18:37 ICT Thứ năm, 18/09/2014

Trang nhất » Video

Video Clips Video Clips

phim NH 2013-2014 (7 video) (1580 lượt xem)
phim đồng diễn lễ khai giảng năm học 2013-2014 [ Đã xem: 327] phim đồng diễn lễ khai giảng năm học 2013-2014
Đón đại biểu về dự lễ [ Đã xem: 178] Đón đại biểu về dự lễ
Văn nghệ mùng ĐH Đoàn trường [ Đã xem: 164] Văn nghệ mùng ĐH Đoàn trường
Văn nghệ mừng 20/11 lớp 12A1 [ Đã xem: 186] Văn nghệ mừng 20/11 lớp 12A1
Văn nghệ mừng 20/11 [ Đã xem: 146] Văn nghệ mừng 20/11
Văn nghệ mừng 20/11lớp 12A4 [ Đã xem: 225] Văn nghệ mừng 20/11lớp 12A4
Văn nghệ mừng 20/11 [ Đã xem: 153] Văn nghệ mừng 20/11

Hình ảnh năm học 2012-2013 (2 video) (490 lượt xem)
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012-2013 [ Đã xem: 177] HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012-2013
Hình ảnh hoạt động năm học 2012-2013(2) [ Đã xem: 132] Hình ảnh hoạt động năm học 2012-2013(2)

20/11 từ năm 2010 đến nay (5 video) (1486 lượt xem)
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 [ Đã xem: 366] Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
phim về lễ kỷ niệm 20/11/2010 [ Đã xem: 234] phim về lễ kỷ niệm 20/11/2010
Bài hát mừng thầy cô nhân ngày 20-11 [ Đã xem: 176] Bài hát mừng thầy cô nhân ngày 20-11
phim mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012 [ Đã xem: 161] phim mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 mừng 20-11-2012 [ Đã xem: 186] Tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 mừng 20-11-2012

Hoạt động NH 2011-2012 (22 video) (6927 lượt xem)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(1) [ Đã xem: 327] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(1)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(2) [ Đã xem: 302] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(2)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(3) [ Đã xem: 272] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(3)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(4) [ Đã xem: 285] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(4)
phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(tập 5) [ Đã xem: 310] phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(tập 5)
phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường [ Đã xem: 307] phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường
phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường(2) [ Đã xem: 342] phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường(2)
phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"1 [ Đã xem: 341] phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"1
phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"2 [ Đã xem: 305] phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"2
phim văn nghệ hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"3 [ Đã xem: 295] phim văn nghệ hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"3
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (1) [ Đã xem: 301] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (1)
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (2) [ Đã xem: 313] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (2)
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên1 [ Đã xem: 345] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên1
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 2 [ Đã xem: 312] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 2
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 3 [ Đã xem: 299] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 3
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (3) [ Đã xem: 318] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (3)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(1) [ Đã xem: 286] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(1)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(2) [ Đã xem: 271] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(2)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(3) [ Đã xem: 294] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(3)
phim giao lưu bóng chuyền với trường THCS Thống Nhất [ Đã xem: 277] phim giao lưu bóng chuyền với trường THCS Thống Nhất
phim lễ phát động sáng tạo trẻ năm học 2011-2012 [ Đã xem: 299] phim lễ phát động sáng tạo trẻ năm học 2011-2012
Hình ảnh HKII năm học 2011-2012 [ Đã xem: 188] Hình ảnh HKII năm học 2011-2012

Các hội trại (9 video) (2843 lượt xem)
phim hội trại năm học 2007-2008 [ Đã xem: 298] phim hội trại năm học 2007-2008
Trại trường đạt giải nhất trại giao quân năm 2010 [ Đã xem: 263] Trại trường đạt giải nhất trại giao quân năm 2010
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(1) [ Đã xem: 292] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(1)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(2) [ Đã xem: 244] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(2)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(3) [ Đã xem: 232] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(3)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(4) [ Đã xem: 247] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(4)
phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(1) [ Đã xem: 286] phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(1)
phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(2) [ Đã xem: 257] phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(2)
Tiết mục văn nghệ mừng xuân Canh Dần 2010 [ Đã xem: 327] Tiết mục văn nghệ mừng xuân Canh Dần 2010

Nấu ăn 8/3/2011 (6 video) (7179 lượt xem)
Bài thuyết trình của Tổ Toán trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 1015] Bài thuyết trình của Tổ Toán trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Lý-Hoá trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 488] Bài thuyết trình của Tổ Lý-Hoá trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Văn trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 3331] Bài thuyết trình của Tổ Văn trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Sử-Địa-GDCD-Anh trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 703] Bài thuyết trình của Tổ Sử-Địa-GDCD-Anh trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Sinh-TD-KT trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 390] Bài thuyết trình của Tổ Sinh-TD-KT trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Văn phòng hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 896] Bài thuyết trình của Tổ Văn phòng hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011

Phim về đất nước Singapore (7 video) (2279 lượt xem)
Đài phong thuỷ ở Singapore [ Đã xem: 302] Đài phong thuỷ ở Singapore
Phim Singapore [ Đã xem: 277] Phim Singapore
nhạc nước ở Singapore [ Đã xem: 279] nhạc nước ở Singapore
Nhạc nước ở Singapore [ Đã xem: 282] Nhạc nước ở Singapore
Phim Singapore [ Đã xem: 253] Phim Singapore
Cảnh quay trên không bầu trời Singgapore [ Đã xem: 274] Cảnh quay trên không bầu trời Singgapore
Cảnh máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam [ Đã xem: 273] Cảnh máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam

Lục Tiểu Linh Đồng (2 video) (939 lượt xem)
Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như ý [ Đã xem: 304] Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như ý
Bài hát cuối phim Tây Du Ký [ Đã xem: 277] Bài hát cuối phim Tây Du Ký

Đón giao thừa năm 2013 (3 video) (1269 lượt xem)
Bài hát Happy New Year [ Đã xem: 255] Bài hát Happy New Year
bắn pháo hoa ở Sydney nẳm 2013 [ Đã xem: 131] bắn pháo hoa ở Sydney nẳm 2013
những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất thế giới [ Đã xem: 136] những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất thế giới

Duyệt VN mừng xuân 2012 (4 video) (1925 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 [ Đã xem: 403] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 [ Đã xem: 390] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A4 [ Đã xem: 379] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A4
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A2 [ Đã xem: 347] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A2

Phim hội trại 2012 (19 video) (6205 lượt xem)
Phim dựng trại chiều 13/1/2012 [ Đã xem: 331] Phim dựng trại chiều 13/1/2012
hinh ảnh dựng trai ngày 13/01/2012 [ Đã xem: 295] hinh ảnh dựng trai ngày 13/01/2012
trò chơi kéo co [ Đã xem: 286] trò chơi kéo co
trò chơi kéo co(2) [ Đã xem: 281] trò chơi kéo co(2)
trò chơi kéo co(3) [ Đã xem: 271] trò chơi kéo co(3)
Cảnh nhập trại [ Đã xem: 288] Cảnh nhập trại
Trò chơi nhảy bao bố [ Đã xem: 313] Trò chơi nhảy bao bố
Hình ảnh các trại [ Đã xem: 311] Hình ảnh các trại
Lễ khai mạc hội trại [ Đã xem: 257] Lễ khai mạc hội trại
Trò chơi lớn(1) [ Đã xem: 291] Trò chơi lớn(1)
Trò chơi lớn(2) [ Đã xem: 273] Trò chơi lớn(2)
Ẩm thực sân trường [ Đã xem: 341] Ẩm thực sân trường
Các món ăn của các lớp [ Đã xem: 290] Các món ăn của các lớp
Hội diễn văn nghệ (1) [ Đã xem: 324] Hội diễn văn nghệ (1)
Bài hát của trường do CB-GV-CNV biểu diễn [ Đã xem: 282] Bài hát của trường do CB-GV-CNV biểu diễn
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 351] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 mừng xuân 2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 343] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 mừng xuân 2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 10A7 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 390] Tiết mục văn nghệ của lớp 10A7 mừng xuân 2012
Trò chơi kéo co(4) [ Đã xem: 267] Trò chơi kéo co(4)

Biểu diễn tại xã 18/1/2012 (2 video) (1006 lượt xem)
Bài hát Thống Nhất THPT thân yêu do CB-GV-NV trường thể hiện [ Đã xem: 302] Bài hát Thống Nhất THPT thân yêu  do CB-GV-NV trường thể hiện
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 biểu diễn ở xã [ Đã xem: 337] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 biểu diễn ở xã

Hình ảnh năm học 2011-2012 (4 video) (1194 lượt xem)
Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(1) [ Đã xem: 276] Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(1)
Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(2) [ Đã xem: 249] Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(2)
hình ảnh HKII năm họ 2011-2012 [ Đã xem: 155] hình ảnh HKII năm họ 2011-2012
HKII năm học 2011-2012 [ Đã xem: 173] HKII năm học 2011-2012

