổng kết công tác phòng chống tội phạm và ATGT năm 2022 tại UBND huyện.

  + 7h00 dự đợt tập huấn cho DQTV năm 2023 tại Ban CHQS huyện từ 10-13/01/2023.

  + 7h30 duyệt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2023;

  + Trực trường:

  - Buổi chiều:

  + Học sinh nghỉ học;

  + Trực trường: 

   

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

  Đc Chín, Đạt

   

  BGK+ các tiết mục của các lớp

   

  Đc  Huyền + Tư

   

  HS

   

  Đc Tư

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

  Thứ tư

  11/01/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023 (nếu thiếu);

  + Trực trường:  

  - Buổi chiều:

  + 14h00 dự khai mạc Hội thi KHKT cấp tỉnh tại THPT Đồng Xoài;

  + !4h00 dự tổng kết công tác Đoàn năm 2022 tại hội trường Khối vận;

  + Trực trường:  

   

   

  Toàn trường

   

   

  + Đc Tuấn ĐN

   

   

  Đc Tuấn-PHT, Trí, Tình+ HS có sản phẩm

   

  Đc Tĩnh

   

   

  Trang

   

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

  Thứ năm

  12/01/2023

  21/12 AL

  6h30  Tổ chức Hội trại “Mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Quý Mão 2023” theo Kế hoạch số 348/KH-THPTTN ngày 26/12/2022 (Bổ sung thêm thay đổi ngày cắm trại từ 6h30 ngày 12/01/2023).

   

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

   

  Thứ sáu

  13/01/2023

  22/12 AL

  - Buổi sáng:

  + Tổ chức Hội trại “Mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Quý Mão 2023” theo Kế hoạch số 348/KH-THPTTN ngày 26/12/2022;

  + 7h30 tham dự tập huấn Giáo dục địa phương ở TTGDTX tỉnh

  đến hết ngày 14/01/2023

   

  - Buổi chiều

  + Trực trường:  

   

   

  Toàn trường

  Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

  Đc Thái, Nam, Minh, Trúc, Thu, V. Hùng, Thuỳ, Hiên.

   

   

   

  Trang

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

  Thứ bảy

  14/01/2023

  23/12 AL

  - 7h30 toàn trường nghỉ học để lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của HKII năm học 2022-2023 sáng thứ hai tuần sau (16/01/20230.

  - Trực trường:

   

   

  Đc BCH Đoàn trương+ GVCN+ Các lớp.

   

   

  Đc Tư

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

  CN 15/01/2023

  24/12 AL

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.


 • Image
  01/04/2023

  Lịch làm việc tuần 20, 21

   Lịch làm việc tuần 20, 21 (16/01/2023- 29/01/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

  Thứ hai

  16/01/2023

  25/12/2022AL

  - Buổi sáng:

  + Chào cờ, traogiải cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội trại “ Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân Quý Mão 2023”;

  + Thực hiện dạy và học chương trình HKII năm học 2022-2023;

  + Trực trường:

   

  - Buổi chiều:

  + Học sinh nghỉ học;

  + 13h45 dự Lễ tuyên dương sinh viên năm 2023 tại Huyện uỷ;

  + Trực trường:

   

  BGH + GVCN

   

   

   

  Toàn trường

  Tĩnh, Trang, Tư, Tuấn-ĐN, Lụa

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Tuấn+ Tĩnh

   

  Trang

   

  Đc Tùng

   

   

  Thứ ba

  17/01/2023

  26/12 AL

  - Buổi sáng:

  + Thực hiện dạy và học chương trình HKII năm học 2022-2023;

  + Trực trường:

  - Buổi chiều:

  + Học sinh nghỉ học;

  + Trực trường: 

   

   

  Toàn trường

   

  Đc  Huyền + Tư

   

  HS

  Đc Tư

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

  Thứ tư

  18/01/2023

  27/12 AL

  - Buổi sáng:

  + Lao động dọn dẹp vệ sinh trường, lớp và các phòng ban;

  + Trực trường:  

  - Buổi chiều:

  + Lao động dọn dẹp vệ sinh trường, lớp và các phòng ban;

  + Trực trường:  

   

   

  Toàn trường

   Đc Tuấn ĐN

   

   

  Toàn trường

   

  Trang

   

   

   

  Đc Thái

   

   

  Thứ năm

  19/01/2023

  28/12 AL

  - Buổi sáng:

  + Lao động dọn dẹp vệ sinh trường, lớp và các phòng ban;

  + Trực trường:  

  - Buổi chiều:

  + Lao động dọn dẹp vệ sinh trường, lớp và các phòng ban;

  + Trực trường:  

   

   

  Toàn trường

   Đc Tuấn ĐN

   

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Tuấn

  Thứ sáu

  20/01/2023

  29/12 AL

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

   

  Dũng, Đạt

   

  Tư, Trang

   

   

   

   

   

   

   

  Thứ bảy

  21/01/2023

  30/12 AL

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

   

  Trí, Tĩnh

   

  Tư, Trang

   

   

   

  Đc Thái

  Chủ nhật

  22/01/2023

  01/01/2023 AL

   

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

   

  Định, Thắng

   

  Tư, Trang

   

  Thứ hai

  23/01/2023

  02/01/2023

  AL

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

  L. Hùng, Duy Phương

   

  Tư, Trang

   

  Thứ ba

  24/01/2023

  03/01/2023

  AL

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

   

  Công, H. Minh

   

  Tư, Trang

   

  Thứ tư

  25/01/2023

  04/01/2023

  AL

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

   

  Thái, Hương

   

  Tư, Trang

   

  Thứ năm

  26/01/2023

  05/01/2023

  AL

  - Nghỉ Tết Nguyên đán

  Quý Mão 2023;

  - Trực Tết:

  + CB,GV, NV trực trong giờ hành chính:

  + Bảo vệ trực 24/24 giờ:

   

  Toàn trường

   

   

   

  Bền, Chín

   

  Tư, Trang

   

   

   

  Thứ sáu

  27/01/2023

  06/01/2023

  AL

  - Buổi Sáng:

  + Thực hiện dạy và học chương trình của HKII theo TKB;

  + Trực trường:

   

  - Buổi chiều:

  + 14h00 Họp Hội đồng sư phạm đầu năm;

  + Trược trường:

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  HĐSP

   

  Trang

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

  Thứ bảy

  28/01/2023

  - Buổi Sáng:

  + Thực hiện dạy và học chương trình của HKII theo TKB;

  + Trực trường:

   

  - Buổi chiều:

  + Nghỉ học;

  + Trược trường:

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Tĩnh, Tư, Huyền

   

   

   

  Học sinh

   

   

   

   

   

  Đc Thái

  Chủ nhật

  29/01/2023

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.


 • Image
  01/04/2023

  Lịch làm việc tuần 23

  Lịch làm việc tuần 23 (06/02/2023- 12/02/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

   

   

   

   

   

   

  Thứ hai

  06/02/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

  + Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

  + Tham gia Hội trại giao quân huyện Bù Đăng năm 2023 đết hết ngày 08/02/2023.

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

  Toàn trường

  Đc Tĩnh, Đạt

   

   

  Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

  Thứ ba

  07/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + 8h00 dự Hội nghị Sơ kết GDTrH tại Sở

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  Đc Tùng

   

  Đc Hoà + Huyền + Tư

   

   

   

   

   

  GVBM

   

  Đc Duy Phương + Đc Tư

   

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

  Thứ tư

  08/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

  Diễm Phương + Tuấn ĐN

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

  Thứ năm

  09/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  - Các bộ phận chuẩn bị cho buổi triển khai Chương trình tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Đạt + Huyền + Tư

   

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Hoà + Tư

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

  Thứ sáu

  10/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 tiếp tục học bù chương trình HKII (những GVBM thiếu tiết);

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

  Thứ bảy

  11/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Học sinh toàn trường nghỉ học phụ đạo;

  + Giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh dạy thử theo lịch.

   

   

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Tĩnh, Tư, Huyền

   

   

   

   

   

  Thành phần dự BGH+TTr+PTTr+ GV thi giáo viên giỏi tỉnh

   

  Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

  CN 12/02

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.


 • Image
  01/04/2023

  Lịch làm việc tuần 25

  Lịch làm việc tuần 25 (20/02/2023-26/02/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

   

   

   

   

  Thứ hai

  20/02/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

  + Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + 15h00 tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp năm học 2022-2023 với chủ đề “Hiểu mình- Hiểu nghề - Sáng tương lai”;

  + Trực trường:  

   

  Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

  Toàn trường

   

  Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

   

  BGH + GVCN+ BCH Đoàn trường.

