19:23 ICT Thứ tư, 07/10/2015

Trang nhất » Tổ CM » Tổ Sử - Địa » Kế hoạch năm

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011-2012

Thứ tư - 26/10/2011 16:55
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phc
TỔ: SỬ- ĐỊA- GDCD-ANH VĂN
            ----------o0o--------                               
                                               KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
                                                       Năm học 2011 - 2012
                                                      
Họ và tên GV : Đoàn Văn Nam
Môn giảng dạy: Lịch sử
Phân công chuyên môn: lịch sử khối 12 + lớp 10a1,2,3
Kiêm nhiệm : Tổ trưởng tổ Sử- Địa- GDCD- Anh Văn,
   PBT đoàn trường, phụ trách công tác hướng nghiệp tuyển sinh.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của trường THPT Thống Nhất.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ Sử- Địa- GDCD- Anh Văn năm học 2011-2012
- Căn cứ vào tình hình thực tế và đặc điểm bộ môn năm học 2011-2012 và những kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cá nhân trong năm học 2010-2011
I.  NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
a) Thuận lợi:
 - Được sự động viên, quan tâm kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi của chi bộ đảng, của BGH nhà trường trong công tác giảng dạy và trong các hoạt động
 - Sự phân công chuyên môn của tổ chuyên môn, phân công giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo.
- Sự phối hợp nhịp nhàng và giúp đỡ giữa các thành viên trong tổ chuyên môn.
- Sự phối hợp, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong và trường và sự phối hợp của các đ/c GVCN.
- Các em học sinh trong những lớp được phân công phần lớn là học sinh ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.
+ Trong công tác đoàn được sự quan tâm, chi đạo, giúp đỡ của chi bộ, ban giam hiệu và đoàn trường THPT Thống Nhất.
- Sự ủng hộ và tham gia tích cực của các đ/c đoàn viên trong chi đoàn đối với các hoạt động của chi đoàn.
+ Trong công tác tổ trưởng tổ chuyên môn: Được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của chi bộ, ban giám hiệu đối với các hoạt động của tổ chuyên môn.
-  Sự ủng hộ, phối hợp của các đ/c tổ viên trong tổ chuyên môn.
b) Khó khăn
- Học sinh chưa yêu thích môn học nên chưa có ý thức đầu tư cho việc học tập.
- Đồ dùng dạy học và phương tiện dạy học còn thiếu thốn nhiều.
- Địa bàn xã rộng việc đi lại học tập của các em gặp nhiều khó khăn.
- Chưa được sự quan tâm đúng mức của phụ huynh h/s.
- Nhiều học sinh quay lưng lại với các môn xã hội nhiều em không chú ý đến việc học các môn xã hội.
- Cá nhân kiêm nhiêm nhiều việc nên hoạt các hoạt động chưa đạt chất lượng cao.
- Việc chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi còn nhiều khó khăn do nguồn học sinh giỏi bộ môn để bồi dưỡng rất ít mà chất lượng chưa cao.
- Công tác tổ trưởng còn nhiều khó khăn và chưa có nhiều kinh nghiệm.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Về Tư Tưởng
          a. Nội Dung
- Giáo dục học sinh về tư tưởng, đạo đức, tác phong cũng như chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trường lớp.
- giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong ứng sử, giao tiếp, trong việc học tập bộ môn.
- giáo dục truyền thống dân tộc, lòng tự hào dân tộc và yêu quý, trân trọng lịch sử dân tộc Việt Nam.
- Giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc cho học sinh, biết trân trọng giá trị văn hóa của dân tộc và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Có lý tưởng sống đúng đắn, sống đẹp, có những ước mơ, hoài bão tốt đẹp của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên trong trường học
          b. Biện pháp.
- Thường xuyên tác động tư tưởng đến học sinh trong các tiết học, buổi học cũng như trong các hoạt động.
- Theo dõi, nhắc nhở, chấn chỉnh học sinh về đạo đức, tác phong cũng như việc chấp hành nội quy trường lớp.
- Lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, lòng tự hào dân tộc, lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong các tiết học và trong các hoạt động.
- Động viên kip thời, tuyên dương đối với những học sinh có những việc làm và những hành động và lý tưởng sống, ước mơ, hoài bo tốt đẹp trong các buổi hoạt đông đoàn, giáo dục hướng nghiêp...
2 Về chuyên môn
          a. Nội Dung
- Chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy chế chuyên môn của ngành, của trường trong công tác giảng dạy.
- Soạn giảng đầy đủ, đảm bảo nội dung, phương pháp, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và giảm tải chương trình của mơn dạy.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng bộ môn, chất lượng ôn thi học sinh giỏi và đạt chỉ tiêu đăng kí bộ mơn của c nhn.
- Thực hiện tốt đề án " Tôi yêu lịch sử Việt Nam " và tạo cho học sinh sân chơi lành mạnh qua đó giáo dục các em biết trân trọng và tự hào về truyền thống, lịch sử dân tộc, đồng thời các em học sinh có cách nhìn mới về bộ mơn để các em không quay lưng lai với môn Lịch sử mà các em thêm yêu thích môn lịch sử.
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi các cấp đạt thành tích cao, đồng thời phụ đạo cho học sinh yếu, kém để các em đạt trung bình.
- Đối với khối 12 phải duy trì được tỉ lệ tốt nghiệp THPT của bộ môn trong năm học 2011-2012 đạt hoặc trên tỉ lệ của tỉnh.
          b. Biện Pháp
- Xây dựng kế hoạch cá nhân hàng tuần, tháng và thực hiện đầy đủ những kế hoạch đề ra. Cần cự thể chi tiết kế hoạch hoạt động cá nhân.
- Không ngừng tự học và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề qua việc dự giờ, thao giảng.
- Ngay từ đầu năn học cần phát hiện những em học sinh giỏi bộ môn để chọn đội tuyển học sinh giỏi và có kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm và bồi dưỡng một cách lâu dài, thường xuyên, có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể.
- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học một cách triệt để vào việc giảng dạy, tự làm đề dùng dạy học.
- Tăng cường ứng dụng và sử dụng CNTT vào việc giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy. Các tiết dạy cần sinh động hơn, có sức lôi cuốn đối với học sinh để các em yêu quý môn học.
- Phụ đạo kịp thời đối với các em học sinh yếu, kém
- Kiểm tra thường xuyên việc chuyên cần học tập và chuẩn bị của các em trong các tiết học. kiểm tra chung đối với những bài kiểm tra từ 1 tiết trở nên, kiểm tra nghiêm túc, đánh giá khách quan.
- Đối với khối 12 cần phụ đạo học sinh khối 12 ngay từ đầu năm học. tăng cường kiểm tra, động viên học sinh .
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
- Tích lũy kinh nghim qua mỗi tiết dạy, bài dạy.
- Cùng tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề, các hội thảo, các hội thi cho học sinh.
3) Công tác tổ trưởng tổ chuyên môn.
          a. Nội dung
- Thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2011-2012 và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, kế hoạch năm học của nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động tổ chuyên môn theo quy định của ngành giáo dục và của nhà trường.
- Xây dựng tổ chuyên môn thật sự đoàn kết, giữ vững danh hiệu thi đua mà tổ đạt được trong năm học 2010-2011 là tổ lao động giỏi.
