16:44 ICT Thứ tư, 29/07/2015

Hoạt động chuyên môn

Website Liên kết

Sổ liên lạc điện tử
Tài nguyên giáo dục
Thư viện đề thi đáp án
Văn bản của sở GD - ĐT Bình Phước
Thủ tục hành chính của sở GD Bình Phước
Sở thông tin và truyền thông
Văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ GD
Sở GD

Trang nhất » Tổ CM » Sử - Địa » Kế Hoạch Tháng/Tuần

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

Thứ tư - 26/10/2011 17:03
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯƠC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD - ANH VĂN
                                                 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 08/2011
                                                                --------------o0o---------------
TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH BỔ SUNG KẾT QUẢ
 
 
I
- họp hội đồng sư phạm đầu năm 1/08
- Tham gia ngày tựu trường 02/8
- họp tổ phân công chuyên môn tạm thời.
- cho lớp CN lao động theo kế hoạch
- vào điểm thi lai, xét lên lớp cho học sinh sau thi lại
   
 
 
 
II
 
 
 
NGHỈ
 
 
 
 
   
 
 
 
III
- ổn định tổ chức lớp
- bầu ban cán sự lớp, nhắc nhở học sinh thực hiện nội quy trường lớp.
- xây dựng bảng lượng hóa thi đua cho học sinh.
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- Tiến hành dạy chương trình theo lịch của nhà trường.
- tập huấn công tác tổ trưởng
- tập huấn công tác GVCN lớp
   
 
 
 
IV
- Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường, lớp 12 bài : sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG II
Lớp 10 bài : Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy.
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- họp BCH chi đoàn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học
- tham gia thi chuẩn kiến thức kĩ năng tại sở gd & đt
- Lên kế hoạch tổ chuyên môn tháng 09
   
 
                                                   TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 /2011
+ Kết Quả Đạt Được
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Những việc chưa làm được.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Đề xuất, kiến nghị.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 
 
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯƠC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD - ANH VĂN
                                                       KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 09/2011
                                                                           --------------o0o---------------
TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH BỔ SUNG KẾT QUẢ
 
 
 
I
- họp hội đồng sư phạm đầu tháng
- Giảng dạy theo lịch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng.
- Ôn thi học sinh giỏi
- Họp BCH chi đoàn giáo viên chuẩn bị đại hội.
- đại hội trù bị :07/09
- Đại hội chi đoàn giáo viên 09/9
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- Tổng kết thi đua tuần 3
   
 
 
 
II
- Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo lịch báo giảng.
- ôn thi học sinh giỏi
- tham gia đại hội công đoàn
- tham gia hội nghị CB-GV-CNV
- Kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ giáo án các tổ viên.
- hoàn chỉnh kế hoạch năm học của tổ chuyên môn.
- Tổng kết thi đua tuần 4
   
 
 
 
III
- Tiếp tục giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
- soạn theo kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bô đoàn của các ci đoàn.
- giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần.
-xây dựng bảng lượng hóa thi đua học sinh buổi chiều
- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi
   
 
 
 
IV
- Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
- Theo dõi nề nếp, tác phong học sinh
- Ôn tập HSG chuẩn bị thi HSG cấp tỉnh.
- Tham gia làm công tác coi thi nghề
- Tổng kết thi đua tuần 5
- tổng kết thi đua tháng 09
   
                                               TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 /2011
+ Kết Quả Đạt Được
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Những việc chưa làm được.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Đề xuất, kiến nghị.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 
 
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯƠC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD - ANH VĂN
                                          KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 10/2011
                                                 --------------o0o---------------
 TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH BỔ SUNG KẾT QUẢ
 
 
 
I
- họp hội đồng sư phạm đầu tháng
- Giảng dạy theo lịch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng.
- Ôn thi học sinh giỏi
- chọn học sinh giỏi vịng trường
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- chuẩn bị tổ chức hội thi "Tơi yu lịch sử Việt Nam" khối 12
- Tổng kết thi đua tuần
   
 
 
 
II
- Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo lịch báo giảng.
- ôn thi học sinh giỏi
- Kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ giáo án các tổ viên.
- Tổng kết thi đua tuần
   
 
 
 
III
- Tiếp tục giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
Tham gia hội nghị GVCN.
- giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần.
- Tổ chức hội thi "Tơi yu lịch sử Việt Nam" khối 12
- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi
   
 
 
 
IV
- Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
- Theo dõi nề nếp, tác phong học sinh.
- Tổng kết thi đua tuần
- tổng kết thi đua tháng 10
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 /2011
+ Kết Quả Đạt Được
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Những việc chưa làm được.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
+ Đề xuất, kiến nghị.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 

Nguồn tin: Đoàn Văn Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn