kế hoạch năm học 2017 2018

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 Số 17/KH-THPTTN                                           Thống Nhất, ngày 27 tháng 9 năm 2017

           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
            NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 tải file

-         Căn cứ công văn 3845/GDĐT- KTKĐCLGD  ngày  28/09/2017 của phòng khảo thí kiểm định chât lượng giáo dục về hướng dẫn công tác khảo thí năm học 2017- 2018

-         Căn cứ vào 3699/SGDĐT- VP  ngày 30 tháng 09 năm 2017 của văn phòng sở giáo dục và đào tạo về việc  thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 2017

-         Căn cứ vào công văn 4316/SGDĐT- GDTr H ngày 31/10/2017  về hướng dẫn nhiệm vụ trung học của phòng trung học sở giáo dục và đào tạo Bình Phước

-         Số /QĐ -THPTTN của trường THPT thống nhất về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trường  năm học 2017 2018.

-         Căn cứ vào 15/KH-THPTTN của hiệu trưởng nhà trường  ngày 26 tháng 09 năm 2016

-         Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị.

-         Căn cứ vào công văn 3499/SGDĐT- TTr  về  kế hoạch thanh tra và công văn  550/SGDĐT- TTr của thanh tra sở giáo dục và đào tạo về kiểm tra nội bộ trường  học.

-         Căn cứ vào công văn 3682/KH-SGDĐT   ngày 18/09 về  kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018

 Từ những căn cứ trên phó hiệu trưởng trường THPT Thống nhất đưa ra kế hoạch chuyên môn cụ thể cho năm học như sau:

 

A: TÌNH HÌNH TRƯƠNG ,LỚP NĂM HỌC 2017 -2018:

I.                  Thuận lợi:

-         Năm học 2017 - 2018 toàn trường thực hiện sự đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới từ hiệu trưởng, làm theo kế hoạch ở tất cả các bộ phận.

-         Số bàn ghế được đầu tư nhiều hơn, trả lại bàn học sinh cho các phòng học.

-         Số máy tính được mua mới nhiều hơn năm trước, thuận lợi cho việc học tin học văn của các em học sinh. Hai phòng máy tính gồm 48 hoạt động tại hai phong  khác nhau

-         Học sinh có phần ngoan hơn, nhà trường có điều chỉnh thời gian học để đáp ứng nhu cầu của các em trong buổi học .

-         Số lớp  tăng, số giáo viên chủ nhiệm theo lớp nhiều thuận lợi cho công tác quản lý.

-         Ban quản lý học sinh được chấn chỉnh ngay từ đầu năm và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên.có hai phó bí thư đoàn

-         Công tac an ninh , công an giao thông làm việc nhiều hơn làm giảm tệ nạn đánh nhau và mất trật tự an toàn giao thông.

II.               Thách thức

-          Học sinh đi học xa nhà nhiều em phải ở trọ nên việc quan tâm của phụ huynh cũng có phần chưa sát sao.

-         Một số em ham chơi điện tử, bi da  chưa quan tâm nhiều đến việc học

-         Đổi mới thi cử giáo viên và học sinh chưa kịp thời làm theo.đặc biệt là kì thi trung học phổ thông quốc gia.

-         Tình hình kinh tế của một số hộ gia đình còn nhiều khó khăn nên liên quan đến bỏ học.

III.           Khó khăn

-         Thiết  bị đồ dụng dạy học qua nhiều năm đã bị hỏng một phần , một số dụng cụ có  sai số lớn, khó thực hiện các thí nghiệm mô phỏng cho học sinh quan sát.

-         Một số học sinh chưa quan tâm đến việc học, coi nhẹ điểm số và không quan tâm đến tương lai của bản thân

-         Không có cán bộ chuyên trách làm công tác thiết bị.nên việc quản lý thiết bị gặp nhiều khó khăn, chưa cập nhật phần mềm quản lý thiết bị tối ưu và sử dụng trực tuyến nên việc sử dụng thiết bị của giáo viên cũng chưa được thường xuyên.

-         Ban giám hiệu có đồng chí đi học tập trung nên công việc quản lý chuyên môn còn nhiều hạn chế.

-         Cơ số giáo viên môn anh văn môn đia lí.không đủ so vói định mức nên việc tổ chức giảng dạy còn nhiều khó khăn, có nhiều lớp không có học số tiết phụ đạo và học thếm.

IV.           Tình hình trường- lớp- học sinh:

-         Số học sinh năm học 2017 – 2018  là 597 học sinh so với những năm trước thì không tăng , được biên chế thành 19 lớp.trong đó 6 lớp 10, 6 lớp 11 và 7 lớp 12

-         Số giáo viên theo cơ cấu đủ ở các môn: tính theo thông tư 28 về số tiết đinh mức cho giáo viên thì phân công đầu năm chuẩn thì không có giáo viên dạy thêm giờ, cơ cấu các môn đủ: riêng môn địa lý do giáo viên nghỉ sản nên phải tăng tiết cho một giáo viên.

-         Cơ sở vật chất: số phòng máy tính 2 gồm 47 máy, số phòng tương tác 3 trong đó 1 phòng chuyên cho môn anh văn và hai phòng cho các môn học khác, phòng thực hành vật lý 1 đủ thiết bị, phòng thực hành hóa học 1 đủ thiết bị, phòng thực hành sinh học 1 đủ thiết bị, số phòng máy chiếu dùng trình chiếu để giảng dạy 02 có lắp máy chiếu vật thể . Số phòng thư viện 1. Phòng học 18 và phân mỗi lớp 1 phòng hoc cho cả sáng và chiều.

 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢNG DẠY

 

Mục tiêu

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trử, thư  viện, thiết bị và y tế học đường.

-  Tăng số giải học sinh giỏi trong toàn trường và đặc biệt quan tâm đến các môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học và quốc phòng

- Thực hiện tốt phân phối chương trình giảng dạy các bộ môn theo đúng hướng dẫn của bộ giáo dục.

- Quản lý tốt nhiều phần phần mềm tin học giảng dạy và quản lý.

- Thực hiện việc giao chỉ tiêu về giáo viên có kiểm tra hướng dẫn, việc thực hiện kiểm tra riêng và kiểm tra chung.

-  Quản lý tốt tổ chuyên môn: Hồ sơ tổ, kế hoạch tổ, chương trình giảng dạy phải được duyệt trước khi đưa vào giảng dạy.

- Đưa công tác kiểm tra lên làm nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý.

- Đưa sáng kiến vào áp dụng thực tế, duyệt các sáng kiến với việc hướng dẫn tạo điều kiện để giáo viên thực thi sáng kiến.

- Thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên.

- Thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phát huy tính tự học của học sinh.

- Tổ chức dạy thêm- học thêm đúng quy định.quyết liệt trong công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện việc hi trả các khoản thu nhập tăng thêm theo một cách kịp thời

- Kiểm soát tốt học sinh đầu vào và đầu ra trong quá trình đào tạo, các số liệu phải được thống nhất và có tính đồng  nhất số dữ liệu báo cáo.

- Làm tăng tỉ lệ đậu tốt nghiệm so với năm trước, tăng tỉ lệ đậu đại hoc, cáo đăng…

- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp hoạt trải nghiệm sáng tạo

- Thực hiện đúng và có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học qua đó thúc đẩy phong trào học tập của giáo viên

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngủ nhà giáo.

- Thực hiện công tác kiểm định đánh giá trong và hoàn tất  phần mềm.

- Hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

- Giúp đỡ giáo viên để đạt thành tích cao nhất trong hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

            1. Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra công tác văn thư

a.     Chỉ tiêu :

-Tất cả các loại sổ sách theo điều lệ trương trung học đúng văn bản và đủ về số lượng và được phê duyệt đúng thời gian.

- Thực hiện đúng thời gian các công văn đi  và  công văn đến
-  Danh sách giáo viên và cán bộ công nhân viên hoàn thành phần lí lịch giáo viên vào phần mềm PMIS, các hồ sơ đảm bảo không sai sót cập nhật đầy đủ các yên cầu do phần mềm tạo ra nhập đánh giá xếp loại …
-100% phần lí lịch học sinh được nhà trường quản lí cẩn thận và được nhập vào phần mềm vnedu xuất báo cáo emis kịp thời để tiện cho việc quản lí và nhập đầy đủ các mục trong thông tin cá nhân của phần mềm quy định.quản lý tốt số học sinh chuyển đi, chuyển đến và số liệu phổ cập giáo dục.

