Lịch làm việc tuần08

Lịch làm việc tuần 08

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

23/10/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ đầu tuần và triển khai kế hoạch tuần 07;

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh khối 10, 11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Đc Tùng, Tĩnh, GVCN,  HS.

 

Toàn trường

Đc Tĩnh  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

GV+HS

 

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

24/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 tại huyện đến hết ngày 27/10;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Định + Tĩnh

 

 

Đc Huyền + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

Thứ Tư

25/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Năm

26/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Linh  + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Sáu

27/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học bù phụ đạo theo TKB chiều thứ hai 16/10.

 

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

GVBM+HS

 

 

 

Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 29/10

- Buổi sáng:

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.