Lịch làm việc tuần 31 (03/4/2023-09/4/2023)

2. Lịch làm việc tuần 31 (03/4/2023-09/4/2023)

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

 

 

 

Thứ hai

03/4/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

Toàn trường

 

Đc Tĩnh+ Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

 

Toàn trường

Đc Tĩnh + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

Thứ ba

04/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

 

 

Đc Hoà + Huyền + Tư

 

 

 

GVBM

 

Đc Tĩnh + Đc Tư

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

05/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 7h30 dự HN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai KH thực hiện Nv QS-QP quý II tại Ban CHQS huyện.

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

 

Đc Tùng

 

Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

Toàn trường

 

Diễm Phương + Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

Thứ năm

06/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 dự HN BCH Đảng bộ huyện lần thứ 24/2023 tại Huyện uỷ;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Tùng

 

 

Đc Đạt + Huyền + Tư

 

 

Toàn trường

 

Đc Hoà + Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

07/4

- Buổi sáng:

+ Khối 10,11 học bình thường theo TKB;

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Ngữ văn;

+ 7h30 tạp huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Huyện uỷ (cả ngày).

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Toán;

 

+ Khối 10,11 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Tuấn – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

Đc Thái

 

Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

 

 

 

Đc Tuấn – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

GVBM+HS

 

Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ bảy

08/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Tiết SHCN cho nghỉ sớm 20 phút để chiều học bù từ 13h00;

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn KHXH, KHTN;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ 13h00 khối 10,11 dạy và học bù thời khoá biểu buổi sáng thứ sáu do nghỉ coi thi nghề).

 

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Ngoại ngữ;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

GVCN

 

Đc Thái chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

 

Đc Tĩnh, Tư, Huyền

 

 

 

 

Đc Tuấn sắp xếp TKB không trùng với giáo viên coi thi

 

Đc Thái – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

Đc Tĩnh + Đc Tư

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

CN 09/4

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

  Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tĩnh + Trang + Tư

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang + Tư.

 

Lịch làm việc tuần 31 (03/4/2023-09/4/2023)

2. Lịch làm việc tuần 31 (03/4/2023-09/4/2023)

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

 

 

 

Thứ hai

03/4/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần;

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Đc Tùng, Tĩnh + GVCN

Toàn trường

 

Đc Tĩnh+ Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

 

Toàn trường

Đc Tĩnh + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

Thứ ba

04/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

 

 

Đc Hoà + Huyền + Tư

 

 

 

GVBM

 

Đc Tĩnh + Đc Tư

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

05/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 7h30 dự HN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai KH thực hiện Nv QS-QP quý II tại Ban CHQS huyện.

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

 

Đc Tùng

 

Đc Diễm Phươg + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

Toàn trường

 

Diễm Phương + Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

Thứ năm

06/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 dự HN BCH Đảng bộ huyện lần thứ 24/2023 tại Huyện uỷ;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Tùng

 

 

Đc Đạt + Huyền + Tư

 

 

Toàn trường

 

Đc Hoà + Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

07/4

- Buổi sáng:

+ Khối 10,11 học bình thường theo TKB;

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Ngữ văn;

+ 7h30 tạp huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Huyện uỷ (cả ngày).

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Toán;

 

+ Khối 10,11 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Tuấn – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

Đc Thái

 

Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

 

 

 

Đc Tuấn – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

GVBM+HS

 

Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ bảy

08/4

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Tiết SHCN cho nghỉ sớm 20 phút để chiều học bù từ 13h00;

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn KHXH, KHTN;

+ Trực kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nội quy trường lớp tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.  

- Buổi chiều:

+ 13h00 khối 10,11 dạy và học bù thời khoá biểu buổi sáng thứ sáu do nghỉ coi thi nghề).

 

+ Khối 12 thi thử TNTHPT lần 1 do Sở ra đề, môn Ngoại ngữ;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

GVCN

 

Đc Thái chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

 

Đc Tĩnh, Tư, Huyền

 

 

 

 

Đc Tuấn sắp xếp TKB không trùng với giáo viên coi thi

 

Đc Thái – PHT chỉ đạo coi thi và chấm thi

 

Đc Tĩnh + Đc Tư

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

CN 09/4

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

  Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tĩnh + Trang + Tư

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang + Tư.