Lịch làm việc tuần 09

Lịch làm việc tuần

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

30/10/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ đầu tuần và triển khai kế hoạch tuần 07;

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh khối 10, 11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Đc Tùng, Tĩnh, GVCN,  HS.

 

Toàn trường

Đc Tĩnh  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

GV+HS

 

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

31/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Huyền + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

Thứ Tư

01/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ 14h00 Các bộ phận chuẩn bị cho Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua số 2 họp với đc Tùng tại Hội trường;

+ Đón đoàn kiểm tra Ban CHQS huyện về KT công tác Quốc phòng-An ninh năm 2023

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

Đc Tùng, Trí, Công, Tĩnh, Lê Hùng, Cảnh

 

 

Đc Tuấn-PHT, Đạt, Chín

 

GVBM + HS

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

Thứ Năm

02/11

- Buổi sáng:

+ 7h30-8h00 Đón lãnh đạo, các phòng ban Sở và lãnh đạo 13 trường về dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua số 2.

+ 7h00 Đc Tuấn-PHT tham gia Đoàn đánh giá ngoài của Sở ở 2 trường: THPT Phước Long. THPT Phước Bình.

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 nghỉ học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Đc Tùng, Thái, Trí, Định, Nam, Ánh, Thủy, Thúy Hiền, Tĩnh,Cảnh, L Hùng

 

 

Toàn trường

 

 

 

 

Đc Linh  + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 tham dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở UBND huyện Bù Đăng;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

 

Đc Thái, Trúc, Ánh

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

04/11

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ 13h45 họp chi bộ;

+ 15h30 họp HĐSP

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

Đảng viên

 

CB-GV-NV

Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 05/11

- Buổi sáng:

+ Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.