-Tất cả các loại hồ sơ  sổ sách của giáo viên chủ nhiệm , tổ trưởng chuyên môn, giáo viên giảng dạy được kiểm tra đầy đủ được lưu tại văn phòng vào cuối năm học

- Thực hiện đúng và đầy đủ các báo cáo dó sở giáo dục và đào tạo, huyện, xã.

- Công tác đề thi được bảo mật tuyệt đối.

- Quản lý tốt nền nếp và giờ giất, thời gian học tập của học sinh.

  b. Biện pháp thực hiện 

nhiệm vụ của văn thư và người kiểm tra định kì
-  Phần Mềm Pmis: Đầu năm các đồng chí quản lí mạng internet của trường đảm nhiệm công tác cài đặc phần mềm, đồng chí văn thư phối hợp với giáo viên hoàn thành phần lý lịch sau đó nhập vào phần mềm, thường xuyên kiểm tra và duyệt bổ sung chỉnh sửa in bào cáo thống kê.cuối tháng 11 kiểm tra phần mềm pmis của văn thư nhập trực tuyến.

- Phần mềm emis: đầu năm, giữa kì, cuối kì văn thư nhà trường phải phối hợp với các bộ phận đặc biệt là bộ phận quản lý phần mềm vnedu để tách lấy các số liệu đúng số lượng và đúng mẫu, báo cáo về sở đúng thời gián quy định và in lưu hằng năm.
-  Học Bạ Học Sinh: Văn thư có nhiệm vụ  vào cuối tháng 10 hằng năm cho giáo viên chủ nhiệm nhận số lượng học bạ của lớp mình và hoàn tất phấn lý lịch, có dán ảnh và được vào sổ đăng bộ, được đóng dấu và ký phần trang 1.

- Hồ sơ chuyển đi – chuyển đến: tất cả các hồ sơ chuyển đến phải được ban giám hiệu phê duyệt, chuyển vào đúng lớp và Sau khi học sinh đến nhập học phải chuyển ngay hồ sơ cho phó hiệu trưởng quản lý phần mềm để kịp thời cập nhật và phó hiệu trưởng viết giấy giới  thiệu biên chế đến lớp học.

- Quản lý báo cáo đi và công văn đến: Tất cả công văn đến văn thư phải in hằng ngày  ra và lưu theo nội dung đồng thời có một bảng theo dõi công văn lưu ý ngày báo cáo, người báo cáo… và phải báo trước cho các bộ phận trước 3 ngày để chuẩn bị, sau khi các bộ phận hoàn thành báo cáo thì gửi lại cho văn thư đánh số, cho ký và đóng dấu chuyển đi đúng thời gian. Và được kiểm tra đột xuất một tháng 1 lần.
- Văn phòng trường và các giáo viên chủ nhiệm: hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm, các bộ phận hoàn thành các loại  hồ so sổ sách hạn cuối 30 thág 09 sau đó thường xuyên kiểm tra đánh giá của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng , chỉ đạo và bổ sung một cách kịp thời vào kế hoạch dạy học
-Các loại sổ điểm và sổ đầu bài: được  văn thư thu lại và đánh giá ở từng buổi học, ban thi đua bề nổi chịu trách nhiệm theo dõi học sinh vắng mặt từng buổi. cuối mỗi năm học văn thư có kế hoạch thu và lưu tại văn phòng nhà trường

 - Sổ đăng bộ:Đầu năm bộ phận văn thư hoàn thành sổ đăng bộ và hoàn thành các loại sổ chuyển đến chuyển di, thi tốt nghiệp..

- Tất cả các loại hồ sở sổ sách hằng năm được lưu tại phòng văn thư và được lưu giữu cẩn thận, được phân loại cụ thể đảm bảo tình khoa học, tính thẩm mỹ và dễ tìm.

- Rà soát lại toàn bộ  số của quyết định, số của tờ trình, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ của hội đồng thi đua khen thương, văn bản đến, văn bản đi, sinh liệu học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến.

- Lịch làm việc: văn thư phải lên lịch làm việc cho toàn trường hằng tuần tham mưu với hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để thực hiện.phải đăng lên website của nhà trường vào đầu mỗi tuần.

- Kiểm tra quản lý và sử dụng con dấu: văn thư phải là người luôn giữ con dấu của nhà trường và mọi hồ sơ liên quan đến con dấu đều được tự tay văn thư đóng dấu và chịu trách nhiệm.

