04:15 ICT Thứ hai, 05/10/2015

Hoạt động chuyên môn

Website Liên kết

Sổ liên lạc điện tử
Tài nguyên giáo dục
Thư viện đề thi đáp án
Văn bản của sở GD - ĐT Bình Phước
Thủ tục hành chính của sở GD Bình Phước
Sở thông tin và truyền thông
Văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ GD
Sở GD

Trang nhất » Các đoàn thể » Chi đoàn giáo viên » kế hoạch năm

Kế hoạch chi đoàn giáo viên năm học 2012-2013

Thứ sáu - 26/10/2012 15:56
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN THPT  THỐNG NHẤT                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN                                                   ===–µ—===

                                                      
                                                            Thống Nhất, ngày 01 tháng 09 năm 2012
 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2013
===–µ—===
        Năm học 2012-2013 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, kỉ niệm 67 mùa hoa đất nước,  kỉ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 37 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X
         Năm học 2012-2013 là năm thứ hai mà nền giáo dục nước nhà nói chung và giáo dục Bình Phước nói riêng thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI. Là năm thứ sáu thực hiện phong trào “ Hai không với bốn nội dung ” của bộ GD- ĐT đề ra, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của bộ GD-ĐT: Chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc, năm thứ 5 thực hiện đề án “ Tôi yêu lịch sử Việt Nam ” do huyện đoàn phát động.
       Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện Đòan Bù Đăng và kế hoạch năm học của chi bộ, BGH nhà trường, kế hoạch hoạt động của Đòan Trường THPT Thống Nhất. nhằm phát huy những ưu điểm và sửa chữa khắc phục những hạn chế của công tác Đòan và phong trào thanh niên nhiệm kì 2011-2012. Nay BCH chi đoàn giáo viên trường THPT Thống Nhất đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì II năm học 2012-2013 với những mục tiêu cụ thể như sau:
A: Chủ đề năm học  : Thanh niên trường học xây dựng văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”
B.  Đặc điểm, tình hình CĐGV năm học 2012 - 2013
       Tổng số đoàn viên trong chi đoàn: …. đ/c.
       Trong đó: Nam: ….đ/c.             
       Nữ: …. đ/c.             
       GV đứng lớp: …đ/c. 
       Đảng viên sinh hoạt chi đoàn: 6 đ/c.
C.  Mục tiêu chung 
          1.Đẩy mạnh công tác GD lý tưởng cách mạng , bồi dưỡng long yêu nước , yêu CNXH , rèn luyện đạo đức cách mạng . Nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp góp phần hình thành thế hệ thanh niên kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng , của dân tộc ; taọ ra nguồn lực có trí tuệ , đạo đức đáp ứng được yêu cầu , nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay .
     2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục động cơ học tập đúng đắn cho học sinh , các công tác hỗ trợ giảng dạy cho đoàn viên Giáo Viên
     3.  Xây dựng ý thức tự chủ vượt khó trong công tác giảng dạy , không ngừng nâng cao kiến thức đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
     4.Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh, Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
      5. Tổ chức cho đoàn viên Giáo Viên tham gia tích cực trong các hoạt động văn hoá văn nghệ. TDTT, các hoạt động “ đền ơn đáp nghĩa ” … phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta
      6. Đổi mới nội dung và các hình thức tổ chức hoạt động tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi đoàn viên phát huy được tính chủ động sáng tạo trong công tác .
      7. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 D. Nhiệm Vụ
       Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức tư tưởng cho đoàn viện giáo viên, rèn luyện cho đoàn viện giáo viên có lý tưởng cách mạng đúng đắn có lập trường kiên định , lòng yêu quê hương đất nước yêu chủ nghĩa xã hội.
       Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ , TDTT trong chi đoàn , thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT trong chi đoàn ngày một phát triển ,lôi cuốn đông đảo các đoàn viên giáo viện tích cực tham gia và phát huy vai trị tin phong của chi đoàn giáo viên trong đoàn trường
       Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của mỗi đoàn viên giáo viên và hưởng ứng cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cức” mà bộ giáo dục phát động .tất cả các đoàn viên giáo viên đều thực hiện tốt những quy định của trường và của ngành, thực hiện đảm bảo nề nếp ngày giờ công .
        Tiếp tục tham gia các hoạt động nhân đạo và phong trào đền ơn đáp nghĩa và tham gia các hoạt động từ thiện
        Đẩy mạnh việc củng cố tổ chức đoàn và tham gia xây dựng tổ chức Đảng , giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét cử đi học đối tượng Đảng .
E. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ CÁC CHỈ TIÊU
       1.Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức
         *. Nội dung:
       Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng, truyền thồng dân tộc cho đoàn viên.
        Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” cho Đoàn viên trong chi đoàn.     
        Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do BGD – ĐT phát động và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo ”                   
       * Biện pháp thực hiện
        Chi Đoàn tham mưu với chi bộ nhà trường, phối hợp với chuyên môn nhà trường hướng dẫn chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Hồ Chí Minh với vấn đề "nâng cao ý thức, trch nhiệm,hết sức, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân trong các buổi sinh hoạt đoàn và trong các tuần sinh hoạt chuyên đề.
 - Phát động thi đua đạt danh hiệu “Đoàn viên tiên tiến làm theo lời Bác” ngay từ đầu năm học và trong các đợt sinh hoạt chủ điểm như 20/11, 26/3, 30/4… Qua đó nhân rộng những điển hình giáo viên trẻ học tập và làm theo lời Bc trong các buổi sinh hoạt chi đoàn,
 -Phát động phong trào “Mỗi đoàn viên thanh niên có một hành động học tập và làm theo lời bác”.
 -Phối hợp với tổ chuyên môn tiếp tục  thực hiện đề án “ Tôi yêu lịch sử Việt Nam” Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thồng, bản sắc văn hoá dân tộc đến với đoàn viên thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày chủ điểm trong năm.
       * Chỉ tiêu
       100% ĐVGV có lập trường tư tưởng vững vàng, được học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.
       100% ĐVGV tham gia các buổi học chính trị.
        100% ĐVGV tham gia hội thi “Tôi yêu lịch sử Việt Nam” được tổ chức cho các Chi Đoàn học sinh.
        100% Đoàn viên, Thanh niên tham gia các bài thi tuyên truyền pháp luật … do Đoàn cấp trên và các cấp các ngành phát động.
       2. Củng cố công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng
         + Nội Dung và biện pháp thực hiện
        Đẩy mạnh hoạt đông chi đoàn, nâng cao chất lượng chi đoàn và phát huy khả năng  của từng đồng chí đoàn viên .
        Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi đoàn để chi đoàn ngày càng có sức lôi cuốn đối với các đồng chí đoàn viên, thanh niên
       Qua hoạt động của chi đoàn sẽ phát hiện được những đồng chí đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ.
       Thực hiện đúng và có hiệu quả việc sinh hoạt định kỳ 2 tháng 1 lần nhằm tổng kết rút kinh nghiệm. Nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình.
       Xây dựng quỹ hoạt động của chi đoàn là 20.000đ/tháng
       Tiến hành đánh giá hoạt động đoàn viên cuối kỳ, cuối năm.
       Chủ động làm công tác bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho chi bộ tiếp tục cho đi học đối tượng Đảng, giới thiệu đối tượng Đảng phấn đấu tốt để  chi bộ theo dõi làm hồ sơ kết nạp Đảng.
         + Chỉ tiêu
           Giới thiệu cho chi bộ từ 2-4 đ/c đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xet cử đi học đối tượng Đảng
          Có từ 1-2 đ/c được kết nạp vào Đảng
           Cuối năm chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh .
            3. Công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiên
           + Nội dung
- Tổ chức đoàn viên giáo viên  tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hoạt động “ đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” , ủng hộ những vùng gặp thiên tai
         +. Biện pháp :
           Phối hợp với đoàn trường tổ chức thăm hỏi một số gia đình chính sách nhân ngày 22/12.
          Vận động đoàn viên giáo viên ủng hộ tiền để giúp đỡ học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn.     
           Mỗi đoàn viên giáo viên tham gia đóng góp vào quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó của trường.
           Vận động đoàn viện giáo viên sẵn sàng tham gia hiến máu nhân đạo do hội chữ thập đỏ tổ chức.
           Phối hợp với Công Đoàn nhà trường vận động ĐV GV tích cực ủng hộ những vùng thiên tai lũ lụt bằng cánh trừ ngày giờ công lao động.
          + Chỉ tiêu
           100% ĐVGV tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa ( 10.000đ/năm - thu vào tháng 12)
           Có từ 4-6 đ/c  tham gia hiến máu nhân đạo.
           100% ĐVGV tham gia ủng hộ quỹ học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.
          4. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục , giảng dạy của đoàn viên Giáo Viên
            +. Nội dung :
           Thực hiện tốt công tác phòng chống và bài trừ các hiện tượng tiêu cực trong học tập , kiểm tra thi cử, đánh giá đúng thực chất kết quả giảng dạy của GV v học tập của HS.
            Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động Hai không với bốn nội dung của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo…
          Nâng cao tỉ lệ HS giỏi vòng Huyện, Tỉnh và HS đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học.
           thực hiện có hiệu quả việc áp dụng giảng dạy bằng công nghệ thông tin trong trường học.
             + Biện pháp:
          Tất cả các ĐV phải thực hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu mà Hội Nghị CB-CNV nhà trường năm học 2011-2012 đ đề ra.
           Vận động  ĐV đăng ký giáo viên dạy giỏi Trường, Tỉnh
           Phối hợp với Bộ phận chuyên môn nhà trường, tổ quản lý điểm để kiểm tra việc thực hiện phong trào “hai không" của  Bộ GD-ĐT.
           Tham mưu với BGH nhà trường để phụ đạo cho học sinh khối 10,11,12 và phụ đạo cho học sinh yếu ,kém
          Phối hợp với ban tuyển sinh nhà trường tổ chức hướng nghiệp cho học sinh khối 10,11,12
           Chi Đoàn tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ các đ/c ĐVGV mới về trường.
          + Chỉ tiêu
          100% ĐV GV dạy khối 12 có môn thi TN đạt tỉ lệ trung bình toàn tỉnh.
          Tỉ lệ Hs đậu Đại học phấn đấu đạt 50 em (năm trước 47 em), Cao đẳng đạt 85 em( năm trước 84 em)
          100% ĐV GV tham gia các chuyên đề của các tổ chuyên môn .
           5. Tiếp tục thực hiện đề án “Tôi yêu lịch sử Việt Nam” và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
            + Nội dung
           Tăng cường các hoạt động của chi đoàn giáo viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và các hoạt động đoàn trong các chi đoàn học sinh , nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.
           Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án" Tôi yêu lịch sử Việt Nam"
            + Biện Pháp
           Phối hợp với đoàn trường tổ chức tập huấn cho đội ngữ  bí thư, lớp trưởng các chi đoàn học sinh về những kĩ năng tổ chức sinh hoạt đoàn.
           Phân công đoàn viên giáo viên phụ trách, hỗ trợ và tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn cho các chi đoàn học sinh theo định kì.
           BCH chi đoàn giáo viên xây dựng bảng hướng dẫn sinh hoạt đoàn cho các chi đoàn học sinh. Phối hợp với đoàn Trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt đoàn của các chi đoàn học sinh.
           Phối hợp với BCH đoàn trường và Sử- Địa- GDCD- Anh Văn, tổ Văn tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh và giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên.
           Phối hợp với tổ Sử- Địa- Anh văn lên kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh của nhà trường, ôn luyện cho đội tuyển trường tham gia hội thi " Tôi yêu lịch sử Việt Nam " cấp huyện.
           6 Các phong trào khác:
            + Nội dung
           Tham gia công tác phổ cập  THPT tại địa phương
            Tham gia gây quỹ chi đoàn
          Tham gia công tác tình nguyện tại địa phương.
          Tham gia các hội thi lớn do Đoàn cấp trên, sở GD & ĐT tổ chức
                + Biện Pháp
           Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các ngày chủ nhật tình nguyện vận động học sinh ra lớp, tham gia công tác phổ cập tại địa phương.
           Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực trường và trong nhà trường.
            Vận đồng ĐVGV quyên góp để tiến hành làm công trình thanh niên của chi đoàn .
            Vận động ĐVGV tham gia gây quỹ chi đoàn
             Tham mưu với chi bộ, BGH, công đoàn, đoàn trường hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của chi đoàn
                       lên kế hoạch và phân công các đ/c Đoàn viên tham gia các hội thi lớn như : hội trai giao quân, hội thi " Tôi yêu lịch sử Việt Nam"...
            + Chỉ tiêu
          100% ĐV GV thực hiện tốt quy định đồng phục đến trường.
          100% ĐV GV chủ nhiệm không để HS lớp mình bỏ học quá 3%.
            100% ĐVGV Tham gia làm công trình thanh niên
            Thăm hỏi gia đình đồng nghiệp có người mất: 100.000đ.
               *. Xếp loại đoàn viên cuối năm :
           Xếp loại đoàn viên xuất sắc : 5. đ/c
           Xếp loại tốt : 33. đ/c
           Xếp loại Khá : 0  đ/c
           Không có đoàn viên giáo viên xếp loại TB, yếu
            *  Khen Thưởng
           GV giỏi chuyên môn cấp tỉnh : 200.000đ.
          GV đạt giải B vòng tỉnh về sáng kiến kinh nghiệm:100.000đ; giải C là 50.000đ.
  F. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN.
          1. Tổ chức tập huấn kĩ năng công tác đoàn cho các chi đoàn học sinh trong tháng 09, thang gia hội thi thanh niên với pháp luật.
          2. Thành lập đội văn nghệ, đội TDTT và phối hợp với công đoàn tổ chức ngày 20/10
          3. Phối hợp với đoàn trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11
          4. Tiến hành làm công trình thanh niên của chi đoàn và phát động thực hiện thi học kì I nghiêm túc, đúng quy chế tháng 12 và tháng 01, phối hợp với đoàn trường tổ chức các hoạt động mừng đảng- mừng xuân.
          5. Tham gia hội trại “tuổi trẻ giữ nước” huyện Bù Đăng vào tháng 02
          6. phối hợp với đoàn trường tổ chức phát động tháng thanh niêm và các hoạt động của tháng thanh niêm.
          7. Phối hợp với đoàn trường hoàn thành cuộc thi sáng tạo trẻ cấp trường và chọn sản phẩm tham gia thi cấp huyên trong tháng 04
          8. Tiến hành các buổi sinh hoạt với các chi đoàn học sinh, giáo dục kĩ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh.
          9. Phối hợp với đoàn trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện đề án “Tôi yêu lịch sử Việt Nam”
          10. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo định kì, xếp loại đoàn viên chi đoàn theo định kì, bình chọn đoàn viên xuất sắc.
G.CÁC CHI TIÊU CẦN ĐẠT TRONG NHIỆM KÌ 2012-2013
       100% ĐVGV có lập trường tư tưởng vững vàng, được học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.
       100% ĐVGV tham gia các buổi học chính trị.
       100% ĐVGV tham gia hội thi “Tôi yêu lịch sử Việt Nam” được tổ chức cho các Chi Đoàn học sinh.
100% Đoàn viên, Thanh niên tham gia các bài thi tuyên truyền pháp luật … do Đoàn cấp trên và các cấp các ngành phát động
          Giới thiệu cho chi bộ từ 2-4 đ/c đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xet cử đi học đối tượng Đảng
          Có từ 1-2 đ/c được kết nạp vào Đảng
           Cuối năm chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh .
          100% ĐVGV tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa ( 10.000đ/năm - thu vào tháng 12)
           Có từ 4-6 đ/c  tham gia hiến máu nhân đạo.
           100% ĐVGV tham gia ủng hộ quỹ học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.
          100% ĐV GV dạy khối 12 có môn thi TN đạt tỉ lệ trung bình toàn tỉnh.
          Tỉ lệ Hs đậu Đại học phấn đấu đạt 50 em (năm trước 47 em), Cao đẳng đạt 85 em( năm trước 84 em)
          100% ĐV GV tham gia các chuyên đề của các tổ chuyên môn .
100% ĐVGV Tham gia làm công trình thanh niên
Tổ chức ít nhất 1 buổi tập huấn kĩ năng công tác đoàn cho các chi đoàn học sinh. Tổ chức từ 2-4 buổi sinh hoạt đoàn với các chi đoàn học sinh.
*. Xếp loại đoàn viên cuối năm :
           Xếp loại đoàn viên xuất sắc : 5. đ/c
           Xếp loại tốt : 33. đ/c
           Xếp loại Khá : 0  đ/c
           Không có đoàn viên giáo viên xếp loại TB, yếu
          Trên đây là bảng phương hướng hoạt động của chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2012-2013. Rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn để bảng phương hướng được hoàn thiện .
     DUYỆT CỦA ĐOÀN TRƯỜNG               T/M BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
                                                                                                 BT
 
 
 
 
     ĐOÀN VĂN NAM
 
G.CÁC CHI TIÊU CẦN ĐẠT TRONG NHIỆM KÌ 2012-2013
       100% ĐVGV có lập trường tư tưởng vững vàng, được học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.
       100% ĐVGV tham gia các buổi học chính trị.
       100% ĐVGV tham gia hội thi “Tôi yêu lịch sử Việt Nam” được tổ chức cho các Chi Đoàn học sinh.
100% Đoàn viên, Thanh niên tham gia các bài thi tuyên truyền pháp luật … do Đoàn cấp trên và các cấp các ngành phát động
          Giới thiệu cho chi bộ từ 2-4 đ/c đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xet cử đi học đối tượng Đảng
          Có từ 1-2 đ/c được kết nạp vào Đảng
           Cuối năm chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh .
          100% ĐVGV tham gia quỹ đền ơn đáp nghĩa ( 10.000đ/năm - thu vào tháng 12)
           Có từ 4-6 đ/c  tham gia hiến máu nhân đạo.
           100% ĐVGV tham gia ủng hộ quỹ học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.
          100% ĐV GV dạy khối 12 có môn thi TN đạt tỉ lệ trung bình toàn tỉnh.
          Tỉ lệ Hs đậu Đại học phấn đấu đạt 50 em (năm trước 47 em), Cao đẳng đạt 85 em( năm trước 84 em)
          100% ĐV GV tham gia các chuyên đề của các tổ chuyên môn .
100% ĐVGV Tham gia làm công trình thanh niên
*. Xếp loại đoàn viên cuối năm :
           Xếp loại đoàn viên xuất sắc : 5. đ/c
           Xếp loại tốt : 33. đ/c
           Xếp loại Khá : 0  đ/c
           Không có đoàn viên giáo viên xếp loại TB, yếu
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Nam

Nguồn tin: Chi Đoàn Giáo viên trường thpt Thống Nhất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn