THỚI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/4/2023
T  
   

Mục lụcKhối Lớp 10

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A1
Chào cờ
CÔNG
10A1
GDQP
ĐẠT
10A1
Tin học
TUÂN
10A1
Anh văn
DŨNG
10A1
Thể dục
LUÂN
10A1
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 10A1
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
10A1
chuyên đề v lý
ĐỊNH
10A1
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
10A1
Hóa học
H MINH
Tiết 3 10A1
Hóa học
H MINH
10A1
Sinh học
HIỀN
10A1
Lịch sử
T MINH
10A1
Anh văn
DŨNG
10A1
chuyên để Toán
CÔNG
Tiết 4 10A1
Sinh học
HIỀN
10A1
Tin học
TUÂN
10A1
Ngữ Văn
V HÙNG
10A1
Ngữ Văn
V HÙNG
10A1
Toán
CÔNG
10A1
Toán
CÔNG
Tiết 5 10A1
chuyên đề hóa học
H MINH
10A1
Vật lý
ĐỊNH
10A1
Lịch sử
T MINH
10A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A2
Chào cờ
ĐỊNH
10A2
Ngữ Văn
TÌNH
10A2
Lịch sử
T MINH
10A2
Thể dục
LUÂN
10A2
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
10A2
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 10A2
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
10A2
Tin học
TUÂN
10A2
Tin học
TUÂN
10A2
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Tiết 3 10A2
Anh văn
LIÊN
10A2
Lịch sử
T MINH
10A2
Công nghệ
DỤNG
10A2
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
10A2
Toán
NGỌC
10A2
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 10A2
Vật lý
ĐỊNH
10A2
GDQP
ĐẠT
10A2
Ngữ Văn
TÌNH
10A2
Anh văn
LIÊN
10A2
Địa lý
THU
Tiết 5 10A2
Toán
NGỌC
10A2
Địa lý
THU
10A2
chuyên để Toán
NGỌC
10A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A3
Chào cờ
HƯƠNG
10A3
Kinh Tế và P luật
TRÚC
10A3
Vật lý
THÙY
10A3
Anh văn

10A3
Ngữ Văn
HƯƠNG
10A3
Toán
LINH
Tiết 2 10A3
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
10A3
chuyên đề Địa lý
THU
10A3
Địa lý
THU
10A3
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 10A3
Ngữ Văn
HƯƠNG
10A3
GDQP
ĐẠT
10A3
Kinh Tế và P luật
TRÚC
10A3
Thể dục
LUÂN
10A3
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
10A3
Địa lý
THU
Tiết 4 10A3
Toán
LINH
10A3
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
10A3
Lịch sử
NAM
10A3
Vật lý
THÙY
10A3
Lịch sử
NAM
Tiết 5 10A3
chuyên đề lịch sử
NAM
10A3
Công nghệ
DỤNG
10A3
Anh văn

10A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A4
Chào cờ
DỤNG
10A4
Anh văn
LIÊN
10A4
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
10A4
Ngữ Văn
TÌNH
10A4
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
10A4
Toán
THƯ
Tiết 2 10A4
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
10A4
Công nghệ
DỤNG
10A4
Công nghệ
DỤNG
10A4
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 10A4
Lịch sử
NINH
10A4
Toán
THƯ
10A4
Thể dục
LUÂN
10A4
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
10A4
Anh văn
LIÊN
10A4
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 10A4
chuyên đề lịch sử
NINH
10A4
Ngữ Văn
TÌNH
10A4
GDQP
ĐẠT
10A4
Lịch sử
NINH
Tiết 5 10A4
Kinh Tế và P luật
TRÚC
10A4
Địa lý
Phương (địa)
10A4
Kinh Tế và P luật
TRÚC
10A4
Địa lý
Phương (địa)
10A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A5
Chào cờ
NINH
10A5
Ngữ Văn
L HÙNG
10A5
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
10A5
Địa lý
Phương (địa)
10A5
Anh văn
LIÊN
10A5
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 2 10A5
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
10A5
Anh văn
LIÊN
10A5
Vật lý
HIÊN
10A5
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 10A5
Công nghệ
DỤNG
10A5
Thể dục
LUÂN
10A5
Địa lý
Phương (địa)
10A5
Kinh Tế và P luật
TRÚC
10A5
GDQP
ĐẠT
10A5
Lịch sử
NINH
Tiết 4 10A5
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
10A5
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
10A5
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
10A5
Vật lý
HIÊN
10A5
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 10A5
Kinh Tế và P luật
TRÚC
10A5
Ngữ Văn
L HÙNG
10A5
Lịch sử
NINH
10A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A6
Chào cờ
HÒA
10A6
Thể dục
LUÂN
10A6
Công nghệ
DỤNG
10A6
Công nghệ
DỤNG
10A6
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
10A6
chuyên đề v lý
HÒA
Tiết 2 10A6
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
10A6
Ngữ Văn
TÌNH
10A6
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
10A6
Lịch sử
NAM
Tiết 3 10A6
Lịch sử
NAM
10A6
Tin học
TUÂN
10A6
Toán
THƯ
10A6
Anh văn
DŨNG
10A6
Địa lý
THU
10A6
Vật lý
HÒA
Tiết 4 10A6
Toán
THƯ
10A6
Địa lý
THU
10A6
Ngữ Văn
TÌNH
10A6
Anh văn
DŨNG
10A6
chuyên để Toán
THƯ
Tiết 5 10A6
Vật lý
HÒA
10A6
GDQP
ĐẠT
10A6
Tin học
TUÂN
10A6
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A7
Chào cờ
LINH
10A7
Lịch sử
T MINH
10A7
Thể dục
LUÂN
10A7
Toán
LINH
10A7
Địa lý
Phương (địa)
10A7
Vật lý
TRÍ
Tiết 2 10A7
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
10A7
Anh văn

10A7
chuyên đề v lý
TRÍ
10A7
Toán
LINH
Tiết 3 10A7
Anh văn

10A7
Tin học
TUÂN
10A7
Công nghệ
DỤNG
10A7
Vật lý
TRÍ
10A7
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 4 10A7
Ngữ Văn
HƯƠNG
10A7
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
10A7
GDQP
ĐẠT
10A7
Tin học
TUÂN
10A7
Ngữ Văn
HƯƠNG
10A7
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 5 10A7
Lịch sử
T MINH
10A7
Công nghệ
DỤNG
10A7
chuyên để Toán
LINH
10A7
Sinh hoạt chủ nhiệm
LINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A1
Chào cờ
ÁNH
11A1
Tin học
NHÀI
11A1
Ngữ Văn
V HÙNG
11A1
Tin học
NHÀI
11A1
Ngữ Văn
V HÙNG
11A1
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 2 11A1
NGLL
ÁNH
11A1
Hóa học
CHUNG
11A1
GDQP
CHÍN
11A1
Sinh học
YẾN
11A1
Vật lý
HÒA
Tiết 3 11A1
Hóa TC
CHUNG
11A1
GDCD
TRÚC
11A1
Anh văn
LIÊN
11A1
Anh văn
LIÊN
11A1
Vật lý
HÒA
11A1
Toán
ÁNH
Tiết 4 11A1
LÝ TC
HÒA
11A1
Toán
ÁNH
11A1
Sinh học
YẾN
11A1
Công nghệ
HÒA
11A1
Công nghệ
HÒA
Tiết 5 11A1
Toán
ÁNH
11A1
Văn TC
V HÙNG
11A1
Lịch sử
T MINH
11A1
Hóa học
CHUNG
11A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A2
Chào cờ
NAM
11A2
Ngữ Văn
NHUẦN
11A2
Anh văn
LIÊN
11A2
GDQP
CHÍN
11A2
Toán
NGỌC
11A2
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 11A2
Toán
NGỌC
11A2
Vật lý
THÙY
11A2
GDCD
TRÚC
11A2
Sinh học
YẾN
11A2
Toán tc
NGỌC
11A2
Văn TC
NHUẦN
Tiết 3 11A2
Toán
NGỌC
11A2
Công nghệ
THÙY
11A2
Công nghệ
THÙY
11A2
Tin học
NHÀI
11A2
Hóa học
CHUNG
11A2
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 11A2
Lịch sử
NAM
11A2
Tin học
NHÀI
11A2
Vật lý
THÙY
11A2
Địa lý
Phương (địa)
11A2
Anh văn
LIÊN
Tiết 5 11A2
NGLL<
NAM
11A2
Hóa TC
CHUNG
11A2
Sinh học
YẾN
11A2
Hóa học
CHUNG
11A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A3
Chào cờ
H MINH
11A3
Công nghệ
THÙY
11A3
GDCD
TRÚC
11A3
Ngữ Văn
V HÙNG
11A3
GDQP
ĐẠT
11A3
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 11A3
NGLL
H MINH
11A3
Tin học
NHÀI
11A3
Địa lý
Phương (địa)
11A3
Văn TC
V HÙNG
11A3
Sinh học
TUẤN
Tiết 3 11A3
Toán
LINH
11A3
Hóa học
H MINH
11A3
Ngữ Văn
V HÙNG
11A3
Toán
LINH
11A3
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
11A3
Toán
LINH
Tiết 4 11A3
Hóa TC
H MINH
11A3
Anh văn

11A3
Lịch sử
T MINH
11A3
Toán tc
LINH
11A3
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
11A3
Hóa học
H MINH
Tiết 5 11A3
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
11A3
Công nghệ
THÙY
11A3
Anh văn

11A3
Tin học
NHÀI
11A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A4
Chào cờ
TRÍ
11A4
Toán
THẮM
11A4
Anh văn

11A4
Sinh học
YẾN
11A4
Vật lý
TRÍ
11A4
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 11A4
NGLL
TRÍ
11A4
GDQP
ĐẠT
11A4
Toán
THẮM
11A4
Hóa TC
CHUNG
11A4
Toán tc
THẮM
Tiết 3 11A4
Văn TC
NGUYỆT
11A4
Tin học
NHÀI
11A4
Lịch sử
T MINH
11A4
Anh văn

11A4
Công nghệ
THÙY
11A4
LÝ TC
TRÍ
Tiết 4 11A4
Hóa học
CHUNG
11A4
Hóa học
CHUNG
11A4
Sinh học
YẾN
11A4
Tin học
NHÀI
11A4
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 11A4
Ngữ Văn
NGUYỆT
11A4
Công nghệ
THÙY
11A4
GDCD
TRÚC
11A4
Địa lý
Phương (địa)
11A4
Toán
THẮM
11A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
TRÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A5
Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
11A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
11A5
Địa lý
THU
11A5
Anh văn
LIÊN
11A5
Toán
CÔNG
11A5
Toán
CÔNG
Tiết 2 11A5
NGLL
PHƯƠNG(LÝ)
11A5
GDQP
ĐẠT
11A5
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
11A5
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 11A5
Toán
CÔNG
11A5
Hóa học
CHUNG
11A5
Sinh học
YẾN
11A5
Sinh học
YẾN
11A5
Toán tc
TÙNG, CÔNG
11A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 4 11A5
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
11A5
GDCD
TRÚC
11A5
Văn TC
THÁI
11A5
Lịch sử
T MINH
11A5
Hóa học
CHUNG
11A5
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 11A5
Hóa TC
CHUNG
11A5
Tin học
NHÀI
11A5
Anh văn
LIÊN
11A5
Tin học
NHÀI
11A5
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
11A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A6
Chào cờ
HIỀN
11A6
Hóa TC
H MINH
11A6
Toán
THẮM
11A6
GDCD
TRÚC
11A6
Toán
THẮM
11A6
Hóa học
H MINH
Tiết 2 11A6
GDQP
ĐẠT
11A6
Hóa học
H MINH
11A6
LÝ TC
THÙY
11A6
Tin học
NHÀI
11A6
Công nghệ
THÙY
11A6
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 11A6
Sinh học
HIỀN
11A6
Toán tc
THẮM
11A6
Văn TC
THÁI
11A6
Ngữ Văn
THỦY
11A6
Tin học
NHÀI
11A6
Sinh học
HIỀN
Tiết 4 11A6
Lịch sử
T MINH
11A6
Vật lý
THÙY
11A6
Anh văn

11A6
Địa lý
THU
11A6
NGLL
HIỀN
Tiết 5 11A6
Anh văn

11A6
Toán
THẮM
11A6
Công nghệ
THÙY
11A6
Vật lý
THÙY
11A6
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A1
Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Thể dục
CHÍN
12A1
Sinh học
YẾN
12A1
Ngữ Văn
NHUẦN
12A1
Anh văn

