Lịch làm việc tuần 05

Lịch làm việc tuần

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

02/10/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Tổ chức Lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023;

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh khối 10, 11, 12 nghỉ học phụ đạo (sẽ học bù vào chiều thứ bảy);

+ 13h30 Họp chi bộ;

+ 15h30 Họp HĐSP tháng 10;

+ Trực trường: 

 

Đc Tùng, Thái, Hiền,Tĩnh, GVCN,  HS.

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh  + Tuấn ĐN + Tư

 

 

 

HS

 

 

Đảng viên

CB-GV-NV

Đc Huyền + Đc Tư + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

 

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

03/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

Đc Huyền + Trang

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Tĩnh+ Trang

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

Thứ Tư

04/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Hiền TV + Tuấn ĐN + Tư

 

 

GVBM + HS

 

Đc Hiền TV+ Tư + Tuấn ĐN

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

 

 

Thứ Năm

05/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Linh  + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Linh + Trang

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Sáu

06/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường:  

 

Toàn trường

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

GVBM+HS

 

 

Đc Đạt +Tư+ Tuấn ĐN

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

07/10

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 Dự buổi giao lưu học tập kinh nghiệm tại Sở GD&ĐT Bình Dương tổ chức tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB của chiều thứ hai;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tùng

 

 

Đc Tĩnh + Tư

 

 

 

 

GVBM+HS

 

 Đc Tĩnh+ Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

 

 

CN 08/10

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

 

Đc Tĩnh + Trang

 

 

 

 

Đc Lụa

 

 

Trang

*** Lịch làm việc sẽ bổ sung khi có thay đổi của các cấp và trường.