07:31 ICT Thứ hai, 31/08/2015

Trang nhất » Video

Video Clips Video Clips

phim NH 2013-2014 (7 video) (2940 lượt xem)
phim đồng diễn lễ khai giảng năm học 2013-2014 [ Đã xem: 589] phim đồng diễn lễ khai giảng năm học 2013-2014
Đón đại biểu về dự lễ [ Đã xem: 331] Đón đại biểu về dự lễ
Văn nghệ mùng ĐH Đoàn trường [ Đã xem: 324] Văn nghệ mùng ĐH Đoàn trường
Văn nghệ mừng 20/11 lớp 12A1 [ Đã xem: 362] Văn nghệ mừng 20/11 lớp 12A1
Văn nghệ mừng 20/11 [ Đã xem: 270] Văn nghệ mừng 20/11
Văn nghệ mừng 20/11lớp 12A4 [ Đã xem: 401] Văn nghệ mừng 20/11lớp 12A4
Văn nghệ mừng 20/11 [ Đã xem: 301] Văn nghệ mừng 20/11

Hình ảnh năm học 2012-2013 (2 video) (920 lượt xem)
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012-2013 [ Đã xem: 340] HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012-2013
Hình ảnh hoạt động năm học 2012-2013(2) [ Đã xem: 244] Hình ảnh hoạt động năm học 2012-2013(2)

20/11 từ năm 2010 đến nay (5 video) (2172 lượt xem)
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 [ Đã xem: 467] Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
phim về lễ kỷ niệm 20/11/2010 [ Đã xem: 348] phim về lễ kỷ niệm 20/11/2010
Bài hát mừng thầy cô nhân ngày 20-11 [ Đã xem: 289] Bài hát mừng thầy cô nhân ngày 20-11
phim mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012 [ Đã xem: 267] phim mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 mừng 20-11-2012 [ Đã xem: 301] Tiết mục văn nghệ của lớp 10A2 mừng 20-11-2012

Hoạt động NH 2011-2012 (22 video) (9577 lượt xem)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(1) [ Đã xem: 458] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(1)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(2) [ Đã xem: 405] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(2)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(3) [ Đã xem: 399] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(3)
Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(4) [ Đã xem: 383] Phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(4)
phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(tập 5) [ Đã xem: 410] phần hội của lễ khai giảng năm học 2011-2012(tập 5)
phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường [ Đã xem: 412] phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường
phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường(2) [ Đã xem: 452] phim văn nghệ mừng Đại hội Đoàn trường(2)
phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"1 [ Đã xem: 463] phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"1
phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"2 [ Đã xem: 409] phim văn nghệ hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"2
phim văn nghệ hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"3 [ Đã xem: 414] phim văn nghệ hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"3
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (1) [ Đã xem: 418] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (1)
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (2) [ Đã xem: 441] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (2)
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên1 [ Đã xem: 466] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên1
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 2 [ Đã xem: 428] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 2
phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 3 [ Đã xem: 411] phim về hội thi "Rung chuông vàng" các tổ tự nhiên 3
phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (3) [ Đã xem: 440] phim về hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 12 (3)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(1) [ Đã xem: 393] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(1)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(2) [ Đã xem: 387] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(2)
phim hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(3) [ Đã xem: 402] phim  hội thi "Em yêu lịch sư Việt Nam" khối 11(3)
phim giao lưu bóng chuyền với trường THCS Thống Nhất [ Đã xem: 394] phim giao lưu bóng chuyền với trường THCS Thống Nhất
phim lễ phát động sáng tạo trẻ năm học 2011-2012 [ Đã xem: 408] phim lễ phát động sáng tạo trẻ năm học 2011-2012
Hình ảnh HKII năm học 2011-2012 [ Đã xem: 297] Hình ảnh HKII năm học 2011-2012

Các hội trại (9 video) (4102 lượt xem)
phim hội trại năm học 2007-2008 [ Đã xem: 432] phim hội trại năm học 2007-2008
Trại trường đạt giải nhất trại giao quân năm 2010 [ Đã xem: 392] Trại trường đạt giải nhất trại giao quân năm 2010
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(1) [ Đã xem: 400] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(1)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(2) [ Đã xem: 364] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(2)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(3) [ Đã xem: 349] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(3)
phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(4) [ Đã xem: 370] phim về hội trại giao quân năm 2011, trường đạt giải nhất(4)
phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(1) [ Đã xem: 407] phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(1)
phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(2) [ Đã xem: 377] phim về hội thi ẩm thực sân trường năm 2010(2)
Tiết mục văn nghệ mừng xuân Canh Dần 2010 [ Đã xem: 444] Tiết mục văn nghệ mừng xuân Canh Dần 2010

Nấu ăn 8/3/2011 (6 video) (10854 lượt xem)
Bài thuyết trình của Tổ Toán trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 1334] Bài thuyết trình của Tổ Toán trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Lý-Hoá trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 676] Bài thuyết trình của Tổ Lý-Hoá trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Văn trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 5705] Bài thuyết trình của Tổ Văn trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Sử-Địa-GDCD-Anh trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 888] Bài thuyết trình của Tổ Sử-Địa-GDCD-Anh trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Sinh-TD-KT trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 559] Bài thuyết trình của Tổ Sinh-TD-KT trong hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011
Bài thuyết trình của Tổ Văn phòng hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011 [ Đã xem: 1193] Bài thuyết trình của Tổ Văn phòng hội thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2011

Phim về đất nước Singapore (7 video) (3271 lượt xem)
Đài phong thuỷ ở Singapore [ Đã xem: 429] Đài phong thuỷ ở Singapore
Phim Singapore [ Đã xem: 390] Phim Singapore
nhạc nước ở Singapore [ Đã xem: 405] nhạc nước ở Singapore
Nhạc nước ở Singapore [ Đã xem: 406] Nhạc nước ở Singapore
Phim Singapore [ Đã xem: 361] Phim Singapore
Cảnh quay trên không bầu trời Singgapore [ Đã xem: 403] Cảnh quay trên không bầu trời Singgapore
Cảnh máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam [ Đã xem: 389] Cảnh máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam

Lục Tiểu Linh Đồng (2 video) (1305 lượt xem)
Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như ý [ Đã xem: 419] Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như ý
Bài hát cuối phim Tây Du Ký [ Đã xem: 396] Bài hát cuối phim Tây Du Ký

Đón giao thừa năm 2013 (3 video) (1719 lượt xem)
Bài hát Happy New Year [ Đã xem: 354] Bài hát Happy New Year
bắn pháo hoa ở Sydney nẳm 2013 [ Đã xem: 225] bắn pháo hoa ở Sydney nẳm 2013
những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất thế giới [ Đã xem: 243] những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất thế giới

Duyệt VN mừng xuân 2012 (4 video) (2586 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 [ Đã xem: 536] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 [ Đã xem: 529] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A4 [ Đã xem: 498] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A4
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A2 [ Đã xem: 473] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A2

