Lịch làm việc tuần 6

Lịch làm việc tuần 6

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

09/10/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1:

* Chào cờ đầu tuần và triển khai kế hoạch tuần 06 (30phút);

* Họp giáo viên chủ nhiệm và Hiệu trưởng (15phút).

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh khối 10, 11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Đc Tùng, Tĩnh, GVCN,  HS.

 

 

 

GVCN+ Đc Tùng, Cảnh, Tĩnh

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

HS

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

10/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

Đc Huyền + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

Thứ Tư

11/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ 14h00 dự hội nghị tại Huyện uỷ;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tùng, Thái, Tuấn.

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Năm

12/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Linh  + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Sáu

13/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ Khối 10 học phụ đạo theo TKB;

+ Khối 11,12:

* 13h50-15h00 học phụ đạo tiết 1,2;

* 15h00 dựự hội nghị tư vấn tuyển sinh tại nhà tập đa năng

 

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

 

GVBM+HS

 

 

GVBM+HS

 

Đc Tùng, Tuấn+Tĩnh, Đạt GVCN+HS K11,12

 

 Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 15/10

- Buổi sáng:

+ Tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống chào mừng ngyà 20/10.

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

+ Tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống chào mừng ngyà 20/10.

+ Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

 

 

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.