THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 15/4/2024

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Tin học
NHÀI
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Sinh học
YẾN
chuyên đề v lý
TRÍ
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CHUNG
Anh văn

Anh văn

Lịch sử
T MINH
Hóa học
CHUNG
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Tin học
NHÀI
Sinh học
YẾN
Vật lý
TRÍ
Toán
ÁNH
chuyên đề hóa học
CHUNG
Tiết 4 Vật lý
TRÍ
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn

chuyên để Toán
ÁNH
Toán
ÁNH
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
Toán
ÁNH
GDQP
ĐẠT
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Vật lý
HIÊN
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Lịch sử
NAM
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THỦY
Anh văn
DŨNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
NGỌC
Địa lý
NAM
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Lịch sử
NAM
Vật lý
HIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Công nghệ
THÙY
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Tiết 4 Địa lý
NAM
Ngữ Văn
THỦY
chuyên đề lịch sử
NAM
Công nghệ
THÙY
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Tiết 5 GDQP
ĐẠT
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
chuyên đề Địa lý
NAM
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Công nghệ
THÙY
Anh văn

Toán
THẮM
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NHUẦN
Lịch sử
NINH
Toán
THẮM
Vật lý
HIÊN
Công nghệ
THÙY
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
HIÊN
GDQP
ĐẠT
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Anh văn

Lịch sử
NINH
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
Tiết 5 chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
THÙY
Toán
NGỌC
Giáo dục thể chất
LUÂN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NGUYỆT
Vật lý
HIÊN
GDQP
ĐẠT
chuyên đề lịch sử
T MINH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Địa lý
Phương (địa)
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 4 Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Vật lý
HIÊN
Lịch sử
T MINH
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 Công nghệ
THÙY
Lịch sử
T MINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
Giáo dục thể chất
LUÂN
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên đề v lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 3 Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
Lịch sử
T MINH
chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
T MINH
Công nghệ
TRÍ
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 Vật lý
TRÍ
Địa lý
Phương (địa)
GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
THỦY
GDQP
ĐẠT
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THƯ
Địa lý
NAM
Công nghệ
THÙY
Anh văn
LIÊN
chuyên để Toán
THƯ
Tiết 3 chuyên đề hóa học
THẮNG
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THƯ
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
NAM
Toán
THƯ
Tiết 4 Toán
THƯ
Công nghệ
THÙY
Lịch sử
NAM
Anh văn
LIÊN
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Anh văn
LIÊN
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Tin học
NHÀI
Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn
DŨNG
Hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CÔNG
GDQP
CHÍN
GD địa Phương
TÌNH
chuyên đề hóa học
H MINH
Toán
CÔNG
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
Tin học
NHÀI
Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
Ngữ Văn
TÌNH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Toán
CÔNG
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
ĐỊNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
GDQP
CHÍN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
GD địa Phương
TÌNH
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
ĐỊNH
Toán
LINH
Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Vật lý
ĐỊNH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
chuyên để Toán
LINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 5 Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Công nghệ
DỤNG
Toán
LINH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Anh văn

Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HƯƠNG
Vật lý
THÙY
Vật lý
THÙY
Anh văn

GD địa Phương
Phương (địa)
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GDQP
CHÍN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
LINH
Địa lý
NAM
Tiết 4 chuyên đề Địa lý
NAM
Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NAM
Tiết 5 chuyên đề lịch sử
NAM
Địa lý
NAM
Anh văn

HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Ngữ Văn
TÌNH
Địa lý
Phương (địa)
Giáo dục thể chất
LUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THẮM
Tiết 2 SHDC-TN-HN
DỤNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
GDQP
CHÍN
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Công nghệ
DỤNG
Toán
THẮM
Địa lý
Phương (địa)
GD địa Phương
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 Anh văn
DŨNG
chuyên đề lịch sử
NINH
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Anh văn
DŨNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
SHL
DỤNG
Tiết 5 Công nghệ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
-x- chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Lịch sử
NINH
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Ngữ Văn
L HÙNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NINH
Công nghệ
DỤNG
Anh văn
DŨNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Công nghệ
DỤNG
Tiết 3 Vật lý
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Giáo dục thể chất
LUÂN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 4 GD địa Phương
Phương (địa)
Ngữ Văn
L HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
TRÍ
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 5 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
GDQP
CHÍN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
-x- Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
Anh văn

chuyên để Toán
THƯ
Địa lý
NAM
Địa lý
NAM
Toán
THƯ
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HÒA
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
Lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
Vật lý
HÒA
Tiết 3 chuyên đề v lý
HÒA
Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
GD địa Phương
TÌNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Vật lý
HÒA
GDQP
CHÍN
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Anh văn

Tiết 5 Toán
THƯ
Công nghệ
DỤNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
HƯƠNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
ÁNH
Hóa TC
CHUNG
Tiết 2 PHỤ ĐẠO TOÁN
ÁNH
LÝ TC
HÒA
GDQP
ĐẠT
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 3 Toán
ÁNH
Địa lý
Phương (địa)
Tin học
TUÂN
Hóa học
CHUNG
Anh văn
LIÊN
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
Anh văn
LIÊN
SINH TC
YẾN
Vật lý
HÒA
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Vật lý
HÒA
-x- -x- Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Toán
NGỌC
GDQP
ĐẠT
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 Lịch sử
NAM
PHỤ ĐẠO TOÁN
NGỌC
Toán
NGỌC
Tin học
TUÂN
SINH TC
YẾN
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 l sử TC
NAM
Vật lý
THÙY
Toán tc
NGỌC
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Toán
NGỌC
Văn TC
NHUẦN
Tiết 5 Anh văn
DŨNG
Anh văn
DŨNG
-x- -x- Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Toán tc
LINH
Sinh học
TUẤN
Anh văn

Tin học
TUÂN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
Phương (địa)
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Hóa học
H MINH
Tiết 3 Lịch sử
T MINH
Anh văn

Toán
LINH
GDQP
ĐẠT
Hóa học
H MINH
PHỤ ĐẠO LÝ
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
Địa lý
Phương (địa)
Hóa học
H MINH
Tiết 5 Toán
LINH
-x- -x- Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Ngữ Văn
THỦY
Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Lịch sử
T MINH
Địa lý
Phương (địa)
Tiết 2 Lịch sử
T MINH
Văn TC
THÁI
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn

Toán
THẮM
Tiết 3 SINH TC
HIỀN
Vật lý
THÙY
Ngữ Văn
THỦY
Anh văn

Tin học
TUÂN
Tiết 4 GDQP
ĐẠT
p đạo anh

Anh văn

Toán
THẮM
l sử TC
T MINH
Hóa học
H MINH
Tiết 5 Sinh học
HIỀN
Vật lý
THÙY
-x- Hóa học
H MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
NGUYỆT
SINH TC
YẾN
Lịch sử
T MINH
Hóa học
CHUNG
Toán
CÔNG
Tiết 2 Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Toán
CÔNG
Tin học
TUÂN
Anh văn
LIÊN
Tiết 3 Toán
CÔNG
PHỤ ĐẠO
NGUYỆT
Văn TC
THÁI
l sử TC
T MINH
Anh văn
LIÊN
Toán tc
CÔNG
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Lịch sử
T MINH
GDQP
ĐẠT
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh học
YẾN
-x- GDCD
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
LINH
Trực
ĐẠT
Trực
ĐẠT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 13/04/2024 21:05

Trở lên trên đỉnh