Phim hội trại 2012 (19 video) (8766 lượt xem)
Phim dựng trại chiều 13/1/2012 [ Đã xem: 450] Phim dựng trại chiều 13/1/2012
hinh ảnh dựng trai ngày 13/01/2012 [ Đã xem: 411] hinh ảnh dựng trai ngày 13/01/2012
trò chơi kéo co [ Đã xem: 420] trò chơi kéo co
trò chơi kéo co(2) [ Đã xem: 419] trò chơi kéo co(2)
trò chơi kéo co(3) [ Đã xem: 400] trò chơi kéo co(3)
Cảnh nhập trại [ Đã xem: 412] Cảnh nhập trại
Trò chơi nhảy bao bố [ Đã xem: 436] Trò chơi nhảy bao bố
Hình ảnh các trại [ Đã xem: 458] Hình ảnh các trại
Lễ khai mạc hội trại [ Đã xem: 397] Lễ khai mạc hội trại
Trò chơi lớn(1) [ Đã xem: 430] Trò chơi lớn(1)
Trò chơi lớn(2) [ Đã xem: 409] Trò chơi lớn(2)
Ẩm thực sân trường [ Đã xem: 458] Ẩm thực sân trường
Các món ăn của các lớp [ Đã xem: 416] Các món ăn của các lớp
Hội diễn văn nghệ (1) [ Đã xem: 461] Hội diễn văn nghệ (1)
Bài hát của trường do CB-GV-CNV biểu diễn [ Đã xem: 388] Bài hát của trường do CB-GV-CNV biểu diễn
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 470] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 mừng xuân 2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 454] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A2 mừng xuân 2012
Tiết mục văn nghệ của lớp 10A7 mừng xuân 2012 [ Đã xem: 510] Tiết mục văn nghệ của lớp 10A7 mừng xuân 2012
Trò chơi kéo co(4) [ Đã xem: 386] Trò chơi kéo co(4)

Biểu diễn tại xã 18/1/2012 (2 video) (1387 lượt xem)
Bài hát Thống Nhất THPT thân yêu do CB-GV-NV trường thể hiện [ Đã xem: 422] Bài hát Thống Nhất THPT thân yêu  do CB-GV-NV trường thể hiện
Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 biểu diễn ở xã [ Đã xem: 453] Tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 biểu diễn ở xã

Hình ảnh năm học 2011-2012 (4 video) (1698 lượt xem)
Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(1) [ Đã xem: 386] Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(1)
Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(2) [ Đã xem: 336] Hình ảnh trường THPT Thống Nhất HKI năm học 2011-2012(2)
hình ảnh HKII năm họ 2011-2012 [ Đã xem: 244] hình ảnh HKII năm họ 2011-2012
HKII năm học 2011-2012 [ Đã xem: 265] HKII năm học 2011-2012

Hội trại giao quân năm 2012 (6 video) (3140 lượt xem)
Trại trường đạt giải nhất hội trại giao quân năm 2012 [ Đã xem: 439] Trại trường đạt giải nhất hội trại giao quân năm 2012
Thầy Đoàn Văn Nam thuyết trình về trại cho BGK [ Đã xem: 416] Thầy Đoàn Văn Nam thuyết trình về trại cho BGK
giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội [ Đã xem: 404] giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội
giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội(2) [ Đã xem: 440] giải nhất trò chơi chèo thuyền đồng đội(2)
Toàn cảnh hội trại giao quân năm 2012 về đêm [ Đã xem: 442] Toàn cảnh hội trại giao quân năm 2012 về đêm
Tiết mục múa của lớp 12A1 biểu diển ở hội trại giao quân 2012 [ Đã xem: 494] Tiết mục múa của lớp 12A1 biểu diển ở hội trại giao quân 2012

phim ẩm thực 8/3/2012 (6 video) (3090 lượt xem)
Bài thuyết trình tổ Sinh-TD-KT [ Đã xem: 389] Bài thuyết trình tổ Sinh-TD-KT
Bài thuyết trình tổ Toán-Tin [ Đã xem: 486] Bài thuyết trình tổ Toán-Tin
Bài thuyết trình tổ Văn [ Đã xem: 471] Bài thuyết trình tổ Văn
Bai thuyết trinh của tổ Sử-Địa-GDCD-Anh [ Đã xem: 439] Bai thuyết trinh của tổ Sử-Địa-GDCD-Anh
Bài thuyết trình tổ Lý-Hoá [ Đã xem: 388] Bài thuyết trình tổ Lý-Hoá
Bai thuyết trinh của tổ Hành chính [ Đã xem: 371] Bai thuyết trinh của tổ Hành chính