12A1
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 12A1
Anh văn

12A1
Lịch sử
T MINH
12A1
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Vật lý
TRÍ
Tiết 3 12A1
Hóa học
THẮNG
12A1
Ngữ Văn
NHUẦN
12A1
GDQP
ĐẠT
12A1
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Địa lý
Phương (địa)
12A1
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 12A1
NGLL
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Địa lý
Phương (địa)
12A1
GDCD
TRÚC
12A1
LÝ TC
TRÍ
12A1
Hóa TC
THẮNG
Tiết 5 12A1
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A1
Văn TC
NHUẦN
12A1
Công nghệ
HIÊN
12A1
Tin học
TUÂN
12A1
Vật lý
TRÍ
12A1
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A2
Chào cờ
THỦY
12A2
Tin học
TUÂN
12A2
Hóa học
THẮNG, HIÊN
12A2
Hóa học
THẮNG, HIÊN
12A2
l sử TC
NINH
12A2
Địa lý
THU
Tiết 2 12A2
NGLL
THỦY
12A2
Toán
THẮM
12A2
Sinh học
YẾN
12A2
Văn TC
THỦY
12A2
Lịch sử
NINH
12A2
ĐỊA TC
THU
Tiết 3 12A2
Ngữ Văn
THỦY
12A2
Anh văn
LIÊN
12A2
Địa lý
THU
12A2
Thể dục
CHÍN
12A2
Vật lý
HIÊN, THẮNG
12A2
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 12A2
GDCD
TRÚC
12A2
Toán tc
THẮM
12A2
Toán
THẮM
Tiết 5 12A2
Công nghệ
HIÊN
12A2
Anh văn
LIÊN
12A2
Toán
THẮM
12A2
Vật lý
HIÊN, THẮNG
12A2
GDQP
ĐẠT
12A2
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A3
Chào cờ
THƯ
12A3
Vật lý
ĐỊNH
12A3
Toán
THƯ
12A3
Lịch sử
T MINH
12A3
Địa lý
THU
12A3
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 12A3
NGLL
THƯ
12A3
Ngữ Văn
TÌNH
12A3
Toán tc
THƯ, THẮNG
12A3
GDCD
TRÚC
12A3
GDQP
ĐẠT
12A3
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 12A3
Vật lý
ĐỊNH
12A3
Ngữ Văn
TÌNH
12A3
Tin học
TUÂN
12A3
Thể dục
CHÍN
12A3
Sinh học
TUẤN
Tiết 4 12A3
Hóa học
THẮNG
12A3
LÝ TC
ĐỊNH
12A3
Địa lý
THU
12A3
Anh văn
DŨNG
12A3
Sinh học
TUẤN
Tiết 5 12A3
Toán
THƯ
12A3
Toán
THƯ
12A3
Hóa TC
THẮNG, THƯ
12A3
Công nghệ
HIÊN
12A3
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A4
Chào cờ
NHUẦN
12A4
Địa lý
THU
12A4
GDQP
ĐẠT
12A4
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A4
Anh văn
DŨNG
12A4
Văn TC
NHUẦN
Tiết 2 12A4
NGLL
NHUẦN
12A4
GDCD
TRÚC
12A4
Vật lý
HIÊN
12A4
Ngữ Văn
THẮNG, NHUẦN
12A4
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
12A4
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 12A4
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
12A4
Thể dục
CHÍN
12A4
Vật lý
HIÊN, THẮNG
12A4
Lịch sử
NINH
Tiết 4 12A4
Công nghệ
HIÊN
12A4
Ngữ Văn
NHUẦN
12A4
Sinh học
YẾN
12A4
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 12A4
l sử TC
NINH
12A4
Tin học
TUÂN
12A4
ĐỊA TC
THU
12A4
Địa lý
THU
12A4
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A5
Chào cờ
NGUYỆT
12A5
Toán
ÁNH
12A5
l sử TC
NAM
12A5
Tin học
TUÂN
12A5
Thể dục
CHÍN
12A5
Lịch sử
NAM
Tiết 2 12A5
NGLL
NGUYỆT
12A5
Anh văn

12A5
Địa lý
Phương (địa)
12A5
Toán
ÁNH
Tiết 3 12A5
Vật lý
HÒA
12A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
12A5
ĐỊA TC
Phương (địa)
12A5
Anh văn

12A5
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 12A5
Toán
ÁNH
12A5
GDCD
TRÚC
12A5
Công nghệ
HIÊN
12A5
Địa lý
Phương (địa)
12A5
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 12A5
Hóa học
THẮNG
12A5
Văn TC
NGUYỆT
12A5
GDQP
ĐẠT
12A5
Sinh học
YẾN
12A5
Vật lý
HÒA
12A5
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- Quản lý Nề nếp
Trực
HÒA
Quản lý Nề nếp
Trực
TĨNH.
Quản lý Nề nếp
Trực
ĐẠT
--- Quản lý Nề nếp
Trực
TĨNH.
Tiết 2 --- ---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 --- ---
Tiết 5 --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2 Nhóm con tự động
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 08/04/2023 16:45

Trở lên trên đỉnh