2. Nhiệm vụ 2 Công tác quản lý tổ chuyên môn:

 a.Mục tiêu

- Hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra tốt hoạt động của tổ chuyên môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh hoc, công nghệ, tin học, thể dục, quốc phòng. Thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Thực hiện quyết liệt trên trường học kết nối

- Quản lý tổ chuyên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá thực hiện theo công văn: 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của bộ giáo dục và đào tạo.

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo công văn 5333/ BGDĐT- GDTrH

 b. Chỉ tiêu

- Tất cả chỉ tiêu chuyên môn gồm tỉ lệ bộ môn, giáo viên giỏi các tổ, học sinh giỏi 12, học sinh giỏi Olympic, giáo viên giỏi cấp tỉnh thực hiện theo kế hoạch của hiệu trưởng tại kế hoạch chung cho nhà trường ngay đầu năm.

-         Mỗi giáo viên có ít nhất một học sinh giỏi tham gia ôn thi

-         Chỉ tiêu bộ môn phải đạt so đăng kí

-         Có ít nhất 2 giáo viên tham gia thi giáo viên  giỏi tham gia thi cấp tỉnh (giáo viên tổ tự nhiên có tham gia )

-         Thực hiện một chuyên đề chung cho tự nhiên trong tháng 04/2018

-         Chế độ hội họp theo quy định

-         Các tổ thực hiện chuyên đề riêng cho tổ thiết thực mỗi tổ chuyên môn mỗi kì ít nhất một chuyên đề và thực hiện các tiết trải nghiệm sang tạo cho học sinh

-         Mỗi kì phải sơ kết tổ trong báo cáo sơ kết phải đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ của tổ và các thành viên trong tổ. việc thực hiện kế hoạch được tổ viên xây dựng đầu năm và báo lên cho tổ trưởng chuyên môn và phó hiệu trưởng.

-         Họp giao ban tháng phó hiệu trưởng và các tổ trưởng theo kế hoạch và trao đổi trực tuyến qua trường học kết nối và email

-         Việc thao giảng, dự giờ thực hiện theo kế hoạch của hiệu trưởng. công tác kiểm tra nội bộ trường hoc được thực hiện nghiêm túc.

c. Biện pháp thực hiện:

 - Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên thì việc mà giáo viên phải biết mình trong thời gian tới cần làm gì và đạt được gì do vậy: mỗi giáo viên phải có kế hoạch cá nhân dự a trên kế hoạch chuyên môn của tổ, tổ thì phải dựa vào kế hoạch phó hiệu trưởng và hiệu trưởng. phải có kế hoạch cá nhân in và lưu.

- Đầu năm phó hiệu trưởng duyệt phân phối chương trình: liệt kê tất cả các thiết bị có của bộ môn và đưa vào phân phối chương trình, kiểm tra ngay đầu năm và duyệt sao cho phù hợp, đảm bảo mỗi giáo viên phải được đóng gốp in  và lưu.

- Giáo viên phải lưu lịch báo giảng theo tuần trước thứ 2  lên phần mềm và được in ra lưu lại, phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra thường xuyên và đột xuất đồng thời có sự nhắc nhỡ kịp thời qua họp hội đồng hoặc qua email.

- Tất cả các kế hoạch của tổ trưởng phải được phó hiệu trưởng phê quyệt và phải được trao đổi qua sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối với các tổ viên và được tổ trưởng đưa lên website biên mục đúng chổ để tiện cho việc tra cứu.

- Tổ trưởng sắp xếp thời gian kiểm tra việc giảng dạy của tổ viên cũng như kiểm tra hoạt động sự phạm của giáo viên đảm bảo khách quan , công bằng và có số liệu đánh giá cụ thể cho từng giáo viên chú ý tại thời điểm: nắm được số tiết dự giờ đến thời điểm , số tiết thao giảng đến thời điểm, hồ sơ , giáo án, xếp loại tay nghề, xếp loại các tiết thao giảng..

- Giáo án phụ đạo phải được in ra và ghi đủ nội dung theo hướng dẫn của bộ môn trang đầu phải ghi phân phối chương trình kể cả chính khóa và phụ đạo. tất cả các phân phối chương trình và giáo án phụ đạo phải được và giáo viên trao đổi thông qua trường học kết nối

- Việc trao đổi nội dung một vần đề nào đó khuyến khích các tổ sử dụng đưa file lên phần sinh hoạt tổ chuyên môn trên trường kết nối và buộc các thành viên đóng góp sau ki có kết qua góp ý tổ trưởng tập hợp và thông nhất với tổ phó và ban hành văn bản không cần phải tổ chức cuộc họp tốn thời gian.