Chung kêt hội EYLSVN 2012 (3 video) (1498 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 biểu diển [ Đã xem: 400] Tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 biểu diển
Tiết mục đồng diễn bài hát của trường lớp 11A1 biểu diển [ Đã xem: 372] Tiết mục đồng diễn bài hát của trường  lớp 11A1 biểu diển
phần trao giải hội thi [ Đã xem: 321] phần trao giải hội thi

Viếng đài tưởng niệm (2 video) (1146 lượt xem)
Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(1) [ Đã xem: 354] Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(1)
Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(2) [ Đã xem: 359] Hình ảnh học sinh trường viếng đài tưởng niệm xã(2)

Tổng kết thi đua cụm 3 (3 video) (1481 lượt xem)
Đường trường sơn xe anh qua [ Đã xem: 337] Đường trường sơn xe anh qua
Tiết mục múa của học sinh [ Đã xem: 387] Tiết mục múa của học sinh
Múa THPT Thống Nhất Thân Yêu [ Đã xem: 360] Múa THPT Thống Nhất Thân Yêu

mừng thầy cô nhân ngày 20-11 (5 video) (1914 lượt xem)
Mừng thầy cô nhân ngày 20-11-2012 [ Đã xem: 329] Mừng thầy cô nhân ngày 20-11-2012
Khúc ca người giáo viên [ Đã xem: 291] Khúc ca người giáo viên
Bài ca người giáo viên nhân dân [ Đã xem: 284] Bài ca người giáo viên nhân dân
bài hát người thây [ Đã xem: 306] bài hát người thây
bài hát người thầy-karaoke [ Đã xem: 268] bài hát người thầy-karaoke

Bài hát về Đoàn thanh niên (5 video) (1635 lượt xem)
Bài hát khi Tổ Quốc cần [ Đã xem: 243] Bài hát khi Tổ Quốc cần
hành khúc thanh niên tình nguyện [ Đã xem: 269] hành khúc thanh niên tình nguyện
Việt Nam tiến lên [ Đã xem: 254] Việt Nam tiến lên
Khát vọng tuổi trẻ [ Đã xem: 263] Khát vọng tuổi trẻ
Hát mãi khuc quân hành [ Đã xem: 266] Hát mãi khuc quân hành

nhũng bài hát về mẹ (3 video) (1276 lượt xem)
nhật ký của mẹ [ Đã xem: 307] nhật ký của mẹ
nhật ký của mẹ Hiền Thục thể hiện [ Đã xem: 295] nhật ký của mẹ Hiền Thục  thể hiện
nỗi buồn mẹ tôi [ Đã xem: 303] nỗi buồn mẹ tôi

Lễ động thổ trường (1 video) (972 lượt xem)
Phim động thổ trường THPT Thống Nhất [ Đã xem: 461] Phim động thổ trường THPT Thống Nhất

Mừng Đảng mừng xuân 2013 (6 video) (2237 lượt xem)
Hội thi ẩm thực sân trường [ Đã xem: 281] Hội thi ẩm thực sân trường
tiết mục múa của lớp 12A1 [ Đã xem: 314] tiết mục múa của lớp 12A1
tiết mục của lớp 10A1 [ Đã xem: 325] tiết mục của lớp 10A1
Tiết mục cuả chi đoàn giáo viên [ Đã xem: 264] Tiết mục cuả chi đoàn giáo viên
tiết mục múa của lớp 12A2 [ Đã xem: 300] tiết mục múa của lớp 12A2
tiết mục múa của lớp 12A4 [ Đã xem: 292] tiết mục múa của lớp 12A4

Hội trại giao quân 2013 (4 video) (1648 lượt xem)
Hình ảnh dựng trại chiều 26/2/2013 [ Đã xem: 281] Hình ảnh dựng trại chiều 26/2/2013
tiết mục của lớp 10A2 [ Đã xem: 355] tiết mục của lớp 10A2
BGK chấm trại của trường [ Đã xem: 292] BGK chấm trại của trường
Hình ảnh hội trại về đêm [ Đã xem: 307] Hình ảnh hội trại về đêm

Cấp 2-3 Thống Nhất (17 video) (7782 lượt xem)
Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2003-2004 [ Đã xem: 449] Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2003-2004
Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2004-2005 [ Đã xem: 422] Phim trường PT Cấp2-3 Thống Nhất năm học 2004-2005
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2005-2006 [ Đã xem: 401] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2005-2006
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2006-2007 [ Đã xem: 382] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2006-2007
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2007-2008 [ Đã xem: 454] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2007-2008
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2008-2009 [ Đã xem: 391] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2008-2009
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2009-2010 [ Đã xem: 389] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2009-2010
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(1) [ Đã xem: 426] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(1)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 429] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(2)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(3) [ Đã xem: 394] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(3)
Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(4) [ Đã xem: 409] Phim trường PT Cấp 2-3 Thống Nhất năm học 2010-2011(4)
Hình ảnh Cô Nông Thị Thái ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất [ Đã xem: 383] Hình ảnh Cô Nông Thị Thái ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất
Hình ảnh thầy Mai Văn Định ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất [ Đã xem: 402] Hình ảnh thầy Mai Văn Định ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(1) [ Đã xem: 525] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(1)
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(2) [ Đã xem: 462] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(2)
Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(3) [ Đã xem: 491] Hình ảnh thầy Hồ Ngọc Tùng ở trường Cấp 2-3 Thống Nhất(3)
phim đồng diễn chào mừng ngày 26/3/2010 [ Đã xem: 402] phim đồng diễn chào mừng ngày 26/3/2010

Khai Giảng 2014-2015 (2 video) (431 lượt xem)
Lễ khai giảng 2014-2015 [ Đã xem: 157] Lễ khai giảng 2014-2015
Nghi lễ đón tiếp đại biểu [ Đã xem: 118] Nghi lễ đón tiếp đại biểu

Hoạt động 2010-2011 (21 video) (11025 lượt xem)
Tiết mục văn nghệ của giáo viên [ Đã xem: 921] Tiết mục văn nghệ của giáo viên
Văn nghệ chào mừng Hội Nghị thi đua cụm 3 [ Đã xem: 704] Văn nghệ chào mừng Hội Nghị thi đua cụm 3
Hội thi em yêu Lịch Sử Việt Nam khối 12 năm học 2011-2012 [ Đã xem: 618] Hội thi em yêu Lịch Sử Việt Nam khối 12 năm học 2011-2012
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 1) [ Đã xem: 559] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 1)
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 2) [ Đã xem: 425] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 2)
phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 3) [ Đã xem: 444] phim hoạt động trường năm học 2010-2011(tập 3)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(1) [ Đã xem: 587] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(1)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(2) [ Đã xem: 489] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(2)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(3) [ Đã xem: 507] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(3)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(4) [ Đã xem: 480] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(4)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(5) [ Đã xem: 449] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(5)
Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(6) [ Đã xem: 490] Phim khánh thành trường THPT Thống Nhất 11/01/2011(6)
Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011 [ Đã xem: 483] Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011
Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 471] Phim lễ tổng kết và tri ân năm học 2010-2011(2)
Văn nghệ chào mừng Hội thi ATGT-Ma tuý cấp huyện ở trường PT Cấp 2-3 Lương Thế Vinh [ Đã xem: 443] Văn nghệ chào mừng Hội thi ATGT-Ma tuý cấp huyện ở trường PT Cấp 2-3 Lương Thế Vinh
phần hội của lễ khai giảng năm học 2010-2011 [ Đã xem: 419] phần hội của lễ khai giảng năm học 2010-2011
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(1) [ Đã xem: 435] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(1)
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(2) [ Đã xem: 393] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2010-2011(2)
Phim hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 [ Đã xem: 368] Phim hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 [ Đã xem: 385] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010
Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 vòng cụm [ Đã xem: 388] Hội thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" năm học 2009-2010 vòng cụm


 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thích phương pháp dạy học nào?

Phương pháp dạy học truyền thống

Phương pháp mới

Kết hợp cả truyền thống và hiện đại