Lịch làm việc tuần 13

Lịch làm việc tuần 13

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

 

 

 

 

 

Thứ Hai

27/11/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1 chào cờ đầu tuần 13+ triển khai kế hoạch tuần 13;

+ Tiết 2,3,4,5 học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ 15h00 HS khối 12 tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp tại nhà tập đa năng;

+ Khối 10,11 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

 

Đc Tùng, Tĩnh, GVCN,  HS.

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

BGH, Trí, Tĩnh, Đạt, GVCN khối 12

 

GV+HS

 

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Ba

28/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 dự hội nghị tập huấn công tác TTr tại TT GDTX tỉnh Bình Phước

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

Đc Tuấn – PHT,

  Nam

 

Đc Huyền + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Tư

29/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Hoàn tất bài thi trực tuyến “ Phòng chống tham nhũng và tiêu cực” tuần thứ ba;

+ Đảng viên tiếp tục hoàn tất bản kiểm điểm và bản nhận xét đảng viên nơi cư trú năm 2023;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

BGH+GV+NV

 

 

Đảng viên

 

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

GVBM + HS

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

Thứ Năm

30/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 nghỉ học phụ đạo;

+ Từ 14h00-15h00: Họp lãnh đạo HĐCT Nghề;

+ Từ 15h00- 17h15 họp toàn thể HĐCT Nghề ( theo QĐ)

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Linh  + Trang

 

 

 

 

 

 

CT + Thư ký

 

Những đc có tên theo QĐ

Đc Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/12

- Buổi sáng:

+ Học sinh nghỉ học;

+ 6h45 Họp HĐCT Nghề;

+ 7h-8h00: Thi lý thuyết;

+ Từ 8h00-11h30 thi thực hành theo ca.

 - Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học bù thời khóa biểu buổi sáng thứ sáu tiết 1 bắt đầu từ 13h00;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

HĐCT Nghề

 

 

 

 

 

GVBM+HS

 

 Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Bảy

02/12

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ 13h45 họp chi bộ tháng 12;

+ 15h15 họp HĐSP tháng 12.

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

Đảng viên

CB-GV-NV

 

Đc  Tư

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 03/12

- Buổi sáng:

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.