- Tổ chức thực hiên các kế hoạch chuyên môn của nhà trường của tổ, nâng cao chất lương các bộ môn của tổ và các chỉ tiêu đăng kí đầu năm.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề đúng, đủ theo quy định của nhà trường, tồ chức thực hiện thành công đề án " Tôi yêu lịch sử Việt Nam"
- Theo dõiviệc thực hiện quy chế của ngành, quy định của cơ quan đối với các thành viên của tổ mình,
          b. Biện pháp.
- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học, bám sát kế hoạch năm học của nhà trường.
- Hàng tháng họp tổ đúng theo quy định, xây dựng kế hoạch hoạt động của tồ từng tuần, tháng.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế của ngành, nội quy của cơ quan và việc giảng dạy của các thành viên trong tổ.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án của các tổ viên theo định kì hng thng, kịp thời nhắc nhở đối với tổ viên, động viên kịp thời các đ/c tổ viên để hoàn thành nhiệm vụ.
- Tăng cường việc dự giờ, thao giảng trong tổ, đánh giá tiết thao giảng nghiêm túc, khách quan và mang tính xây dựng.
- phân công công việc cho các tổ viên một cách hợp lý, giúp đỡ các đ/c tổ viên trong mọi công việc, động viên tổ viên đăng kí thi giáo viên giỏi các cấp, viết sáng kiến kinh nghiêm. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo của tổ nhằm trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn của tổ.
4. Các công tác khác
          a. Nội dung
* Công tác đoàn: Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội chi đoàn giáo viên nhiệm kì 2011-2012, nghị quyết đại hội đoàn trường nhiệm kì 2011-2012.
- Tổ chức các hoạt động đoàn trong chi đoàn giáo viên và trong các chi đoàn học sinh, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt đoàn.
- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn giáo viên theo định kì, đánh giá xếp loại đoàn viên theo quy định.
- Giáo dục kĩ năng sống cho đoàn viên và học sinh trong nhà trường.
- Chấn chỉnh nề nếp, tác phong, đạo đức trong học sinh toàn trường, giáo dục những học sinh cá biệt.
* Công tác giáo dục hướng nghiệp: nhằm giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng trong việc chọ trường, chọn ngành và giúp các em xác định và chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, khả năng của bản thân đồng thới nâng cao chất lượng thi đại học của nhà trường.
          b. Biện pháp.
- Phân công công việc cho các đồng chí trong BCH chi đoàn giáo viên, phối hợp nhịp nhàng giữa các đ/c trong BCH chi đoàn, Họp BCH chi đoàn theo định kì v khi cần để kip thời đánh giá việc triển khai kế hoạch và kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp thực hiện các kế hoạch của chi đoàn.
- Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn.
- Phối hợp với BCH đoàn trường tổ chức tập huấn kĩ năng sinh hoạt cho các chi đoàn học sinh và tổ chức kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt đoàn của các chi đoàn học sinh theo định kì.
- Phối hợp với đoàn trường, các tổ chuyên môn, GVCN để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt đoàn..
- Phối hợp với đoàn trường, ban thi đua bề nổi để kiểm tra việc thực hiện nội quy trường lớp của học sinh.
- Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho các khối lớp ngay từ đầu năm học, tham mưu với BGH để tổ chức các buổi hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh ngay từ đầu năm học.
- Trao đổi với học sinh, tư vấn cho học sinh khối 12 trước khi các em làm hồ sơ thi vào các trường ĐH và CĐ trong cả nước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỤC TIÊU  
KẾ HOẠCH BỔ SUNG
 
