THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 26/2/2024

 
Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Sinh học
YẾN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
V HÙNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CHUNG
chuyên để Toán
ÁNH
GD địa Phương
HIÊN
Anh văn

Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Anh văn

Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên đề v lý
TRÍ
chuyên đề hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
Tiết 4 Anh văn

GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
Sinh học
YẾN
Vật lý
TRÍ
Toán
ÁNH
Tiết 5 Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
Tin học
NHÀI
Lịch sử
T MINH
Lịch sử
T MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
THÙY
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THỦY
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
GD địa Phương
TUÂN
Địa lý
THU
Tiết 3 chuyên đề Địa lý
THU
Vật lý
HIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
Vật lý
HIÊN
Lịch sử
NAM
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NAM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
THỦY
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Toán
NGỌC
Tiết 5 chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
GDQP
ĐẠT
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Vật lý
HIÊN
Lịch sử
NINH
GDQP
ĐẠT
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NHUẦN
Toán
THẮM
chuyên đề lịch sử
NINH
Anh văn

Toán
THẮM
Tiết 3 Anh văn

HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Toán
THẮM
Công nghệ
THÙY
Anh văn

chuyên đề Địa lý
THU
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Vật lý
HIÊN
Địa lý
THU
Tiết 5 chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
GD địa Phương
HIÊN
Địa lý
THU
Công nghệ
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
THÙY
Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
T MINH
Toán
NGỌC
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NGUYỆT
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
LUÂN
GD địa Phương
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Vật lý
HIÊN
Công nghệ
THÙY
Vật lý
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Vật lý
TRÍ
chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 2 SHDC-TN-HN
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
TRÍ
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề v lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 GD địa Phương
THẮNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Giáo dục thể chất
LUÂN
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
THỦY
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THƯ
Lịch sử
NAM
Công nghệ
THÙY
GD địa Phương
THẮNG
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
chuyên để Toán
THƯ
Địa lý
THU
Tin học
NHÀI
Anh văn
LIÊN
Toán
THƯ
Tiết 4 Toán
THƯ
Công nghệ
THÙY
GDQP
ĐẠT
Tin học
NHÀI
chuyên đề hóa học
THẮNG
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
GD địa Phương
NHÀI
Giáo dục thể chất
LUÂN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CÔNG
Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 Lịch sử
NINH
GDQP
CHÍN
Lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Sinh học
HIỀN
Tiết 4 Toán
CÔNG
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
ĐỊNH
Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Vật lý
ĐỊNH
Vật lý
ĐỊNH
chuyên đề hóa học
H MINH
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
GDQP
CHÍN
chuyên để Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Anh văn
LIÊN
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
ĐỊNH
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
HƯƠNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Anh văn
LIÊN
Giáo dục thể chất
LUÂN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Vật lý
ĐỊNH
Lịch sử
NINH
Tin học
TUÂN
Lịch sử
NINH
Tiết 5 Tin học
TUÂN
Toán
LINH
Toán
LINH
GD địa Phương
NHÀI
Công nghệ
DỤNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
GD địa Phương
TÌNH
GD địa Phương
NHÀI
Anh văn

Anh văn

Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HƯƠNG
Toán
LINH
Toán
LINH
Vật lý
THÙY
Công nghệ
DỤNG
Địa lý
THU
Tiết 3 chuyên đề lịch sử
NAM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Vật lý
THÙY
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 4 Ngữ Văn
HƯƠNG
GDQP
CHÍN
chuyên đề Địa lý
THU
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Địa lý
THU
Tiết 5 Anh văn

Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
HƯƠNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Toán
THẮM
GD địa Phương
TÌNH
Công nghệ
DỤNG
GDQP
CHÍN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
DỤNG
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Giáo dục thể chất
LUÂN
GD địa Phương
NHÀI
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THẮM
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
SHL
DỤNG
Tiết 5 Công nghệ
DỤNG
Toán
THẮM
chuyên đề lịch sử
NINH
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Ngữ Văn
L HÙNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GD địa Phương
NHÀI
Giáo dục thể chất
LUÂN
Lịch sử
NINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NINH
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
DỤNG
GDQP
CHÍN
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
L HÙNG
GD địa Phương
TÌNH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 chuyên đề lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Vật lý
TRÍ
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Vật lý
TRÍ
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
chuyên để Toán
THƯ
Địa lý
THU
Giáo dục thể chất
LUÂN
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Lịch sử
NAM
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HÒA
Toán
THƯ
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
Tiết 3 Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Lịch sử
NAM
Vật lý
HÒA
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Toán
THƯ
Anh văn

GD địa Phương
NHÀI
Anh văn

Công nghệ
DỤNG
Vật lý
HÒA
Tiết 5 Địa lý
THU
GDQP
CHÍN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
chuyên đề v lý
HÒA
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
GDCD
TRÚC
LÝ TC
HÒA
Anh văn
LIÊN
Hóa TC
CHUNG
Địa lý
THU
Tiết 2 Toán
ÁNH
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
HÒA
Ngữ Văn
HƯƠNG
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 Toán
ÁNH
Tin học
TUÂN
SINH TC
YẾN
Địa lý
THU
Tiết 4 Vật lý
HÒA
Vật lý
HÒA
Công nghệ
HÒA
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
-x- -x- Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
GDQP
ĐẠT
Toán tc
NGỌC
SINH TC
YẾN
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 Hóa học
THẮNG
Sinh học
YẾN
Vật lý
THÙY
Anh văn
DŨNG
Công nghệ
HIÊN
Toán
NGỌC
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Tin học
TUÂN
Công nghệ
HIÊN
Toán
NGỌC
Vật lý
THÙY
l sử TC
NAM
Tiết 5 Lịch sử
NAM
-x- -x- Toán
NGỌC
Văn TC
NHUẦN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Toán tc
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Tin học
TUÂN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Anh văn

Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
GDQP
ĐẠT
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
LINH
Anh văn

Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 4 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Lịch sử
T MINH
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa học
H MINH
Tiết 5 Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
-x- -x- GDCD
TRÚC
Toán
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Anh văn

GDQP
ĐẠT
Lịch sử
T MINH
Địa lý
THU
SINH TC
HIỀN
Tiết 2 Tin học
TUÂN
Công nghệ
HIÊN
Văn TC
THÁI
l sử TC
T MINH
Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 3 Sinh học
HIỀN
Toán
THẮM
Công nghệ
HIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 Địa lý
THU
Vật lý
THÙY
Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Toán
THẮM
Tiết 5 Anh văn

-x- -x- Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
NGUYỆT
Công nghệ
HIÊN
GDCD
TRÚC
Công nghệ
HIÊN
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 2 Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDQP
ĐẠT
SINH TC
YẾN
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 l sử TC
T MINH
Văn TC
THÁI
Lịch sử
T MINH
Toán
CÔNG
Toán
CÔNG
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
Toán tc
CÔNG
Tiết 5 Toán
CÔNG
-x- -x- Tin học
TUÂN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
LINH
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 24/02/2024 23:56

Trở lên trên đỉnh