- Tất cả các tiết thao giảng tập hợp biên bản và phiếu dự giờ được tổ trưởng thu giữ sau khi đã đánh giá tiết giảng và có biên bản kèm theo. Thực hiện theo sự thống nhất đã họp.

- Việc sử dụng thiết bị được kiểm tra thường xuyên do các đồng chí kiêm nhiệm công  tác thiết bị và tổ trưởng phải chịu hoàn toàn trách hiệm về việc sử dụng  thiết bị của mình.phải đúng theo phân phối chương trình và đăng thiết bị, khi mượn thiết bị phải mượn chìa khóa của bảo vệ và phải ký sổ tại phòng bảo vệ và đăng kí tại phòng hội đồng đối với các thiết bị dùng chung, phòng tin học sổ thiết bị được tổ phó tin học đảm nhiệm kiểm tra thường xuyên, sổ thiết bị tổ hóa được đc Thúy chịu trách nhiệm, Sổ thiết bị môn quốc phòng đc Chín chịu trách nhiệm, Sổ thiết bị phòng sinh học, đc Hiền chịu trách nhiệm.

- tổ trường chuyên môn phải kiểm tra được việc thực hiện cho điểm và nhập điểm của tất cả các thành viên của tổ mình.

 + Phần đề thi được tổ trưởng hoặc tổ phó duyệt và in thành hai bảng để lưu và đưa đồng chí văn thư photo đảm bảo sự bí mật của đề. Để thi nâng cao riêng, cơ bản riêng và học sinh cũng được xếp nâng cao riêng và cơ bản riêng, học sinh cá biệt riêng.

+ Phần ma trận đề: trược khi kiểm tra tổ trưởng phải thống nhất ma trận đề với giáo viên cả tổ đồng thời gửi ma trận đề qua email cho đc phó chuyên môn, thực hiện ra đề thi và coi thi do giáo viên thực hiện do vậy cần phải thống nhất chung ma trận.

+ Sau 5 ngày chấm bài tổ trưởng nộp lại phiếu cho tổ phách và nhận đầu phách, đc công có trách nhiệm lên điểm sau 1 ngày.

+  Giáo viên soạn đề  kiểm tra 15 phút cũng phải soạn  ma trận đề.

-         Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần và phó hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ của giáo viên 2 lần/học kì, tất các các nội dung kiểm tra được xác nhận vào hồ sơ giáo viên và sổ theo dõi của chuyên môn của phó hiệu trưởng, sau khi kiểm tra được giáo viên ký xác nhận.

3.Nhiệm vụ 3 Công tác triển khai và ứng dụng các phần mềm tin học.

 a.Mục tiêu:

Đưa công nghệ thông tin vào úng dụng hiệu quả trong hoạt động giảng dạy và quản lý.

b. chỉ tiêu

- Sử dụng website để đăng tải toàn bộ nội dung kế hoạch của trường và tổ, tất cả các văn bản của trường và của sở đều được quản lý trên website để tiện cho việc theo dõi của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

- Ứng dụng triệt để phần mềm xếp thời khóa biểu FET, thực hiện phải đảm bảo tính khao học. ưu tiên cho các giáo viên tham gia đi học cao học và các giáo viên có con nhỏ.

- Khai thác triệt để phần mềm quản lý điểm vnedu.vn, điểm được quản lý cập nhật theo lịch, cập nhật lịch báo giảng trước thứ 2 hằng tuần, đưa quản lý nền nếp học sinh vào phần mềm và đươc ban thi đua bề nổi cập nhật hằng buổi sau khi kết thức buổi trực. thường xuyên gửi tin nhắn điểm và vi phạm về phụ huynh theo định kì, giáo viên sử dụng các biểu mẫu để báo cáo thống kê trong đó có giấy mời  phụ huynh tham gia họp, thẻ học sinh,điểm trung bình học sinh …

- Trường học kết nối sử dụng hiệu quả, cung cấp toàn bộ mật khẩu cho giáo viên và học sinh, trong đó tất cả các lớp nâng cao giao bài để các em làm và giao cho giáo viên chấm thông qua chương rình này,thực hiện các báo cáo cuộ cthi sáng tạo khoa học kỹ thuật thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cố gắng ở kì 2 tất cả các giáo án được trao đổi qua trương học kết nối, cấp hho học sinh toàn bộ tài khoản học sinh.

- Cập nhật thông tin sách và học sinh vào phần mềm SRP để sử dụng phân hệ quản lý thư viện. sử dụng hiệu quả phân hệ kiểm định chất lượng giáo dục, sử dụng triệt để phần ngân hang đề thi, đến cuối năm chuển toàn bộ hồ sở thiết bị vào phần mềm SRP từ phân hệ quản lý thiết bị từ VEMIS.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm Master Elaerning, tập huấn cho giáo viên và tiến hành chấm bài thi vòng trường và gửi về sở chỉ tiêu 2 giải 3 cấp tỉnh.

- khuyến kích giáo viên sử dụng các phần mềm tiện ích khác trong quá trình dạy học.

- Hằng tháng các tổ trường thực hiện việc báo cáo theo mẫu trước ngày 25 hằng tháng các nội dung liên quan đến: số tiết dự giờ, số tiết thao giảng, dạy thay dạy bù, sử dụng trường học kết nối, việc thực hiện kế hoạch đưa ra, học sinh bỏ học ở các lớp chủ nhiệm biện pháp và giải pháp, số tiết sử dụng đồ dùng dạy học, giáo viên không sử dụng đồ dùng.

- Kiểm tra kế hoạch ôn thi học sinh giỏi của giáo viên.

- tổ chức thực hiện chuyên đề thông qua bộ trắc nghiệm thông minh của tổ tự  nhiên.

c.Biện pháp thực hiện:

 * Website: phân công nhiệm vụ viết bài thông tin về trường được phân bổ theo tháng: phân công cho chi đoàn giáo viên viết bài trên website, các đc chí có trách nhiệm thu thập thông tin và viết bài và đưa hình ảnh về các hoạt động trong tháng để thông báo với xã hội các hoạt động của trường và đồng thời là người kiểm soát văn phong của wesite, qua đó kiểm tra cấu trúc và có ý kiến cho quản trị chính website.

    -  Đc tới có trách nhiệm cập nhật thông tin lịch làm việc tuần vào sáng thứ hai đảm bảo mọi người dù ở nhà thì lịch vẩn được cập nhật thường xuyên, và nên đưa kế hoạch tháng cho toàn trường.

   - Các tổ trưởng phải lê kế hoạch tháng sau khi thông nhất nội dung kế hoạch với phó hiệu trưởng. các bộ phận khác như đoàn thanh niên  công đoàn , phụ trách công tác đảng cập nhật nội dung kịp thời hằng tháng.

 -  Đc Tuân hằng năm nghiên cứu đưa vào các moodun tiện ích về thi trực tuyến,  về trường xưa và điều chỉnh baner cho thật đẹp.

  - đc Tuấn sau khi xếp xong thời khóa biểu phải cập nhật lên wesite một cách kịp thời.hằng tuần kiểm tra và duyệt bài đưa các bài vào đúng chổ cần thiết, đồng thời xóa những bài không cần thiết. hằng tháng có trách nhiệm báo cáo trước chi bộ về việc cập nhật nội dung các cách thành viên quản trị.

 - Tất cả các giáo viên trường phải theo dõi thương xuyên việc cập nhật thông tin được đăng tải để tổ chức giảng dạy cho tốt, nếu phát hiện sai sót và vấn đề gì không đúng báo ngay cho ba quản trị đc Tuấn và Đc Tuân.

* Phần mềm xếp thời khóa  biểu:

          Thường xuyên cập nhật phiên bản mới, tiến hành xếp đảm bảo yêu cầu các tiết tin học không được chồng lần để tận dụng triệt để phòng thực hành tin học và phòng lap.các tiết thể dục và quốc phòng được xếp trong một buổi để tiện việc tập luyện của học sinh,tạo điều kiện cho hai vợ- chồng cùng dạy một trường có con nhỏ, tạo điều kiện cho giáo viên có con nhỏ được nghỉ tiết 1, tạo điều kiện cho giáo viên có con nhỏ học cấp 1 được nghỉ tiết 5 để tiện cho việc đón con, giáo viên các môn có ít giáo viên nên xếp chéo để có người dạy thay nếu do ốm. các quy định khác được thực hiện theo tính khoa học của việc xếp.