8/ 2011 - Ổn định tổ chức lớp
- Tổ chức thi lại và bổ sung điểm thi lại.
- lên kế hoạch tổ tháng 08
- Họp tổ phân công chuyên môn đầu năm.
- Ơn tập v dạy theo lịch của nhà trường.
- Kiểm tra nề nếp, tác phong của học sinh.
   
9/ 2011 - Tiếp tục ổn định tổ chức lớp
- Lên KH tổ, họp tổ theo lịch làm việc của nhà trường.
- Họp tổ
- Dạy theo phân phối chương trình đúng tiến độ của trường
- kiểm tra hồ sơ đợt 1( 15/9/2011)
- tổ chức ĐH chi đoàn giáo viên 09/09.
- Tham gia các đại hội đầu năm
- xây dựng kế hoạch năm học của tổ, kế hoạch thng
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
 
 
 
10/ 2011 -Thực dạy theo phân phối chương trình tuần
- Dự giờ, thao giảng
- Họp tổ + Báo cáo
- Tổ chức thi " Tôi yêu lịch sử Việt Nam" cho khối 12.
- Thảo giảng, dự giờ đợt 1
- Kiểm tra hồ sơ giáo án của tổ viên.(15/10)
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
   
11/ 2011 - Thực dạy theo ppct tuần
- Họp tổ
- dự giờ thăm lớp
- kiểm tra hồ sơ giáo án
- Thao giảng cho mừng ngy NGVN 20/11
- Họp tổ rt kinh nghiệm giờ dạy.
- Tổ chức thi " Tôi yêu lịch sử Việt Nam" cho khối 11.
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
   
12/ 2011 - Thực dạy theo phn phối chương trình tuần.
- Dự giờ thăm lớp.
- Lên kế hoạch ôn tập HK I
- KT hồ sơ, giáo án (15/12)
- ôn tập, kiẻm tra học kì I
- Họp tổ
- Tổ chức thi " Tôi yêu lịch sử Việt Nam" cho khối 10.
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn.
   
01/ 2012 - Hoàn thành chương trình HK I
- Lên điểm, vào sổ theo kế hoạch.
- Họp tổ sơ kết HK I
- Thực hiện chương trình HK II
- Dự giờ thăm lớp
- KTra việc thực hiện quy chế chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường
- Tổ chức thị chung kết cấp trường " tôi yêu lịch sử Việt Nam"
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn.
   
2/ 2012 - Thực dạy theo phân phối chương trình tuần.
- P.đạo theo kế hoạch của trường
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp.
- Họp tổ, dự giờ GVG
- Ôn tập cho đôi tuyển chuẩn bị thi cấp huyện " Tôi yêu lịch sử Việt Nam"
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
   
3/ 2012 - Thực dạy theo phân phối chương trình tuần.
- P.đạo theo kế hoạch của trường
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp
- Làm điểm và lên sổ
- Ôn tập cho đôi tuyển chuẩn bị thi cấp huyện " Tôi yêu lịch sử Việt Nam"
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
   
4/ 2012 - Thực dạy theo phân phối chương trình tuần.
- P.đạo theo kế hoạch của trường
- Tổ chức ôn tập KT định kì HKII
- Hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch.
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
   
5/ 2012 - Thực dạy theo phân phối chương trình tuần.
- Hoàn thành chương trình
- Hoàn thành hồ sơ cuối năm.
- Họp tổ bình xt thi đua CN
- Công bố danh sách h/s lên lớp, thi lại, danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
- Các môn thi tốt nghiệp tích cực ôn tập.
- Chuẩn bị tốt tâm lí và kiến thức cho h/s thi tốt nghiệp.
- coi chấm thi tốt nghiệp nếu có
- báo cáo tháng theo định kì
- Nộp báo cáo tháng của tổ cho chuyên môn
- Báo cáo học kì II v cả năm học
   
 
IV. CÁC CHỈ TIÊU
          1. chuyện môn:
     - giáo viên giỏi vòng trường
                                  - Có 1 học sinh giỏi tỉnh.
                                  - tỉ lệ TB bộ môn khối 10, 12: 75,3 %
                                  - Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt hoặc vượt tỉ lệ của tỉnh.
                                  - Viết sáng kiến kinh nghiêm đạt cấp trường.
          2. Xếp loại thi đua.
                                 - Lao động giỏi.
                                 - Cấp khen thưởng: Sở khen
                                 - Công tác đoàn: chi đoàn giáo viên đạt chi đoàn vững mạnh
                                 - Đoàn viên xuất sắc: huyện đoàn khen.
                                 - Tổ chuyên môn : Lao động giỏi
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 
      TỔ CHUYÊN MÔN
       TỔ TRƯỞNG
 
 
   
 
      ĐOÀN VĂN NAM
 
 
 
 
Thống Nhất, ngày 15  tháng 09 năm 2011
                               GVBM
 
 
 
 
                  ĐOÀN VĂN NAM
 
 
                  
   
 
 

Nguồn tin: Đoàn Văn Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn