Lịch làm việc tuần 3

. Lịch làm việc tuần

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

 

 

 

18/9/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ;

 

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Giáo viên thể dục, GDQP-AN treo dù che nắng ở nhà tập đa năng để chuẩn bị cho buổi TV SKSS.

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ 14h00 khối 10, 11, 12 nghỉ học phụ đạo để dự buổi tư vấn SKSS do TTTV tỉnh tổ chức;

+ Trực trường: 

 

Đc Tùng, Tĩnh,

 GVCN,  HS.

 

Toàn trường

 

Đc Chín, Luân, Đạt, Tĩnh

 

Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

BGH+ GVCN+Tĩnh, Đạt+ GVCN+HS

 

Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

19/9/2023

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

Đc Duy Phương  + Huyền + Tư

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Diễm Phương +Tư

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Tư

20/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Hoà + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Đạt + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 Dự hội tổng kết công tác Thanh tra ngành;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Thái, Ánh, Cảnh

 

Đc Tĩnh + Huyền +

 

 

 

GVBM + HS

 

 

Đc Hoà+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Sáu

22/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 Tham dự hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên giỏi tỉnh;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh toàn trường nghỉ học;

+ 13h30 Hội nghị CNVC trù bị góp ý các văn bản dự thảo, đăng ký thi đua năm học 2023-2024.

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Thái + GV+ Luân

 

Đc Diễm Phương + Huyền + Trang

 

 

GVBM+HS

 

 

Các tổ

 

 

Đc Đạt + Trang

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

23/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Tiết 4,5 các lớp tổ chức Đại hội chi đoàn lớp (có thể tranh thủ Đại hội từ chiều thứ ba-thứ sáu)

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ Học sinh toàn trường nghỉ học;

+ 13h45 Hội nghị CMHS các lớp đầu năm học 2023-2024 (tổ chức tại lớp học).

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Chi đoàn các lớp

 

 

Đc Tĩnh  + Huyền + Tư

 

 

 

Học sinh

 

GVCN

 

 

 Đc Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

CN 24/9

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

Đc Tĩnh + Trang + Tư

 

 

 

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang + Tư.