Lịch làm việc tuần 18

Lịch làm việc tuần 18 (02/01/2023- 08/01/2023)

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ hai

09/01/2023

- Buổi sáng:

+ Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023;

+ 8h00 dự họp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022 tại Huyện uỷ.

+ Trực trường:

 

- Buổi chiều:

+ Học sinh nghỉ học;

+ 13h45 dự họp tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 tại Huyện uỷ;

+ Trực trường:

 

Toàn trường

 

 

Đc Nam

 

Tĩnh, Trang, Tư, Tuấn-ĐN, Lụa

 

Toàn trường

 

Đc Tùng

 

Trang

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ ba

10/01/2023

- Buổi sáng:

+ Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023 (nếu thiếu);

+ 8h00 dự họp tổng kết công tác phòng chống tội phạm và ATGT năm 2022 tại UBND huyện.

+ 7h00 dự đợt tập huấn cho DQTV năm 2023 tại Ban CHQS huyện từ 10-13/01/2023.

+ 7h30 duyệt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2023;

+ Trực trường:

- Buổi chiều:

+ Học sinh nghỉ học;

+ Trực trường: 

 

 

Toàn trường

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

Đc Chín, Đạt

 

BGK+ các tiết mục của các lớp

 

Đc  Huyền + Tư

 

HS

 

Đc Tư

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

Thứ tư

11/01/2023

- Buổi sáng:

+ Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023 (nếu thiếu);

+ Trực trường:  

- Buổi chiều:

+ 14h00 dự khai mạc Hội thi KHKT cấp tỉnh tại THPT Đồng Xoài;

+ !4h00 dự tổng kết công tác Đoàn năm 2022 tại hội trường Khối vận;

+ Trực trường:  

 

 

Toàn trường

 

 

+ Đc Tuấn ĐN

 

 

Đc Tuấn-PHT, Trí, Tình+ HS có sản phẩm

 

Đc Tĩnh

 

 

Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

Thứ năm

12/01/2023

21/12 AL

6h30  Tổ chức Hội trại “Mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Quý Mão 2023” theo Kế hoạch số 348/KH-THPTTN ngày 26/12/2022 (Bổ sung thêm thay đổi ngày cắm trại từ 6h30 ngày 12/01/2023).

 

 

Toàn trường

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/01/2023

22/12 AL

- Buổi sáng:

+ Tổ chức Hội trại “Mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Quý Mão 2023” theo Kế hoạch số 348/KH-THPTTN ngày 26/12/2022;

+ 7h30 tham dự tập huấn Giáo dục địa phương ở TTGDTX tỉnh

đến hết ngày 14/01/2023

 

- Buổi chiều

+ Trực trường:  

 

 

Toàn trường

Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

Đc Thái, Nam, Minh, Trúc, Thu, V. Hùng, Thuỳ, Hiên.

 

 

 

Trang

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

Thứ bảy

14/01/2023

23/12 AL

- 7h30 toàn trường nghỉ học để lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của HKII năm học 2022-2023 sáng thứ hai tuần sau (16/01/20230.

- Trực trường:

 

 

Đc BCH Đoàn trương+ GVCN+ Các lớp.

 

 

Đc Tư

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

CN 15/01/2023

24/12 AL

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

  Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tĩnh + Trang + Tư

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang + Tư.


Lịch làm việc tuần 18 (02/01/2023- 08/01/2023)

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ hai

09/01/2023

- Buổi sáng:

+ Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023;

+ 8h00 dự họp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022 tại Huyện uỷ.

+ Trực trường:

 

- Buổi chiều:

+ Học sinh nghỉ học;

+ 13h45 dự họp tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 tại Huyện uỷ;

+ Trực trường:

 

Toàn trường

 

 

Đc Nam

 

Tĩnh, Trang, Tư, Tuấn-ĐN, Lụa

 

Toàn trường

 

Đc Tùng

 

Trang

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ ba

10/01/2023

- Buổi sáng:

+ Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023 (nếu thiếu);

+ 8h00 dự họp tổng kết công tác phòng chống tội phạm và ATGT năm 2022 tại UBND huyện.

+ 7h00 dự đợt tập huấn cho DQTV năm 2023 tại Ban CHQS huyện từ 10-13/01/2023.

+ 7h30 duyệt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2023;

+ Trực trường:

- Buổi chiều:

+ Học sinh nghỉ học;

+ Trực trường: 

 

 

Toàn trường

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

Đc Chín, Đạt

 

BGK+ các tiết mục của các lớp

 

Đc  Huyền + Tư

 

HS

 

Đc Tư

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

Thứ tư

11/01/2023

- Buổi sáng:

+ Tiếp tục dạy và học chương trình HKI năm học 2022-2023 từ ngày 09-14/01/2023 (nếu thiếu);

+ Trực trường:  

- Buổi chiều:

+ 14h00 dự khai mạc Hội thi KHKT cấp tỉnh tại THPT Đồng Xoài;

+ !4h00 dự tổng kết công tác Đoàn năm 2022 tại hội trường Khối vận;

+ Trực trường:  

 

 

Toàn trường

 

 

+ Đc Tuấn ĐN

 

 

Đc Tuấn-PHT, Trí, Tình+ HS có sản phẩm

 

Đc Tĩnh

 

 

Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

Thứ năm

12/01/2023

21/12 AL

6h30  Tổ chức Hội trại “Mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Quý Mão 2023” theo Kế hoạch số 348/KH-THPTTN ngày 26/12/2022 (Bổ sung thêm thay đổi ngày cắm trại từ 6h30 ngày 12/01/2023).

 

 

Toàn trường

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/01/2023

22/12 AL

- Buổi sáng:

+ Tổ chức Hội trại “Mừng Đảng quang vinh- mừng xuân Quý Mão 2023” theo Kế hoạch số 348/KH-THPTTN ngày 26/12/2022;

+ 7h30 tham dự tập huấn Giáo dục địa phương ở TTGDTX tỉnh

đến hết ngày 14/01/2023

 

- Buổi chiều

+ Trực trường:  

 

 

Toàn trường

Đc Duy Phương  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

Đc Thái, Nam, Minh, Trúc, Thu, V. Hùng, Thuỳ, Hiên.

 

 

 

Trang

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

Thứ bảy

14/01/2023

23/12 AL

- 7h30 toàn trường nghỉ học để lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của HKII năm học 2022-2023 sáng thứ hai tuần sau (16/01/20230.

- Trực trường:

 

 

Đc BCH Đoàn trương+ GVCN+ Các lớp.

 

 

Đc Tư

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

CN 15/01/2023

24/12 AL

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

  Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tĩnh + Trang + Tư

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang + Tư.