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

  Thứ ba

  21/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Tham gia buổi triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” tại Trường THPT Thống Nhất;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đảng viên không có tiết

   

   

   

  Đc Hoà + Huyền + Tư

   

   

   

   

   

  GVBM

   

  Đc Duy Phương + Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

  Thứ tư

  22/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Giới thiệu SGK 11 theo lịch của KH số 270/KH-SGDĐT ngày 09/02/2023 dành cho môn Toán và Tiếng Anh;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Giáo viên Toán và Tiếng Anh

   

  Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

  Diễm Phương + Tuấn ĐN

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

   

  Thứ năm

  23/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Giới thiệu SGK 11 theo lịch của KH số 270/KH-SGDĐT ngày 09/02/2023, bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sông;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Giới thiệu SGK 11 theo lịch của KH số 270/KH-SGDĐT ngày 09/02/2023;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  CB + GVBM

   

   

  Đc Đạt + Huyền + Tư

   

   

   

  Toàn trường

  CB + GVBM

   

   

  Đc Hoà + Tư

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

  Thứ sáu

  24/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

   

  Toàn trường

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

  Thứ bảy

  25/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Học sinh toàn trường nghỉ học;

  + Giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh dạy thử theo lịch.

   

   

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Tĩnh, Tư, Huyền

   

   

   

   

   

  Thành phần dự BGH+TTr+PTTr+ GV thi giáo viên giỏi tỉnh

   

  Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

  CN 26/02

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.


 • Image
  01/04/2023

  Lịch làm việc tuần 24

  Lịch làm việc tuần 24 (13/02/2023- 19/02/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

   

   

   

   

  Thứ hai

  13/02/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

  + Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

  Toàn trường

   

  Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

  Thứ ba

  14/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Hoà + Huyền + Tư

   

   

   

   

   

  GVBM

   

  Đc Duy Phương + Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

  Thứ tư

  15/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

  Diễm Phương + Tuấn ĐN

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

   

  Thứ năm

  16/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Giới thiệu SGK 11 theo lịch của KH số 270/KH-SGDĐT ngày 09/02/2023;

  + 8h00 họp lãnh đạo HĐCT nghề PT năm 2023

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + 14h00 Dự Hội thảo giới thiệu phần mền MISA, EMIS tại TTGDTX tỉnh;

  + Giới thiệu SGK 11 theo lịch của KH số 270/KH-SGDĐT ngày 09/02/2023;

  + 14h00 Họp HĐCT nghề PT năm 2023.

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  CB + GVBM

   

  Theo QĐ số 230

   

  Đc Đạt + Huyền + Tư

   

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Tùng, Thái, Bền

   

   

   

  CB + GVBM

   

   

  Theo QĐ số 230

   

  Đc Hoà + Tư

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

  Thứ sáu

  17/02

  - Buổi sáng:

  + Khối 10,11 nghỉ học. Khối 12 tham gia thi nghề;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11 nghỉ học. Khối 12 tham gia thi nghề; 

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

  Thứ bảy

  18/02

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Học sinh toàn trường nghỉ học;

  + Giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh dạy thử theo lịch.

   

   

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Tĩnh, Tư, Huyền

   

   

   

   

   

  Thành phần dự BGH+TTr+PTTr+ GV thi giáo viên giỏi tỉnh

   

  Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

  CN 19/02

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.