Hội trại giao quân năm 2012 (6 video) (2259 lượt xem)
Trại trường đạt giải nhất hội trại giao quân năm 2012 [ Đã xem: 313] Trại trường đạt giải nhất hội trại giao quân năm 2012
Thầy Đoàn Văn Nam thuyết trình về trại cho BGK [ Đã xem: 297] Thầy Đoàn Văn Nam thuyết trình về trại cho BGK
giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội [ Đã xem: 280] giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội
giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội(2) [ Đã xem: 324] giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội(2)
Toàn cảnh hội trại giao quân năm 2012 về đêm [ Đã xem: 314] Toàn cảnh hội trại giao quân năm 2012 về đêm
Tiết mục múa của lớp 12A1 biểu diển ở hội trại giao quân 2012 [ Đã xem: 380] Tiết mục múa của lớp 12A1 biểu diển ở hội trại giao quân 2012

phim ẩm thực 8/3/2012 (6 video) (2163 lượt xem)
Bài thuyết trình tổ Sinh-TD-KT [ Đã xem: 262] Bài thuyết trình tổ Sinh-TD-KT
Bài thuyết trình tổ Toán-Tin [ Đã xem: 347] Bài thuyết trình tổ Toán-Tin
Bài thuyết trình tổ Văn [ Đã xem: 337] Bài thuyết trình tổ Văn
Bai thuyết trinh của tổ Sử-Địa-GDCD-Anh [ Đã xem: 304] Bai thuyết trinh của tổ Sử-Địa-GDCD-Anh
Bài thuyết trình tổ Lý-Hoá [ Đã xem: 275] Bài thuyết trình tổ Lý-Hoá
Bai thuyết trinh của tổ Hành chính [ Đã xem: 249] Bai thuyết trinh của tổ Hành chính

Chung kêt hội EYLSVN 2012 (3 video) (1047 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 biểu diển [ Đã xem: 283] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 biểu diển
Tiết mục đồng diễn bài hát của trường lớp 11A1 biểu diển [ Đã xem: 265] Tiết mục đồng diễn bài hát của trường  lớp 11A1 biểu diển
phần trao giải hội thi [ Đã xem: 212] phần trao giải hội thi

Viếng đài tưởng niệm (2 video) (801 lượt xem)
Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(1) [ Đã xem: 248] Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(1)
Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(2) [ Đã xem: 250] Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(2)

Tổng kết thi đua cụm 3 (3 video) (1013 lượt xem)
Đường trường sơn xe anh qua [ Đã xem: 226] Đường trường sơn xe anh qua
Tiết mục múa của học sinh [ Đã xem: 271] Tiết mục múa của học sinh
Múa THPT Thống Nhất Thân Yêu [ Đã xem: 246] Múa THPT Thống Nhất Thân Yêu

mừng thầy cô nhân ngày 20-11 (5 video) (1202 lượt xem)
Mừng thầy cô nhân ngày 20-11-2012 [ Đã xem: 205] Mừng thầy cô nhân ngày 20-11-2012
Khúc ca người giáo viên [ Đã xem: 188] Khúc ca người giáo viên
Bài ca người giáo viên nhân dân [ Đã xem: 176] Bài ca người giáo viên nhân dân
bài hát người thây [ Đã xem: 192] bài hát người thây
bài hát người thầy-karaoke [ Đã xem: 159] bài hát người thầy-karaoke

Bài hát về Đoàn thanh niên (5 video) (1020 lượt xem)
Bài hát khi Tổ Quốc cần [ Đã xem: 163] Bài hát khi Tổ Quốc cần
hành khúc thanh niên tình nguyện [ Đã xem: 157] hành khúc thanh niên tình nguyện
Việt Nam tiến lên [ Đã xem: 153] Việt Nam tiến lên
Khát vọng tuổi trẻ [ Đã xem: 169] Khát vọng tuổi trẻ
Hát mãi khuc quân hành [ Đã xem: 160] Hát mãi khuc quân hành

nhũng bài hát về mẹ (3 video) (813 lượt xem)
nhật ký của mẹ [ Đã xem: 191] nhật ký của mẹ
nhật ký của mẹ Hiền Thục thể hiện [ Đã xem: 187] nhật ký của mẹ Hiền Thục  thể hiện
nỗi buồn mẹ tôi [ Đã xem: 193] nỗi buồn mẹ tôi

Lễ động thổ trường (1 video) (711 lượt xem)
Phim động thổ trường THPT Thống Nhất [ Đã xem: 345] Phim động thổ trường THPT Thống Nhất

