08:46 ICT Thứ ba, 06/10/2015

Hoạt động chuyên môn

Website Liên kết

Sổ liên lạc điện tử
Tài nguyên giáo dục
Thư viện đề thi đáp án
Văn bản của sở GD - ĐT Bình Phước
Thủ tục hành chính của sở GD Bình Phước
Sở thông tin và truyền thông
Văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ GD
Sở GD

Trang nhất » Các đoàn thể » Chi bộ » Nghị quyết tháng

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 3.2013

Thứ năm - 14/03/2013 09:05
HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT
Số:  21/NQCB -THPTTN                   
                                                                                            Thống Nhất, ngày  28  tháng 02  năm 2013
                                              

                                  NGHỊ QUYẾT

                            THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2013
I. Thông tin thời sự

Đồng chí Hồ Ngọc Tùng thông tin về Hội nghị lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Thông tin về kết quả hội trại giao quân năm 2013
Thông tin về hội nghị BCH huyện đảng bộ mở rộng.
Thông tin về hội nghị tổng kết công tác Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.
Thông tin về tình hình học sinh bỏ học nhiều của một số trường trong toàn tỉnh
Thông tin về tình hình dạy thêm học thêm và quán triệt trong chi bộ cũng như cơ quan.
Nhắc nhở Đảng viên trong chi bộ sử dụng "sổ tay Đảng Viên" có hiệu quả chi tiết theo yêu cầu các nội dung trong sổ.
II. Đánh giá hoạt động trong công tác tháng 02/2013:
Hoàn thành bản xây dựng chuẩn mực đạo đức trong cơ quan nộp về BTG huyện ủy đúng thời gian quy định.
Ổn định tổ chức duy trì công tác thi đua bề nổi và đảm bảo trật tự kỷ cương trường lớp sau tết.
Tham gia tốt có hiệu quả hội trại Giao quân huyện Bù Đăng năm 2013. Đạt giải nhất toàn đoàn lần thứ 4 liên tiếp. Biểu dương các tổ như tổ trang trí, tổ lều trại, tổ mô hình, tổ hậu cần, tổ trò chơi, tổ văn nghệ.... Qua hội trại đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của các cá nhân và tập thể thành công của tiểu trại lần này là thành công của một sự thống nhất từ công tác chỉ đạo và điều hành cũng như đây là sức mạnh tập thể của cả trường.
Chỉ đạo cho các lớp tiến hành sơn tường, các phòng ban.
Chỉ đạo cho 2 đồng chí Phó hiệu trưởng họp các tổ trưởng tổ chuyên môn để bàn bạc và thống nhất các phương pháp và bài học rút ra nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.
Chỉ đạo cho việc tổ chức các hoạt động chuyên đề của các tổ
Chỉ đạo cho Đoàn trường tiến hành thu rứt điểm sản phẩm sáng tạo trẻ của các lớp và các tổ chuyên môn trong nhà trường.Chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ quần chúng được tham gia lớp đối tượng đảng gửi về huyện ủy.
Chuyên môn:
Tổ chứ họp các tổ trưởng bàn bạc và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyên môn.
Rà soát lại đồ dùng dạy học của các tổ.
Chỉ đạo tổ thể dục tham gia đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.
Chỉ đạo tốt cho đoàn thanh niên tổ chức tập huấn và giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN trong nhà trường tốt hơn.
Chỉ đạo cho kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ.
Chỉ đạo cho kế toán ghi biên lai học phí cho học sinh
Hạn chế:
Chỉ đạo các bộ phận còn thiếu quyết liệt, một số đồng chí trực ban thi đua bề nổi của nhà trường còn chưa làm hết nhiệm vụ được giao.
Các khu vực vệ sinh đang còn nhiều khuyết điểm như cầu thang, và khu vực hành lang của nhà vệ sinh số 1.
Chưa quyết liệt trong công tác chuyên môn nên việc chỉ đạo Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin còn chậm trễ.
Vẫn còn một số học sinh vi phạm nội quy trường lớp
Việc kiểm tra dạy và học, kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm chưa tốt.
Một số đồng chí thực hiện việc treo lịch báo giảng chưa đúng thời gian quy định.
Một số công việc đang còn thiếu tính quyết liệt nên hiệu quả chưa cao.
Chưa kiểm tra quyết liệt việc dạy học phụ đạo của GVBM
 
  B. PHƯỚNG HƯỚNG THÁNG 03/2013
 
I/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC.
Tập trung tổ chức ngày 8/3. Công đoàn có kế hoạch kèm theo.
Các tổ hoàn thành việc xét nâng lương
tưới cây xanh vào các buổi chiều thứ 2,4,6 trong tuần.
Quan tâm động viên các em học sinh bám lớp bám trường tránh tình trạng nghỉ học trong mùa điều nay. Bằng mọi cách để đảm bảo duy trì sỹ số và đẩy mạnh tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu.
II/. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Tổ chức rà soát tiến độ chương trình Tiếp tục kiểm tra toàn diện đối với giáo viên. Tăng cường kiểm tra công tác đánh giá đối với học sinh, công tác chấm, chữa và trả bài cho học sinh, việc cập nhật điểm vào sổ lớp.
Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Đồng chí Tuấn và đồng chí Thái bàn bạc với nhau để tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề của các tổ bộ môn nhằm nâng cao chất lượng bộ môn..
Thu và Chấm sản phẩm sáng tạo trẻ để tiến hành lựa chọn các sản phẩm tham gia thi cấp huyện.
Duy trì công tác dạy phụ đạo trong nhà trường, tăng cường đi dự giờ các tiết học phụ đạo. nhà trường xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên dạy mà học sinh ngủ trong lớp.
Lựa chọn học sinh giỏi và ôn luyện có hiệu quả (các tổ tự phân công giáo viên ôn luyện)
Liên hệ với PHHS thường xuyên nếu học sinh nghỉ học, Kiểm tra Hồ sơ của học sinh khối 12 để có những điều chỉnh và bổ sung kịp thời
Tổ chức hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin.
Phối hợp tốt với các trường đại học làm tốt công tác tư vấn mùa thi, tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh khối 12 nếu được khối 11 càng tốt.
Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, số liệu, công tác phổ cập giáo dục THPT tại địa phương.
III/. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG
Chọn Đối tượng Đảng cho làm lý lịch: Đang xúc tiến hướng dẫn các đồng chí sau làm lý lịch Đảng:
Chi bộ tăng cường theo dõi, giúp đỡ quần chúng để có hướng phát triển Đảng chọn quần chúng tham gia lớp Đối Tượng Đảng:
1. Đồng chí: Đào Thị Hải Yến
2. Đồng chí: Trần Thị Hương
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
IV/. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ.
1.           Công đoàn:
Phối hợp với Ban thi đua bề nổi của nhà trường theo dõi việc thực hiện ngày công giờ công, nhắc nhở động viên anh em thực hiện tốt nội quy cơ quan.
Quan tâm động viên các gia đình khó khăn kịp thời.
Tổ chức cho các cán bộ Đoàn viên – Học sinh thăm hỏi tặng quà cho các cán bộ nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật (nếu có)
Tổ chức tọa đàm 8/3
2. Đoàn thanh niên:
Nhắc nhở ĐVTN thực hiện tốt nội quy nhà trường
Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh tác phong học đường.
Nhắc nhở các lớp chăm sóc cây xanh, tập trung thi sáng tạo trẻ.
Phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường,
Tiếp tục phát động thực hiện phong trào xây dựng cây xanh, cảnh quan môi trường sư phạm.
Thi sáng tạo thẻ vòng trường ngày 024/3 lựa chọn sản phẩm tham gia thi cấp huyện.
Tổ chức lớp Đối Tượng Đoàn và ra quân ngày chủ nhật xanh tại khu vực sân bóng và hành lang hai bên đường.(có kế hoạch kèm theo).
Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo 2013.
4. Công tác khác:.
Kiểm tra việc thực hiện đối với cán bộ Đảng viên và công chức trong cơ quan đăng ký các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Huyện ủy
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Chi bộ nhà trường tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo, điều chỉnh các mặt hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng tuần.
Các bộ phận đoàn thể, tổ khối, các Đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nghị quyết có hiệu quả.
Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2012 được triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường.Nơi nhận :                                                                             Bí Thư
-     Huyện ủy Bù Đăng (b/c);                                              (đã ký)                                               
-    Các Đoàn thể (t/h);                                                 Hồ Ngọc Tùng
-    Các Đảng viên (t/h);
-    Lưu chi bộ
 


Nguồn tin: Chi bộ Trường THPT Thống Nhất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn