ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2023- 2028 VỚI PHƯƠNG CHÂM:                                    ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN

         Ngày 4 tháng 3 năm 2023  công đoàn trường THPT Thống nhất đã tổ chức đại hội công đoàn nhiềm kì 2023- 2028 với 51 công đoàn viên tham dự  đạt  tỉ lệ 100%

         Những việc đã làm được của công đoàn nhà trường trong nhiệm kì 2017- 2023: 

           Ban chấp hành công đoàn đã vận động đoàn viên chấp hành nghiêm nghị quyết của công đoàn cấp trên và các chỉ thị, nghị quyết của đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng bộ tỉnh

           Công đoàn nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

           Công đoàn nhà trường đã làm tốt công tác thăm hỏi, luôn lắng nghe, tâm tư nguyện vọng, quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên.

           Phối hợp tổ chức phong trào thi đua hai tốt; hội thi giáo viên giỏi, thực hiện tốt cuộc vận động " " tập và làm theo tấm gương đạo phong cách đức Hồ Chí Minh" " mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

              Nhiệm kì 2023- 2028 cần quan tâm đến một số việc cụ thể sau:

- Công đoàn nhà trường phối hợp với nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo phong cách đức Hồ Chí Minh"

- Đầy mạnh công tác chuyển đổi số tại đơn vị trên tinh thần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học;

- Công đoàn nhà trường  quan tâm đến chế độ chính sách của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường cần đúng, đủ và kịp thời;

- Công đoàn nhà trường sẽ quan tâm đến công tác thăm quan, du lịch cho cán bộ giáo viên và nhân viên;

- Công đoàn nhà trường tăng cường công tác vận động đoàn viên trong công tác kết nạp đảng viên.

-Công đoàn nhà trường sẽ phối hợp tốt với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các phong trào do Đảng và các đoàn thể phát động.

      *** Một số hình ảnh của đại hội:

 

Phát biểu chỉ đạo của Thầy Hồ Ngọc Tùng Hiệu trưởng nhà trường

BGH tặng hoa chúc mừng các đc ban chấp hành công đoàn nhiệm kì 2017- 2023

 

 

 

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2023- 2028

 

Đại hội bầu ra ủy ban kiểm tra

Đoàn viên dự đại hội cấp trên