Lịch làm việc tuần 12

Lịch làm việc tuần 12

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

 

 

Thứ Hai

20/11/2023

- Buổi sáng: 6h45 tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Nghỉ học.

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

 

Đc Đạt  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

Toàn trường.

Đc Tư.

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

21/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Huyền + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ Tư

22/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Hoàn tất bài thi trực tuyến “ Phòng chống tham nhũng và tiêu cực” tuần thứ hai;

+ Đảng viên hoàn tất bản kiểm điểm và bản nhận xét đảng viên nơi cư trú năm 2023;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

BGH+GV+NV

 

 

Đảng viên

 

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

GVBM + HS

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Năm

23/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

 

Toàn trường

 

Đc Linh  + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

Thứ Sáu

24/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học bù chính khoá cho buổi sáng ngày thứ hai.

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

Đc Tuấn-PHT+ GV

 

Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 26/11

- Buổi sáng:

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường