23:41 ICT Thứ hai, 05/10/2015

Trang nhất » Tổ CM » Tổ Sử - Địa » Kế Hoạch Tháng/Tuần

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

Thứ tư - 26/10/2011 17:03
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯƠC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD - ANH VĂN
                                                 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 08/2011
                                                                --------------o0o---------------
TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH BỔ SUNG KẾT QUẢ
 
 
I
- họp hội đồng sư phạm đầu năm 1/08
- Tham gia ngày tựu trường 02/8
- họp tổ phân công chuyên môn tạm thời.
- cho lớp CN lao động theo kế hoạch
- vào điểm thi lai, xét lên lớp cho học sinh sau thi lại
   
 
 
 
II
 
 
 
NGHỈ
 
 
 
 
   
 
 
 
III
- ổn định tổ chức lớp
- bầu ban cán sự lớp, nhắc nhở học sinh thực hiện nội quy trường lớp.
- xây dựng bảng lượng hóa thi đua cho học sinh.
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- Tiến hành dạy chương trình theo lịch của nhà trường.
- tập huấn công tác tổ trưởng
- tập huấn công tác GVCN lớp
   
 
 
 
IV
- Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường, lớp 12 bài : sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG II
Lớp 10 bài : Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy.
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- họp BCH chi đoàn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học
- tham gia thi chuẩn kiến thức kĩ năng tại sở gd & đt
- Lên kế hoạch tổ chuyên môn tháng 09
   
 
                                                   TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 /2011
+ Kết Quả Đạt Được
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Những việc chưa làm được.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Đề xuất, kiến nghị.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 
 
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯƠC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD - ANH VĂN
                                                       KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 09/2011
                                                                           --------------o0o---------------
TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH BỔ SUNG KẾT QUẢ
 
 
 
I
- họp hội đồng sư phạm đầu tháng
- Giảng dạy theo lịch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng.
- Ôn thi học sinh giỏi
- Họp BCH chi đoàn giáo viên chuẩn bị đại hội.
- đại hội trù bị :07/09
- Đại hội chi đoàn giáo viên 09/9
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- Tổng kết thi đua tuần 3
   
 
 
 
II
- Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo lịch báo giảng.
- ôn thi học sinh giỏi
- tham gia đại hội công đoàn
- tham gia hội nghị CB-GV-CNV
- Kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ giáo án các tổ viên.
- hoàn chỉnh kế hoạch năm học của tổ chuyên môn.
- Tổng kết thi đua tuần 4
   
 
 
 
III
- Tiếp tục giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
- soạn theo kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bô đoàn của các ci đoàn.
- giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần.
-xây dựng bảng lượng hóa thi đua học sinh buổi chiều
- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi
   
 
 
 
IV
- Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
- Theo dõi nề nếp, tác phong học sinh
- Ôn tập HSG chuẩn bị thi HSG cấp tỉnh.
- Tham gia làm công tác coi thi nghề
- Tổng kết thi đua tuần 5
- tổng kết thi đua tháng 09
   
                                               TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 /2011
+ Kết Quả Đạt Được
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Những việc chưa làm được.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Đề xuất, kiến nghị.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 
 
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯƠC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD - ANH VĂN
                                          KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 10/2011
                                                 --------------o0o---------------
 TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ HOẠCH BỔ SUNG KẾT QUẢ
 
 
 
I
- họp hội đồng sư phạm đầu tháng
- Giảng dạy theo lịch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng.
- Ôn thi học sinh giỏi
- chọn học sinh giỏi vịng trường
- Tham gia trực BTĐ bề nổi
- chuẩn bị tổ chức hội thi "Tơi yu lịch sử Việt Nam" khối 12
- Tổng kết thi đua tuần
   
 
 
 
II
- Giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo lịch báo giảng.
- ôn thi học sinh giỏi
- Kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ giáo án các tổ viên.
- Tổng kết thi đua tuần
   
 
 
 
III
- Tiếp tục giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
Tham gia hội nghị GVCN.
- giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần.
- Tổ chức hội thi "Tơi yu lịch sử Việt Nam" khối 12
- Tiếp tục ôn thi học sinh giỏi
   
 
 
 
IV
- Giảng dạy theo kế hoạch nhà trường và theo đúng lịch báo giảng
- Theo dõi nề nếp, tác phong học sinh.
- Tổng kết thi đua tuần
- tổng kết thi đua tháng 10
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 /2011
+ Kết Quả Đạt Được
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Những việc chưa làm được.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
+ Đề xuất, kiến nghị.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 

Nguồn tin: Đoàn Văn Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn