THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG 13/11/2023

 

 

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CHUNG
Ngữ Văn
V HÙNG
chuyên để Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Tin học
NHÀI
Toán
ÁNH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CHUNG
Toán
ÁNH
Anh văn

Anh văn

GDQP
ĐẠT
Tiết 3 Toán
ÁNH
GD địa Phương
TRÚC
Lịch sử
T MINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Sinh học
YẾN
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 4 Vật lý
TRÍ
Tin học
NHÀI
chuyên đề v lý
TRÍ
Vật lý
TRÍ
Hóa học
CHUNG
Tiết 5 Hóa học
CHUNG
-x- Anh văn

HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
chuyên đề hóa học
CHUNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
CHUNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THỦY
Toán
NGỌC
Địa lý
THU
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Công nghệ
THÙY
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THỦY
Vật lý
HIÊN
chuyên đề Địa lý
THU
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Vật lý
HIÊN
Tiết 3 chuyên đề lịch sử
NAM
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Địa lý
THU
GDQP
ĐẠT
Tiết 4 Lịch sử
NAM
GD địa Phương
TRÚC
Công nghệ
THÙY
Toán
NGỌC
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 5 Toán
NGỌC
-x- Anh văn
LIÊN
Anh văn
LIÊN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Sinh hoạt chủ nhiệm
THỦY
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NHUẦN
Lịch sử
NINH
Giáo dục thể chất
TĨNH.
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề Địa lý
THU
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NHUẦN
GD địa Phương
TRÚC
Công nghệ
THÙY
Toán
THẮM
Địa lý
THU
Tiết 3 chuyên đề ngữ văn
NHUẦN
Anh văn

Anh văn

GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 4 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
THẮM
Vật lý
HIÊN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Anh văn

Tiết 5 chuyên đề lịch sử
NINH
-x- Địa lý
THU
Toán
THẮM
Vật lý
HIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
NHUẦN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NGUYỆT
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
GDQP
ĐẠT
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Công nghệ
THÙY
Anh văn
DŨNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 GD địa Phương
THU
Vật lý
HIÊN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Giáo dục thể chất
LUÂN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 4 Toán
NGỌC
chuyên đề lịch sử
T MINH
Lịch sử
T MINH
chuyên đề ngữ văn
NGUYỆT
Tiết 5 Địa lý
Phương (địa)
-x- Vật lý
HIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Toán
NGỌC
Sinh hoạt chủ nhiệm
NGUYỆT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(TOÁN)
GDQP
ĐẠT
Vật lý
TRÍ
chuyên đề ngữ văn
V HÙNG
Địa lý
Phương (địa)
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
PHƯƠNG(TOÁN)
chuyên để Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Lịch sử
T MINH
Tin học
NHÀI
Anh văn
DŨNG
Tiết 3 Công nghệ
TRÍ
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Công nghệ
TRÍ
Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
Anh văn
DŨNG
Tiết 4 GD địa Phương
THU
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Địa lý
Phương (địa)
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Ngữ Văn
V HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 5 chuyên đề v lý
TRÍ
-x- Ngữ Văn
V HÙNG
Vật lý
TRÍ
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(TOÁN)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
THƯ
chuyên để Toán
THƯ
Ngữ Văn
THỦY
Giáo dục thể chất
LUÂN
Lịch sử
NAM
Hóa học
THẮNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
THƯ
Toán
THƯ
Tin học
NHÀI
chuyên đề hóa học
THẮNG
Tiết 3 Hóa học
THẮNG
Toán
THƯ
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
THỦY
Tiết 4 Ngữ Văn
THỦY
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
GDQP
ĐẠT
Công nghệ
THÙY
Toán
THƯ
Tiết 5 GD địa Phương
THU
-x- Công nghệ
THÙY
Tin học
NHÀI
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
LINH
Sinh hoạt chủ nhiệm
THƯ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
CÔNG
Ngữ Văn
TÌNH
Toán
CÔNG
Tin học
NHÀI
Ngữ Văn
TÌNH
Sinh học
HIỀN
Tiết 2 SHDC-TN-HN
CÔNG
Toán
CÔNG
GDQP
CHÍN
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Toán
CÔNG
Tiết 3 Toán
CÔNG
Lịch sử
NINH
Vật lý
ĐỊNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Anh văn
DŨNG
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 4 Sinh học
HIỀN
chuyên đề hóa học
H MINH
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
DŨNG
Hóa học
H MINH
Tiết 5 -x- Hóa học
H MINH
-x- Anh văn
DŨNG
Tin học
NHÀI
Sinh hoạt chủ nhiệm
CÔNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Anh văn
LIÊN
Toán
LINH
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
ĐỊNH
Công nghệ
DỤNG
GDQP
CHÍN
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Vật lý
ĐỊNH
Tiết 3 Địa lý
Phương (địa)
chuyên để Toán
LINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Tin học
NHÀI
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 4 Lịch sử
NINH
Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Tiết 5 -x- Tin học
NHÀI
-x- Toán
LINH
Ngữ Văn
HƯƠNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
ĐỊNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HƯƠNG
Toán
LINH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Toán
LINH
chuyên đề ngữ văn
HƯƠNG
Lịch sử
NAM
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HƯƠNG
Toán
LINH
Công nghệ
DỤNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
chuyên đề lịch sử
NAM
Tiết 3 Ngữ Văn
HƯƠNG
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
NGỌC
Vật lý
THÙY
Anh văn

Kinh Tế và P luật
TRÚC
chuyên đề Địa lý
THU
Tiết 4 Công nghệ
DỤNG
Anh văn

Kinh Tế và P luật
TRÚC
Lịch sử
NAM
Địa lý
THU
Tiết 5 -x- Anh văn

GDQP
CHÍN
Địa lý
THU
Vật lý
THÙY
Sinh hoạt chủ nhiệm
HƯƠNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Anh văn
DŨNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
DỤNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Toán
THẮM
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Lịch sử
NINH
Tiết 3 Lịch sử
NINH
Công nghệ
DỤNG
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
GDQP
CHÍN
Ngữ Văn
TÌNH
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 4 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Ngữ Văn
TÌNH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
DŨNG
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Công nghệ
DỤNG
Tiết 5 -x- -x- Địa lý
Phương (địa)
Toán
THẮM
Sinh hoạt chủ nhiệm
DỤNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NINH
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
L HÙNG
chuyên đề ngữ văn
L HÙNG
chuyên đề lịch sử
NINH
Tiết 2 SHDC-TN-HN
NINH
Lịch sử
NINH
Vật lý
TRÍ
Ngữ Văn
L HÙNG
Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Tiết 3 Công nghệ
DỤNG
Giáo dục thể chất
LUÂN
Kinh Tế và P luật
TRÚC
Vật lý
TRÍ
Địa lý
Phương (địa)
Công nghệ
DỤNG
Tiết 4 Toán
PHƯƠNG(TOÁN)
Kinh Tế và P luật
TRÚC
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
NINH
Tiết 5 -x- Anh văn
LIÊN
Địa lý
Phương (địa)
GDQP
CHÍN
chuyên đề Địa lý
Phương (địa)
Sinh hoạt chủ nhiệm
NINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HÒA
HD trải nghiệm, Hướng nghiệp
THẮM
Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
Giáo dục thể chất
LUÂN
Công nghệ
DỤNG
Tiết 2 SHDC-TN-HN
HÒA
Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Toán
THƯ
Tiết 3 chuyên đề v lý
HÒA
Vật lý
HÒA
Địa lý
THU
Công nghệ
DỤNG
Anh văn

Lịch sử
NAM
Tiết 4 Toán
THƯ
chuyên để Toán
THƯ
GDQP
CHÍN
Địa lý
THU
chuyên đề ngữ văn
TÌNH
Vật lý
HÒA
Tiết 5 -x- Toán
THƯ
-x- Anh văn

Ngữ Văn
TÌNH
Sinh hoạt chủ nhiệm
HÒA
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ÁNH
Vật lý
HÒA
Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Hóa TC
CHUNG
Ngữ Văn
HƯƠNG
Tiết 2 Tin học
TUÂN
Công nghệ
HÒA
Anh văn
LIÊN
GDQP
ĐẠT
Hóa học
CHUNG
Tiết 3 Hóa học
CHUNG
Lịch sử
T MINH
Toán
ÁNH
Sinh học
YẾN
Ngữ Văn
HƯƠNG
Toán
ÁNH
Tiết 4 Toán
ÁNH
LÝ TC
HÒA
Anh văn
LIÊN
Địa lý
THU
Tiết 5 Vật lý
HÒA
Sinh học
YẾN
GDCD
TRÚC
SINH TC
YẾN
Anh văn
LIÊN
Sinh hoạt chủ nhiệm
ÁNH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NAM
Tin học
TUÂN
Vật lý
THÙY
Anh văn
DŨNG
Toán
NGỌC
Văn TC
NHUẦN
Tiết 2 Toán
NGỌC
GDQP
ĐẠT
Địa lý
Phương (địa)
SINH TC
YẾN
Lịch sử
NAM
Ngữ Văn
NHUẦN
Tiết 3 Toán
NGỌC
Sinh học
YẾN
Tin học
TUÂN
Vật lý
THÙY
l sử TC
NAM
Hóa học
THẮNG
Tiết 4 Hóa học
THẮNG
Toán tc
NGỌC
Ngữ Văn
NHUẦN
Sinh học
YẾN
Công nghệ
HIÊN
Anh văn
DŨNG
Tiết 5 Lịch sử
NAM
Toán
NGỌC
GDCD
TRÚC
Anh văn
DŨNG
Sinh hoạt chủ nhiệm
NAM
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
H MINH
Anh văn

Ngữ Văn
NHUẦN
Anh văn

Lịch sử
T MINH
Sinh học
TUẤN
Tiết 2 Hóa học
H MINH
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
GDCD
TRÚC
Toán tc
LINH
Tiết 3 LÝ TC
PHƯƠNG(LÝ)
Hóa- sinh TC
TUẤN, H MINH
Công nghệ
PHƯƠNG(LÝ)
Toán
LINH
Toán
LINH
Hóa học
H MINH
Tiết 4 Tin học
TUÂN
GDQP
ĐẠT
Tin học
TUÂN
Địa lý
Phương (địa)
Toán
LINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Tiết 5 Ngữ Văn
NHUẦN
Toán
LINH
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Lịch sử
T MINH
Anh văn

Sinh hoạt chủ nhiệm
H MINH
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HIỀN
Hóa học
H MINH
Lịch sử
T MINH
GDQP
ĐẠT
Anh văn

Ngữ Văn
THỦY
Tiết 2 Sinh học
HIỀN
Toán
THẮM
Văn TC
THÁI
l sử TC
T MINH
GDCD
TRÚC
Tiết 3 Ngữ Văn
THỦY
Công nghệ
HIÊN
Toán
THẮM
Toán
THẮM
Sinh học
HIỀN
Tiết 4 Hóa học
H MINH
Anh văn

Vật lý
THÙY
Anh văn

SINH TC
HIỀN
Tiết 5 Tin học
TUÂN
Lịch sử
T MINH
Tin học
TUÂN
Vật lý
THÙY
Địa lý
THU
Sinh hoạt chủ nhiệm
HIỀN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PHƯƠNG(LÝ)
SINH TC
YẾN
Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Địa lý
Phương (địa)
Anh văn
LIÊN
Ngữ Văn
NGUYỆT
Tiết 2 Vật lý
PHƯƠNG(LÝ)
Anh văn
LIÊN
Công nghệ
HIÊN
Anh văn
LIÊN
Lịch sử
T MINH
Tiết 3 Tin học
TUÂN
Tin học
TUÂN
Văn TC
THÁI
Ngữ Văn
NGUYỆT
Hóa học
CHUNG
Hóa học
CHUNG
Tiết 4 Toán
CÔNG
Sinh học
YẾN
Toán tc
CÔNG
Lịch sử
T MINH
l sử TC
T MINH
Toán
CÔNG
Tiết 5 Toán
CÔNG
GDCD
TRÚC
Toán
CÔNG
GDQP
ĐẠT
Sinh học
YẾN
Sinh hoạt chủ nhiệm
PHƯƠNG(LÝ)
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
Quản lý Nề nếp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Trực
TĨNH.
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
TĨNH.
Trực
ĐẠT
Trực
LINH
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Thống Nhất_(70000720)
SHCM
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.9.5 vào lúc 11/11/2023 20:53

Trở lên trên đỉnh