 • Image
  01/04/2023

  Lịch làm việc tuần 30

  Lịch làm việc tuần 30 (27/3/2023-03/04/2023) Thứ/ngày           Nội dung công việc Người thực hiện Lãnh đạo trực             Thứ hai 27/3/2023 - Buổi sáng: + Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; + Tiết 2,3,4,5 học theo TKB; + Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi tỉnh dư thi và chuẩn bị; + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15. - Buổi chiều: + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB; + Trực trường:     Đc Tùng, Tĩnh + GVCN Toàn trường Giáo viên liên quan   Đc Tĩnh+ Huyền + Tuấn ĐN + Trang       Toàn trường Đc Tĩnh + Đc Tuấn ĐN           Đc Tùng         Thứ ba 28/3 - Buổi sáng: + Học bình thường theo TKB; + Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi tỉnh dư thi và chuẩn bị; + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15. - Buổi chiều: + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB; + Trực trường:     Toàn trường   Giáo viên liên quan       Đc Hoà + Huyền + Tư       GVBM   Đc Tĩnh + Đc Tư           Đc Tùng         Thứ tư 29/3 - Buổi sáng: + Học bình thường theo TKB; + Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi tỉnh dư thi và chuẩn bị; + 8h00 dự HN tuyển sinh 10 năm học 2023-2024 tại TTGDTX tỉnh + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.   - Buổi chiều: + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB; + Trực trường:     Toàn trường   Giáo viên liên quan   Đc Tùng   Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang     Toàn trường   Diễm Phương + Tuấn ĐN         Đc Thái           Thứ năm 30/3 - Buổi sáng: + Học bình thường theo TKB; + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.   - Buổi chiều: +14h00 học sinh khối 11,12 dự buổi triển khai Chương trình tư vấn hướng nghiệp phân luồng năm 2023 vào lúc 14hg00, 30/3/2023 tại sân trường THCS Thống Nhất do Sở LĐTBXH-Sở GD&ĐT Bình Phước tổ chức. + Khối 10 học phụ đạo theo TKB; + Trực trường:     Toàn trường     Đc Đạt + Huyền + Tư       Đc Thái + Tĩnh+ GVCN và học sinh khối 11,12       GV và HS Đc Hoà + Tư           Đc Thái       Thứ sáu 31/3 - Buổi sáng: + Học bình thường theo TKB; + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.   - Buổi chiều: + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB; + Trực trường:     Toàn trường   Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang         Toàn trường   Đc Tuấn ĐN           Đc Tuấn           Thứ bảy 01/4/2023 - Buổi sáng: + Học bình thường theo TKB; + 8h00 dự buổi sinh hoạt chi trả kinh phí quý I/2023 tại Ban CHQS huyện Bù Đăng; + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.   - Buổi chiều: + Dạy và học bù thời khoá biểu buổi sáng thứ sáu do nghỉ coi thi nghề). + Trực trường:     Toàn trường   Tùng, Tuấn-PHT, Đạt, Tĩnh, Chín   Đc Tĩnh, Tư, Huyền             Đc Tĩnh   Đc Tư           Đc Tuấn       CN 02/4 - Buổi sáng: Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung; - Buổi chiều:   Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới; - Trực cơ quan:     Đc Tĩnh + Trang + Tư       Đc Lụa   Trang + Tư.

 • Image
  06/03/2023

  Lịch làm việc tuần 27

  Lịch làm việc tuần 27 (06/3/2023-12/03/2023)

  Thứ/ngày

            Nội dung công việc

  Người

  thực hiện

  Lãnh đạo trực

   

   

   

   

  Thứ hai

  06/3/2023

  - Buổi sáng:

  + Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

  + Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

  + Hoàn tất hồ sơ công chức nộp Sở;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

  Toàn trường

  CB-GV-NV

   

  Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

  Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

  Thứ ba

  07/3

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Hoà + Huyền + Tư

   

   

   

  GVBM

   

  Đc Duy Phương + Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

   

  Thứ tư

  08/3

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

  Toàn trường

   

  Diễm Phương + Tuấn ĐN

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

   

  Thứ năm

  09/3

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

  Đc Đạt + Huyền + Tư

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Hoà + Tư

   

   

   

   

  Đc Thái

   

   

   

   

  Thứ sáu

  10/3

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + 5h30 Đoàn VĐV trường tham dự Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

  Đc Tuấn-PHT

  , Chín, Luân

   

  Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

   

   

   

  Toàn trường

   

  Đc Tuấn ĐN

   

   

   

   

   

  Đc Tùng

   

   

   

   

   

  Thứ bảy

  11/03

  - Buổi sáng:

  + Học bình thường theo TKB;

  + Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

  - Buổi chiều:

  + 13h30 tổ chức buổi bồi dưỡng Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho học sinh khối 11;

  + Giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh dạy thử theo lịch.

  + Trực trường:  

   

  Toàn trường

   

   

   

  Đc Tĩnh, Tư, Huyền

   

   

  Đc Tĩnh, Đạt, GVCN khối 11

   

  Đc Tư

   

   

   

   

   

  Đc Tuấn

   

   

   

  CN 12/03

  - Buổi sáng:

  Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

  - Buổi chiều:

    Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

  - Trực cơ quan:

   

   

  Đc Tĩnh + Trang + Tư

   

   

   

  Đc Lụa

   

  Trang + Tư.


 • 26/12/2022

  Lịch làm việc tuần 17

  Lịch làm việc tuần 17

 • 26/12/2022

  Lịch làm việc tuần 16

  Lịch làm việc tuần 16