Lịch làm việc tuần 02 (11/9/2023 - 17/9/2023

2. Lịch làm việc tuần 02 (11/9/2023 đến 17/9/2023)

Thứ/ngày

          Nội dung công việc

Người

thực hiện

Lãnh đạo trực

Thứ Hai

 

 

 

11/9/2023

- Buổi sáng:

+ Tiết 1: Chào cờ;

 

+ Tiết 2,3,4,5 học theo TKB

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10, 11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

 

Đc Tùng, Tĩnh,

 GVCN,  HS.

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh  + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

GVBM, HS

 

Đc Duy Phương + Đc Tuấn ĐN

Đc Tùng

 

 

 

Thứ Ba

12/9/2023

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

Đc Duy Phương  + Huyền + Tư

 

 

 

GVBM + HS

 

Đc Diễm Phương +Tư

 

 

 

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

Thứ Tư

13/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11, 12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Hoà + Huyền + Tuấn ĐN + Trang

 

 

GVBM + HS

 

Đc Đạt + Đc Tuấn ĐN

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

Thứ Năm

14/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 Tham dự hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên giỏi tỉnh;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Khối 10,11,12 học phụ đạo theo TKB;

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Thái + GV+ Luân

Đc Tĩnh + Huyền +

 

 

GVBM + HS

 

 

Đc Hoà+ Tư

 

 

Đc Tuấn

 

 

 

Thứ Sáu

15/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ 8h00 Dự hội tổng kết công tác Thanh tra ngành;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh toàn trường nghỉ học;

+ 13h30 Hội nghị CNVC trù bị góp ý các văn bản dự thảo, đăng ký thi đua năm học 2023-2024.

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Thái, Ánh, Cảnh

 

Đc Diễm Phương + Huyền + Trang

 

 

 

GVBM+HS

 

 

Các tổ

 

Đc Đạt + Trang

 

 

Đc Tùng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

16/9

- Buổi sáng:

+ Học bình thường theo TKB;

+ Trực thi đua bề nổi tại cổng và phòng Ban TĐBN: 6h20- 11h15.

- Buổi chiều:

+ Học sinh toàn trường nghỉ học;

+ 13h30 Hội nghị CNVC năm học 2023-2024.

+ Trực trường: 

 

Toàn trường

 

Đc Tĩnh  + Huyền + Tư

 

 

 

Học sinh

 

CB-GV-NV

 

+ Đc Tư

 

 

 

 

 

Đc Thái

 

 

 

CN 17/9

- Buổi sáng:

Kiểm tra CSVC của nhà trường nhất là khu phòng học và các nhà vệ sinh dùng chung;

- Buổi chiều:

 Chuẩn bị các nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho tuần tới;

- Trực cơ quan:

Đc Tĩnh + Trang + Tư

 

 

 

 

 

 

Đc Lụa

 

Trang + Tư.