Lịch làm việc tuần 11

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023)

                                                                                   

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

13/11/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ đầu tuần và triển khai kế hoạch tuần 11;

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh khối 10, 11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Tuấn, Tĩnh, GVCN, 

 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

GV+HS

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ Ba

14/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00  họp HT+KT+ TQ bàn công tác chuẩn bị kinh phí 20/11;

+ Triển khai tập TD giữa giờ;

+ 9h30 họp bàm tiền thưởng TN THPT 2023;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

Đc Tùng, Cảnh, L. Hùng

BGH+Chín, Luân, Tĩnh, Đạt;

BGH + GV liên quan

 

Đc Huyền + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

Thứ Tư

15/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 tham dự lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Sở;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tuấn+ Trí

 

 

Đc Tùng

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

GVBM + HS

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

16/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 10h00 các lớp nộp tập san và ý tưởng sáng tạo trẻ về phòng đoàn;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ 13h45 chấm tập san;

+ 13h45 chấm ý tưởng sáng tạo trẻ;

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Các lớp

 

Đc Linh  + Trang

 

 

Đc Thái, L. Hùng, Tình

 

Đc Tĩnh, Đạt, Trí;

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

Thứ Sáu

17/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 7h30 tham dự lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Huyện;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tùng

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

18/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15;

+ Tổng kết hoa điểm 10 và các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

+ 7h30 tham dự lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THPT Đa Kia;

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học bù phụ đạo của buổi chiều ngày 10/11;

+ Các bộ phận chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ tổ chức vào lúc 6h45, 20/11/2023;

 

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

Đc Tĩnh, Đat

 

 

 

 

 

 

 

 

GVBM

 

 

Trang trí+âm thanh: Đc Công, Trí và tổ;

Gói phần thưởng lớp 11A 6 và đc Hòa...

Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 19/11

- Buổi sáng:

+ Các bộ phận chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ tổ chức vào lúc 6h45, 20/11/2023;

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

Trang trí+âm thanh: Đc Công, Trí và tổ; gói phần thưởng lớp 11A6 và đc Hòa...

 

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.