Mừng Đảng mừng xuân 2013 (6 video) (1389 lượt xem)
Hội thi ẩm thực sân trường [ Đã xem: 161] Hội thi ẩm thực sân trường
tiết mục múa của lớp 12A1 [ Đã xem: 195] tiết mục múa của lớp 12A1
tiết mục của lớp 10A1 [ Đã xem: 202] tiết mục của lớp 10A1
Tiết mục cuả chi đoàn giáo viên [ Đã xem: 164] Tiết mục cuả chi đoàn giáo viên
tiết mục múa của lớp 12A2 [ Đã xem: 186] tiết mục múa của lớp 12A2
tiết mục múa của lớp 12A4 [ Đã xem: 180] tiết mục múa của lớp 12A4

Hội trại giao quân 2013 (4 video) (1058 lượt xem)
Hình ảnh dựng trại chiều 26/2/2013 [ Đã xem: 161] Hình ảnh dựng trại chiều 26/2/2013
tiết mục của lớp 10A2 [ Đã xem: 231] tiết mục của lớp 10A2
BGK chấm trại của trường [ Đã xem: 183] BGK chấm trại của trường
Hình ảnh hội trại về đêm [ Đã xem: 198] Hình ảnh hội trại về đêm

Cấp 2-3 Thống Nhất (17 video) (5690 lượt xem)
Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2003-2004 [ Đã xem: 345] Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2003-2004
Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2004-2005 [ Đã xem: 306] Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2004-2005
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2005-2006 [ Đã xem: 289] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2005-2006
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2006-2007 [ Đã xem: 259] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2006-2007
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2007-2008 [ Đã xem: 337] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2007-2008
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2008-2009 [ Đã xem: 276] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2008-2009
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2009-2010 [ Đã xem: 289] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2009-2010
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(1) [ Đã xem: 305] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(1)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 312] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(2)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(3) [ Đã xem: 296] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(3)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(4) [ Đã xem: 288] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(4)
Hình ảnh Cô Nông Thị Thái ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất [ Đã xem: 264] Hình ảnh Cô Nông Thị Thái ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất
Hình ảnh thầy Mai Văn Định ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất [ Đã xem: 288] Hình ảnh thầy Mai Văn Định ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(1) [ Đã xem: 423] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(1)
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(2) [ Đã xem: 340] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(2)
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(3) [ Đã xem: 367] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(3)
phim đồng diễn chào mừng ngày 26/3/2010 [ Đã xem: 282] phim đồng diễn chào mừng ngày 26/3/2010

Khai Giảng 2014-2015 (2 video) (43 lượt xem)
Lễ khai giảng 2014-2015 [ Đã xem: 20] Lễ khai giảng 2014-2015
Nghi lễ đón tiếp đại biểu [ Đã xem: 8] Nghi lễ đón tiếp đại biểu

Hoạt động 2010-2011 (21 video) (8384 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của giáo viên [ Đã xem: 789] Tiết mục văn nghệ của giáo viên
Văn nghệ chào mừng Hội Nghị thi đua cụm 3 [ Đã xem: 598] Văn nghệ chào mừng Hội Nghị thi đua cụm 3
Hội thi em yêu Lịch Sử Việt Nam khối 12 năm học 2011-2012 [ Đã xem: 497] Hội thi em yêu Lịch Sử Việt Nam khối 12 năm học 2011-2012
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 1) [ Đã xem: 447] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 1)
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 2) [ Đã xem: 309] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 2)
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 3) [ Đã xem: 345] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 3)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(1) [ Đã xem: 460] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(1)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(2) [ Đã xem: 364] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(2)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(3) [ Đã xem: 381] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(3)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(4) [ Đã xem: 354] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(4)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(5) [ Đã xem: 329] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(5)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(6) [ Đã xem: 376] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(6)
Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011 [ Đã xem: 359] Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011
Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 349] Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011(2)
Văn nghệ chào mừng Hội thi ATGT-Ma tuý cấp huyện ở trường PT Cấp 2-3 Lương Thế Vinh [ Đã xem: 329] Văn nghệ chào mừng Hội thi ATGT-Ma tuý cấp huyện ở trường PT Cấp 2-3 Lương Thế Vinh
phần hội của lễ khai giảng năm học 2010-2011 [ Đã xem: 303] phần hội của lễ khai giảng năm học 2010-2011
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(1) [ Đã xem: 313] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(1)
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 279] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(2)
Phim hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 [ Đã xem: 245] Phim hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 [ Đã xem: 275] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 vòng cụm [ Đã xem: 276] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 vòng cụm


 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thích phương pháp dạy học nào?

Phương pháp dạy học truyền thống

Phương pháp mới

Kết hợp cả truyền thống và hiện đại