Lịch làm việc tuần 10

Lịch làm việc tuần 10

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

06/11/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1,2: Chào cờ đầu tuần và triển khai kế hoạch tuần 07 + Triển khai đội hình cho tập thể dục giữa giờ;

+ Tiết 3,4,5 học theo TKB;

+ 8h00 họp giao ban tại Huyện Đoàn;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh khối 10, 11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

7h-7h25: Đc Tùng, Đạt, GVCN,  HS.; 7h26-8h30: Tùng, Đạt, GVCN,  HS+ Chín, Luân

Toàn trường

Đc Tĩnh

 

 

Đc Đạt  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

GV+HS

 

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

07/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 dự Hội nghị triển khai KH DH các môn KHTN, LS,ĐL, HĐTNHN tại TT GDTX tỉnh;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tuấn-PHT

 

Đc Huyền + Trang

 

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

Thứ Tư

08/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 7h30 tham gia vòng loại giải bóng chuyển của Công đoàn ngành chào mừng 20/11 tại Trường THPT Bù Đăng;

+ Đc Tùng đi TP HCM chuẩn bị cho dự hội hội thảo chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tuấn+ Trí+ các đc trong đội bóng chuyền

 

 

Đc Tùng

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

GVBM + HS

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

Thứ Năm

09/11

- Buổi sáng:

+ 7h30 dự hội hội thảo chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ tại

+ 8h00 dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 10 tại hội trường Huyện uỷ;

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

 

Đc Tùng

 

Đc Thái + Tuấn-PHT

 

Toàn trường

 

Đc Linh  + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

Thứ Sáu

10/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

11/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học bù chính khoá và phụ đạo theo lịch riêng (Giáo viên rà soát và đăng ký dạy bù cho nộp cho Đc Tuấn-PHT trước ngày 11/11);

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

 

Đc Tuấn-PHT+ GV

 

 

 

Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 12/11

- Buổi sáng:

+5h00 Đoàn vận động viên tham dự Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại TP Đồng Xoài;

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

 

Đc Tuấn-PHT+ Trí+ GV+NV

 

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.