Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng 27/3/2023 đến 8/4/2023
T  

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
Toán
CÔNG
Tin học
TUÂN
Vật lý
ĐỊNH
Hóa học
H MINH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NAM
Sinh học
HIỀN
Toán
CÔNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Thể dục
LUÂN
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên đề hóa học
H MINH
Hóa học
H MINH
Anh văn
DŨNG
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Tiết 4 Tin học
TUÂN
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh học
HIỀN
Tiết 5 Lịch sử
T MINH
GD địa Phương
NAM
Lịch sử
T MINH
chuyên để Toán
CÔNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Thể dục
LUÂN
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Địa lý
THU
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
Toán
NGỌC
Lịch sử
T MINH
chuyên đề v lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Tiết 3 GD địa Phương
NAM
Địa lý
THU
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Lịch sử
T MINH
chuyên để Toán
NGỌC
Tin học
TUÂN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 5 Công nghệ
DỤNG
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
TÌNH
Tin học
TUÂN
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Địa lý
THU
Địa lý
THU
Anh văn

Công nghệ
DỤNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
Vật lý
THÙY
Anh văn

Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
LINH
Tiết 3 Toán
LINH
GD địa Phương
NAM
Công nghệ
DỤNG
Thể dục
LUÂN
Tiết 4 chuyên đề lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
T MINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 5 Vật lý
THÙY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề Địa lý
THU
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NINH
Lịch sử
NINH
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
CHUNG
Anh văn
LIÊN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Thể dục
LUÂN
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 4 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
THƯ
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GD địa Phương
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Địa lý
Phương (địa)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
GD địa Phương
HIÊN
Vật lý
HIÊN
Thể dục
LUÂN
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
L HÙNG
Anh văn
LIÊN
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
Ngữ Văn
L HÙNG
Công nghệ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
YẾN
chuyên đề lịch sử
NINH
Anh văn
LIÊN
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
NINH
Tiết 5 Vật lý
HIÊN
Lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
chuyên để Toán
THƯ
GD địa Phương
NAM
Thể dục
LUÂN
Địa lý
THU
Ngữ Văn
TÌNH
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
HÒA
Vật lý
HÒA
Tiết 3 Toán
THƯ
Toán
THƯ
Tin học
TUÂN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HÒA
chuyên đề v lý
HÒA
Tiết 4 Anh văn
DŨNG
Địa lý
THU
Công nghệ
DỤNG
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Lịch sử
NAM
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
LINH
Lịch sử
T MINH
Anh văn

Lịch sử
T MINH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
GD địa Phương
NAM
Tiết 2 HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Tin học
TUÂN
Ngữ Văn
HƯƠNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
HIỀN
Tiết 3 chuyên đề v lý
TRÍ
Thể dục
LUÂN
chuyên để Toán
LINH
Anh văn

Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 5 Vật lý
TRÍ
Vật lý
TRÍ
Tin học
TUÂN
Công nghệ
DỤNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
LINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Tin học
NHÀI
Toán
ÁNH
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
HÒA
LÝ TC
HÒA
Tiết 2 NGLL
ÁNH
GDCD
TRÚC
Văn TC
V HÙNG
Tin học
NHÀI
Toán
ÁNH
Tiết 3 Sinh học
YẾN
Lịch sử
T MINH
Hóa học
CHUNG
Hóa TC
CHUNG
Anh văn
LIÊN
Toán
ÁNH
Tiết 4 Công nghệ
HÒA
Ngữ Văn
V HÙNG
Anh văn
LIÊN
Hóa học
CHUNG
GDQP
CHÍN
Công nghệ
HÒA
Tiết 5 Vật lý
HÒA
Sinh học
YẾN
Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Toán
NGỌC
Toán
NGỌC
Sinh học
YẾN
Văn TC
NHUẦN
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 2 Anh văn
DŨNG
Toán
NGỌC
Anh văn
DŨNG
Hóa học
CHUNG
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
THÙY
Tiết 3 Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Vật lý
THÙY
GDQP
CHÍN
NGLL<
NAM
Tiết 4 Sinh học
YẾN
GDCD
TRÚC
Hóa TC
CHUNG
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Lịch sử
NAM
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
Tin học
NHÀI
Toán tc
NGỌC
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
LINH
Hóa học
H MINH
Toán
LINH
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 NGLL
H MINH
Anh văn

GDCD
TRÚC
Công nghệ
THÙY
GDQP
ĐẠT
Sinh học
TUẤN
Tiết 3 LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
Phương (địa)
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 4 Toán
LINH
Công nghệ
THÙY
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Hóa TC
H MINH
Tiết 5 Toán tc
LINH
Lịch sử
T MINH
Văn TC
V HÙNG
Anh văn

Hóa học
H MINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
TRÍ
Toán tc
THẮM
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 NGLL
TRÍ
Toán
THẮM
Hóa học
CHUNG
Sinh học
YẾN
Tiết 3 Công nghệ
THÙY
LÝ TC
TRÍ
Văn TC
NGUYỆT
Lịch sử
T MINH
Tin học
NHÀI
Công nghệ
THÙY
Tiết 4 Toán
THẮM
Vật lý
TRÍ
Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
Tiết 5 Sinh học
YẾN
Hóa học
CHUNG
Địa lý
Phương (địa)
Hóa TC
CHUNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
Sinh hoạt chủ nhiệm
TRÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
GDQP
ĐẠT
Ngữ Văn
NGUYỆT
GDCD
TRÚC
Toán
CÔNG
Anh văn
LIÊN
Tiết 2 NGLL
PHƯƠNG(LÝ)
Tin học
NHÀI
Tin học
NHÀI
Sinh học
YẾN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 3 Lịch sử
T MINH
Sinh học
YẾN
Toán
CÔNG
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán tc
TÙNG, CÔNG
Toán
CÔNG
Tiết 4 Hóa học
CHUNG
Hóa TC
CHUNG
Văn TC
THÁI
LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
THU
Hóa học
CHUNG
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Vật lý
THÙY
Toán tc
THẮM
Vật lý
THÙY
Anh văn

Công nghệ
THÙY
Tiết 2 Công nghệ
THÙY
Lịch sử
T MINH
Toán
THẮM
Hóa học
H MINH
Ngữ Văn
THỦY
Hóa TC
H MINH
Tiết 3 GDCD
TRÚC
Tin học
NHÀI
Văn TC
THÁI
Sinh học
HIỀN
Hóa học
H MINH
Tiết 4 LÝ TC
THÙY
Toán
THẮM
Anh văn

Sinh học
HIỀN
Địa lý
THU
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Toán
THẮM
GDQP
ĐẠT
NGLL
HIỀN
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
LÝ TC
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Thể dục
CHÍN
Sinh học
YẾN
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
Địa lý
Phương (địa)
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Địa lý
Phương (địa)
Lịch sử
T MINH
Công nghệ
HIÊN
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Vật lý
TRÍ
Anh văn

NGLL
PHƯƠNG(TOÁN)
Tin học
TUÂN
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
Hóa TC
THẮNG
Tiết 5 GDCD
TRÚC
Văn TC
NHUẦN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Hóa học
THẮNG, HIÊN
Tin học
TUÂN
Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
l sử TC
NINH
Tiết 2 NGLL
THỦY
Địa lý
THU
Lịch sử
NINH
Vật lý
HIÊN, THẮNG
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 3 Toán
THẮM
Toán tc
THẮM
Thể dục
CHÍN
Sinh học
YẾN
Địa lý
THU
Tiết 4 Công nghệ
HIÊN
Vật lý
HIÊN, THẮNG
Hóa học
THẮNG, HIÊN
Văn TC
THỦY
ĐỊA TC
THU
Tiết 5 GDQP
ĐẠT
Toán
THẮM
Toán
THẮM
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
THỦY
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
Anh văn
DŨNG
Ngữ Văn
TÌNH
Ngữ Văn
TÌNH
Hóa TC
THẮNG, THƯ
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 NGLL
THƯ
Tin học
TUÂN
Toán
THƯ
Hóa học
THẮNG
Tiết 3 GDQP
ĐẠT
GDCD
TRÚC
Địa lý
THU
Thể dục
CHÍN
Toán
THƯ
Sinh học
TUẤN
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Địa lý
THU
Lịch sử
T MINH
Vật lý
ĐỊNH
Sinh học
TUẤN
Tiết 5 Toán
THƯ
Toán tc
THƯ, THẮNG
Anh văn
DŨNG
Công nghệ
HIÊN
LÝ TC
ĐỊNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Tin học
TUÂN
Thể dục
CHÍN
Ngữ Văn
THẮNG, NHUẦN
Toán tc
PHƯƠNG(TOÁN)
Văn TC
NHUẦN
Tiết 2 NGLL
NHUẦN
Vật lý
HIÊN, THẮNG
ĐỊA TC
THU
l sử TC
NINH
Tiết 3 Vật lý
HIÊN
Anh văn
DŨNG
Lịch sử
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
THU
Tiết 4 Anh văn
DŨNG
GDQP
ĐẠT
GDCD
TRÚC
Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh học
YẾN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 Công nghệ
HIÊN
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Anh văn

ĐỊA TC
Phương (địa)
Văn TC
NGUYỆT
Thể dục
CHÍN
Toán
ÁNH
Tiết 2 NGLL
NGUYỆT
Sinh học
YẾN
l sử TC
NAM
Công nghệ
HIÊN
Lịch sử
NAM
Tiết 3 Vật lý
HÒA
GDQP
ĐẠT
Toán
ÁNH
GDCD
TRÚC
Anh văn

Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Địa lý
Phương (địa)
Địa lý
Phương (địa)
Toán
ÁNH
Ngữ Văn
NGUYỆT
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 5 Hóa học
THẮNG
Tin học
TUÂN
Vật lý
HÒA
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
HÒA
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
--- ---
Tiết 2 --- ---
Tiết 3 --- ---
Tiết 4 --- ---
Tiết 5 --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
TRỰC 1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Trực 2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.0 vào lúc 25/03/2023 09:00

Trở lên trên đỉnh