07:32 ICT Thứ ba, 29/07/2014

Trang nhất » Video

Video Clips Video Clips

phim NH 2013-2014 (7 video) (1349 lượt xem)
phim đồng diễn lễ khai giảng năm học 2013-2014 [ Đã xem: 259] phim đồng diễn lễ khai giảng năm học 2013-2014
Đón đại biểu về dự lễ [ Đã xem: 151] Đón đại biểu về dự lễ
Văn nghệ mùng ĐH Đoàn trường [ Đã xem: 137] Văn nghệ mùng ĐH Đoàn trường
Văn nghệ mừng 20/11 lớp 12A1 [ Đã xem: 157] Văn nghệ mừng 20/11 lớp 12A1
Văn nghệ mừng 20/11 [ Đã xem: 132] Văn nghệ mừng 20/11
Văn nghệ mừng 20/11lớp 12A4 [ Đã xem: 199] Văn nghệ mừng 20/11lớp 12A4
Văn nghệ mừng 20/11 [ Đã xem: 132] Văn nghệ mừng 20/11

Hình ảnh năm học 2012-2013 (2 video) (451 lượt xem)
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012-2013 [ Đã xem: 162] HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012-2013
Hình ảnh hoạt động năm học 2012-2013(2) [ Đã xem: 120] Hình ảnh hoạt động năm học 2012-2013(2)

20/11 từ năm 2010 đến nay (5 video) (1409 lượt xem)
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 [ Đã xem: 353] Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
phim về lễ kỷ niệm 20/11/2010 [ Đã xem: 223] phim về lễ kỷ niệm 20/11/2010
Bài hát mừng thầy cô nhân ngày 20-11 [ Đã xem: 164] Bài hát mừng thầy cô nhân ngày 20-11
phim mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012 [ Đã xem: 152] phim mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 mừng 20-11-2012 [ Đã xem: 171] Tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 mừng 20-11-2012

Hoạt động NH 2011-2012 (22 video) (6637 lượt xem)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(1) [ Đã xem: 312] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(1)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(2) [ Đã xem: 290] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(2)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(3) [ Đã xem: 257] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(3)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(4) [ Đã xem: 269] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(4)
phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(tập 5) [ Đã xem: 293] phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(tập 5)
phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường [ Đã xem: 298] phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường
phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường(2) [ Đã xem: 331] phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường(2)
phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"1 [ Đã xem: 324] phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"1
phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"2 [ Đã xem: 292] phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"2
phim văn nghệ hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"3 [ Đã xem: 282] phim văn nghệ hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"3
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (1) [ Đã xem: 290] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (1)
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (2) [ Đã xem: 300] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (2)
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên1 [ Đã xem: 333] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên1
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 2 [ Đã xem: 298] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 2
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 3 [ Đã xem: 288] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 3
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (3) [ Đã xem: 306] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (3)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(1) [ Đã xem: 273] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(1)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(2) [ Đã xem: 261] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(2)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(3) [ Đã xem: 283] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(3)
phim giao lưu bóng chuyền với trường THCS Thống Nhất [ Đã xem: 268] phim giao lưu bóng chuyền với trường THCS Thống Nhất
phim lễ phát động sáng tạo trẻ năm học 2011-2012 [ Đã xem: 284] phim lễ phát động sáng tạo trẻ năm học 2011-2012
Hình ảnh HKII năm học 2011-2012 [ Đã xem: 177] Hình ảnh HKII năm học 2011-2012

Các hội trại (9 video) (2680 lượt xem)
phim hội trại năm học 2007-2008 [ Đã xem: 283] phim hội trại năm học 2007-2008
Trại trường đạt giải nhất trại giao quân năm 2010 [ Đã xem: 248] Trại trường đạt giải nhất trại giao quân năm 2010
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(1) [ Đã xem: 276] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(1)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(2) [ Đã xem: 228] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(2)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(3) [ Đã xem: 216] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(3)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(4) [ Đã xem: 231] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(4)
phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(1) [ Đã xem: 270] phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(1)
phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(2) [ Đã xem: 243] phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(2)
Tiết mục văn nghệ mừng xuân Canh Dần 2010 [ Đã xem: 307] Tiết mục văn nghệ mừng xuân Canh Dần 2010

Nấu ăn 8/3/2011 (6 video) (6850 lượt xem)
Bài thuyết trình của Tổ Toán trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 966] Bài thuyết trình của Tổ Toán trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Lý-Hoá trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 471] Bài thuyết trình của Tổ Lý-Hoá trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Văn trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 3163] Bài thuyết trình của Tổ Văn trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Sử-Địa-GDCD-Anh trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 671] Bài thuyết trình của Tổ Sử-Địa-GDCD-Anh trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Sinh-TD-KT trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 375] Bài thuyết trình của Tổ Sinh-TD-KT trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Văn phòng hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 864] Bài thuyết trình của Tổ Văn phòng hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011

Phim về đất nước Singapore (7 video) (2171 lượt xem)
Đài phong thuỷ ở Singapore [ Đã xem: 288] Đài phong thuỷ ở Singapore
Phim Singapore [ Đã xem: 264] Phim Singapore
nhạc nước ở Singapore [ Đã xem: 267] nhạc nước ở Singapore
Nhạc nước ở Singapore [ Đã xem: 269] Nhạc nước ở Singapore
Phim Singapore [ Đã xem: 241] Phim Singapore
Cảnh quay trên không bầu trời Singgapore [ Đã xem: 260] Cảnh quay trên không bầu trời Singgapore
Cảnh máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam [ Đã xem: 259] Cảnh máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam

Lục Tiểu Linh Đồng (2 video) (888 lượt xem)
Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như ý [ Đã xem: 290] Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như ý
Bài hát cuối phim Tây Du Ký [ Đã xem: 259] Bài hát cuối phim Tây Du Ký

Đón giao thừa năm 2013 (3 video) (1227 lượt xem)
Bài hát Happy New Year [ Đã xem: 247] Bài hát Happy New Year
bắn pháo hoa ở Sydney nẳm 2013 [ Đã xem: 121] bắn pháo hoa ở Sydney nẳm 2013
những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất thế giới [ Đã xem: 127] những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất thế giới

Duyệt VN mừng xuân 2012 (4 video) (1836 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 [ Đã xem: 385] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 [ Đã xem: 373] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A4 [ Đã xem: 360] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A4
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A2 [ Đã xem: 329] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A2

Phim hội trại 2012 (19 video) (5928 lượt xem)
Phim dựng trại chiều 13/1/2012 [ Đã xem: 317] Phim dựng trại chiều 13/1/2012
hinh ảnh dựng trai ngày 13/01/2012 [ Đã xem: 286] hinh ảnh dựng trai ngày 13/01/2012
trò chơi kéo co [ Đã xem: 273] trò chơi kéo co
trò chơi kéo co(2) [ Đã xem: 267] trò chơi kéo co(2)
trò chơi kéo co(3) [ Đã xem: 256] trò chơi kéo co(3)
Cảnh nhập trại [ Đã xem: 278] Cảnh nhập trại
Trò chơi nhảy bao bố [ Đã xem: 300] Trò chơi nhảy bao bố
Hình ảnh các trại [ Đã xem: 297] Hình ảnh các trại
Lễ khai mạc hội trại [ Đã xem: 244] Lễ khai mạc hội trại
Trò chơi lớn(1) [ Đã xem: 278] Trò chơi lớn(1)
Trò chơi lớn(2) [ Đã xem: 258] Trò chơi lớn(2)
Ẩm thực sân trường [ Đã xem: 322] Ẩm thực sân trường
Các món ăn của các lớp [ Đã xem: 278] Các món ăn của các lớp
Hội diễn văn nghệ (1) [ Đã xem: 306] Hội diễn văn nghệ (1)
Bài hát của trường do CB-GV-CNV biểu diễn [ Đã xem: 268] Bài hát của trường do CB-GV-CNV biểu diễn
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 340] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 mừng xuân 2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 330] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 mừng xuân 2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 10A7 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 371] Tiết mục văn nghệ của lớp 10A7 mừng xuân 2012
Trò chơi kéo co(4) [ Đã xem: 258] Trò chơi kéo co(4)

Biểu diễn tại xã 18/1/2012 (2 video) (958 lượt xem)
Bài hát Thống Nhất THPT thân yêu do CB-GV-NV trường thể hiện [ Đã xem: 288] Bài hát Thống Nhất THPT thân yêu  do CB-GV-NV trường thể hiện
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 biểu diễn ở xã [ Đã xem: 321] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 biểu diễn ở xã

Hình ảnh năm học 2011-2012 (4 video) (1145 lượt xem)
Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(1) [ Đã xem: 267] Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(1)
Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(2) [ Đã xem: 241] Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(2)
hình ảnh HKII năm họ 2011-2012 [ Đã xem: 145] hình ảnh HKII năm họ 2011-2012
HKII năm học 2011-2012 [ Đã xem: 162] HKII năm học 2011-2012

Hội trại giao quân năm 2012 (6 video) (2171 lượt xem)
Trại trường đạt giải nhất hội trại giao quân năm 2012 [ Đã xem: 302] Trại trường đạt giải nhất hội trại giao quân năm 2012
Thầy Đoàn Văn Nam thuyết trình về trại cho BGK [ Đã xem: 282] Thầy Đoàn Văn Nam thuyết trình về trại cho BGK
giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội [ Đã xem: 272] giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội
giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội(2) [ Đã xem: 314] giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội(2)
Toàn cảnh hội trại giao quân năm 2012 về đêm [ Đã xem: 298] Toàn cảnh hội trại giao quân năm 2012 về đêm
Tiết mục múa của lớp 12A1 biểu diển ở hội trại giao quân 2012 [ Đã xem: 368] Tiết mục múa của lớp 12A1 biểu diển ở hội trại giao quân 2012

phim ẩm thực 8/3/2012 (6 video) (2071 lượt xem)
Bài thuyết trình tổ Sinh-TD-KT [ Đã xem: 249] Bài thuyết trình tổ Sinh-TD-KT
Bài thuyết trình tổ Toán-Tin [ Đã xem: 333] Bài thuyết trình tổ Toán-Tin
Bài thuyết trình tổ Văn [ Đã xem: 324] Bài thuyết trình tổ Văn
Bai thuyết trinh của tổ Sử-Địa-GDCD-Anh [ Đã xem: 291] Bai thuyết trinh của tổ Sử-Địa-GDCD-Anh
Bài thuyết trình tổ Lý-Hoá [ Đã xem: 261] Bài thuyết trình tổ Lý-Hoá
Bai thuyết trinh của tổ Hành chính [ Đã xem: 238] Bai thuyết trinh của tổ Hành chính

Chung kêt hội EYLSVN 2012 (3 video) (996 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 biểu diển [ Đã xem: 269] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 biểu diển
Tiết mục đồng diễn bài hát của trường lớp 11A1 biểu diển [ Đã xem: 255] Tiết mục đồng diễn bài hát của trường  lớp 11A1 biểu diển
phần trao giải hội thi [ Đã xem: 202] phần trao giải hội thi

Viếng đài tưởng niệm (2 video) (770 lượt xem)
Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(1) [ Đã xem: 237] Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(1)
Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(2) [ Đã xem: 241] Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(2)

Tổng kết thi đua cụm 3 (3 video) (957 lượt xem)
Đường trường sơn xe anh qua [ Đã xem: 215] Đường trường sơn xe anh qua
Tiết mục múa của học sinh [ Đã xem: 252] Tiết mục múa của học sinh
Múa THPT Thống Nhất Thân Yêu [ Đã xem: 234] Múa THPT Thống Nhất Thân Yêu

mừng thầy cô nhân ngày 20-11 (5 video) (1130 lượt xem)
Mừng thầy cô nhân ngày 20-11-2012 [ Đã xem: 194] Mừng thầy cô nhân ngày 20-11-2012
Khúc ca người giáo viên [ Đã xem: 178] Khúc ca người giáo viên
Bài ca người giáo viên nhân dân [ Đã xem: 166] Bài ca người giáo viên nhân dân
bài hát người thây [ Đã xem: 180] bài hát người thây
bài hát người thầy-karaoke [ Đã xem: 152] bài hát người thầy-karaoke

Bài hát về Đoàn thanh niên (5 video) (953 lượt xem)
Bài hát khi Tổ Quốc cần [ Đã xem: 150] Bài hát khi Tổ Quốc cần
hành khúc thanh niên tình nguyện [ Đã xem: 148] hành khúc thanh niên tình nguyện
Việt Nam tiến lên [ Đã xem: 144] Việt Nam tiến lên
Khát vọng tuổi trẻ [ Đã xem: 157] Khát vọng tuổi trẻ
Hát mãi khuc quân hành [ Đã xem: 151] Hát mãi khuc quân hành

nhũng bài hát về mẹ (3 video) (768 lượt xem)
nhật ký của mẹ [ Đã xem: 181] nhật ký của mẹ
nhật ký của mẹ Hiền Thục thể hiện [ Đã xem: 177] nhật ký của mẹ Hiền Thục  thể hiện
nỗi buồn mẹ tôi [ Đã xem: 183] nỗi buồn mẹ tôi

Lễ động thổ trường (1 video) (673 lượt xem)
Phim động thổ trường THPT Thống Nhất [ Đã xem: 327] Phim động thổ trường THPT Thống Nhất

Mừng Đảng mừng xuân 2013 (6 video) (1286 lượt xem)
Hội thi ẩm thực sân trường [ Đã xem: 150] Hội thi ẩm thực sân trường
tiết mục múa của lớp 12A1 [ Đã xem: 182] tiết mục múa của lớp 12A1
tiết mục của lớp 10A1 [ Đã xem: 187] tiết mục của lớp 10A1
Tiết mục cuả chi đoàn giáo viên [ Đã xem: 151] Tiết mục cuả chi đoàn giáo viên
tiết mục múa của lớp 12A2 [ Đã xem: 169] tiết mục múa của lớp 12A2
tiết mục múa của lớp 12A4 [ Đã xem: 168] tiết mục múa của lớp 12A4

Hội trại giao quân 2013 (4 video) (982 lượt xem)
Hình ảnh dựng trại chiều 26/2/2013 [ Đã xem: 150] Hình ảnh dựng trại chiều 26/2/2013
tiết mục của lớp 10A2 [ Đã xem: 211] tiết mục của lớp 10A2
BGK chấm trại của trường [ Đã xem: 170] BGK chấm trại của trường
Hình ảnh hội trại về đêm [ Đã xem: 186] Hình ảnh hội trại về đêm

Cấp 2-3 Thống Nhất (17 video) (5430 lượt xem)
Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2003-2004 [ Đã xem: 335] Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2003-2004
Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2004-2005 [ Đã xem: 292] Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2004-2005
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2005-2006 [ Đã xem: 275] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2005-2006
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2006-2007 [ Đã xem: 245] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2006-2007
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2007-2008 [ Đã xem: 322] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2007-2008
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2008-2009 [ Đã xem: 264] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2008-2009
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2009-2010 [ Đã xem: 275] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2009-2010
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(1) [ Đã xem: 288] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(1)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 297] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(2)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(3) [ Đã xem: 280] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(3)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(4) [ Đã xem: 275] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(4)
Hình ảnh Cô Nông Thị Thái ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất [ Đã xem: 249] Hình ảnh Cô Nông Thị Thái ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất
Hình ảnh thầy Mai Văn Định ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất [ Đã xem: 274] Hình ảnh thầy Mai Văn Định ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(1) [ Đã xem: 407] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(1)
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(2) [ Đã xem: 326] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(2)
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(3) [ Đã xem: 354] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(3)
phim đồng diễn chào mừng ngày 26/3/2010 [ Đã xem: 266] phim đồng diễn chào mừng ngày 26/3/2010

Hoạt động 2010-2011 (21 video) (8125 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của giáo viên [ Đã xem: 777] Tiết mục văn nghệ của giáo viên
Văn nghệ chào mừng Hội Nghị thi đua cụm 3 [ Đã xem: 589] Văn nghệ chào mừng Hội Nghị thi đua cụm 3
Hội thi em yêu Lịch Sử Việt Nam khối 12 năm học 2011-2012 [ Đã xem: 488] Hội thi em yêu Lịch Sử Việt Nam khối 12 năm học 2011-2012
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 1) [ Đã xem: 436] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 1)
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 2) [ Đã xem: 296] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 2)
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 3) [ Đã xem: 332] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 3)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(1) [ Đã xem: 448] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(1)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(2) [ Đã xem: 353] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(2)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(3) [ Đã xem: 368] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(3)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(4) [ Đã xem: 343] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(4)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(5) [ Đã xem: 320] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(5)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(6) [ Đã xem: 365] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(6)
Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011 [ Đã xem: 344] Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011
Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 336] Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011(2)
Văn nghệ chào mừng Hội thi ATGT-Ma tuý cấp huyện ở trường PT Cấp 2-3 Lương Thế Vinh [ Đã xem: 319] Văn nghệ chào mừng Hội thi ATGT-Ma tuý cấp huyện ở trường PT Cấp 2-3 Lương Thế Vinh
phần hội của lễ khai giảng năm học 2010-2011 [ Đã xem: 289] phần hội của lễ khai giảng năm học 2010-2011
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(1) [ Đã xem: 299] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(1)
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 267] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(2)
Phim hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 [ Đã xem: 235] Phim hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 [ Đã xem: 263] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 vòng cụm [ Đã xem: 265] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 vòng cụm


 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thích phương pháp dạy học nào?

Phương pháp dạy học truyền thống

Phương pháp mới

Kết hợp cả truyền thống và hiện đại

Giới thiệu

xem điểm của học sinh

http://solienlac.vnptedu.com/v2/?load=feed.wall

Thống Nhất THPT Thân Yêu