        Sau khi xếp xong phải được công bố đến giáo viên thông qua website và phần mềm vnedu. Các file HTML và xuất qua Excell để tổ trưởng tiện in ra trong công tác quản lý.

  • Triển khái phần mềm Master E learning

     Các phần mềm soạn giảng trước đây về soạn bải giảng điện tự khuyến khích giáo viên sử dụng. riêng phần mềm master elerning tập huấn cho giáo viên, khuyến khích các giáo viên tham gia thi, có bài thi được cộng điểm thi đua: có bài nộp cấp sở thì. có bài soạn bằng master cấp trường.

   Trong quá trình dạy nếu giáo viên soan bằng phần mềm này được cộng 3 điểm/bài trong đó có sử dụng thành thạo các tiện ích như câu hỏi, sơ đồ tư duy, vẽ đồ thị, các hiệu ứng trang ,hiệu ứng đối tượng chạy tốt được tổ đánh giá tốt  và được nộp lại kho lưu trử của nhà trường ( ổ cứng tại đc Tuấn). một bài đã thuyết trình được cộng 5 điểm/bài. Các bài soạn được chia sẽ qua trường học kết nối cấp độ trường.

  •  Triển khai phần mềm vnedu.vn

-         Đầu năm học tất cả hồ sơ học sinh lớp 10 được giáo viên chủ nhiệm cập nhật vào phần mềm, giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ cập nhật sửa và không được xóa học sinh, tất cả các mục điều được cập nhật, như số điện thoại, tên cha me……

-         Các lớp 11 và 12 được quản trị phần mềm kết chuyển đúng lớp đã được phân bổ, phân bổ cả học sinh lên lớp và ở lại

-         Phần cập nhật số lớp, số học sinh, phân công chủ nhiệm,phân công giảng dạy, đăng kí tin nhắn, cấu trúc số cột điểm, cấu trúc điểm, khóa điểm, thống kê nhập điểm, thống kê lịch báo giảng được đc Tuấn Đảm nhiệm

-         Đc  ngô văn Công đảm nhiệm cập nhật điểm 1 tiết, điểm học kì, tính điểm trung bình, quản lý về cập nhật hạnh kiểm, in sổ điểm lưu, quản lý tiện ích kì thi, in danh sách kì thi dán niêm phong tại phòng thi, cập nhật khóa điểm, cập nhật tất cả phân phối chương trình. Cuối ngày được quy định kiểm tra điểm xuất file thống kê nhập điểm gửi về các tổ trưởng qua mail và đc tuấn.

-         Thời gian cập nhật điểm: kì 1 đợt 1 cột điểm 15 phút cột 1 kiểm tra ngày 1/11/2017 và 1/3 số điểm miệng, cột 2 kiểm tra ngày 1/12/2017 và 2/3 số điểm miệng,  trước thi kì 1 một ngày  kiểm tra tất cả điểm, các điểm 1 tiết kiểm tra sau 7 ngày sau khi nhận bài từ tổ phách, tất cả ngày nghỉ học sinh được kiểm tra ngày 1 đầu mỗi tháng( kiểm tra việc cập nhật của GVCN). : kì 2 đợt 3 cột điểm 15 phút cột 1 kiểm tra ngày 1/03/2018 và 1/3 số điểm miệng, cột 2 kiểm tra ngày 1/04/2018 và 2/3 số điểm miệng,  trước thi kì 2 một ngày  kiểm tra tất cả điểm,

-         Nhận xét cuối sổ điểm lớn , Khối 11,12 Đc Tuấn và Khối 10 Đc Thái.

-         Sau mỗi kì đc Công in sổ  điểm đảm bảo tính khoa học và phối hợp với đc Tới để đóng bìa cẩn thận và được bọc kiến. GVCN chịu trách nhiệm cho giáo viên bộ môn kí xác nhận và làm căn cứ vào học bạ sau khi hoàn tất trình Phó hiệu trưởng phụ trách kí xác nhận và được lưu ở văn thư.

-         Sau khi hoàn thành mỗi đợt nhập điểm đc Tuấn hoặc đc Công Gửi điểm về phụ huynh. Trước ngày thi đc công khóa toàn bộ sổ điểm không cho học sinh vào xem điểm cho đến khi 8 h sáng lễ sơ kết và tổng kết gửi kết quả điểm và danh hiệu về cho phụ huynh.

  • Triển khai phần mềm trường học kết nối:

-         Đầu năm học đc Tuân và Đc Tuấn rà soát toàn bộ số cán bộ giáo viên và cấp phát lại tên đăng nhập và mật khẩu. thực hiện việc tập huấn lại phần mềm cho toàn thể giáo viên.

-         Tập huấn phần sáng tạo khoa học kỹ thuật cho giáo viên và học sinh, các tổ trưởng thực hiện việc tập huấn theo đợt do bộ giáo dục và đào tạo tập huấn, giáo viên thực hiện việc tập huấn lại cho học sinh và cung cấp mật khẩu cho học sinh .

-         Kế hoạch tổ, các chuyên đề tổ phải được trao đổi qua trường học kết nối sau khi góp ý xong mới thực hiện theo kế hoạch.

-         Mỗi giáo viên tham gia ít nhất một cuộc thi do bộ hoặc sở tổ chức thông qua phần mềm này.

-         Các đợt tập huấn đại trà quy định các giáo viên phải thực hiện tập huấn là căn cứ để xét thi đua giáo viên

-         Các thông tin giáo viên được bảo mật tuyệt đối , mỗi giáo viên phải tự đổi mật khẩu cho riêng mình tránh để lộ mật khẩu.

 

  • Triển khai phần mềm SRP :

-         Trong  mềm có các phân hệ quản lý học sinh, quản lý thư viện, ngân hàng đề thi, kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý thiết bị và ebook

-         Phần mềm quản lý học sinh trong phân hệ: sau khi ổn định cán bộ công nghệ thông tin của trường được phân công hoàn thành sanh sách lớp từ phần mềm vnedu vào phần mềm quản lý học sinh trong SRP, đc Tuân chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu này bằng cách xuất file và ép vào phần mềm, hoàn thành trước ngày 20/10/2017. Dữ liệu dùng để cấp phát cho học sinh và giáo viên, sau khi cập nhật xong phần danh sách thì phần mềm thư viện mới hoạt động được do vậy cần phải hoàn thành sớm.

-         Phân hệ quản lý thư viện: nhà trường giao cho đc thư viện 1 máy tính chuyen làm công tác thư viện , do vậy đc Hiền phải thường xuyên nghiên cứu và sử dụng phần mềm  trong suốt thời gian năm học , tham mưu kịp thời với quản trị hệ thống để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm và lưu trử. Hằng quý dữ liệu phải được in ra và lưu trử theo luật văn thư và được đc Thái ký xác nhận.  ĐC tuấn chịu trách nhiệm thẻ thư viện cho học sinh phải khớp với phần mềm vnedu.

-         Giáo viên phải sử dụng phần đề thi trên phần mềm này đây là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm.

-         Phân hệ kiểm định chất lượng giáo dục: Phân hệ này được sở giáo dục tập huấn ngay từ đầu năm, được nhà trường tập huấn lại cho tất cả giáo viên và các đc chịu trách nhiệm về các minh chứng: trong đó : đc Thiều văn ánh chịu trách nhiệm cập nhật nội dung của tiêu chuẩn 1 và kế hoạch thực hiện của tiêu chuẩn này, đc trương quang trí chịu trách nhiệm về tieu chuẩn 3, đc Dương Văn Định chịu trách nhiệm tiêu chuẩn 3, Đc Nguyễn Thị Minh Lệ chịu trách nhiệm tiêu chuẩn 4 và  đc Ngô văn công chịu trách nhiệm tiêu chuẩn 5. Trong đó từ phần kế hoạch phải thể hiện được việc giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, các dữ liệu minh chứng phải được mã hóa và lưu tại phòng văn thư được các đc lưu trử và ghi mã minh chứng. các dữ liệu minh chứng được cập nhật hình ảnh lên phần mềm.

-         Chỉ tiêu cuối kì 1 phải hoàn thành trước kì 1, hoàn thành cho hai năm 2015 2016 và 2016 2017.phân hệ này phải được họp và đánh giá thường xuyên.

 

4.     Nhiệm vụ 4: Quản lý học sinh

a.     Chỉ tiêu:

-          Phấn đấu cuối năm trong phong trào thi đua của lớp nâng cao có lớp đứng nhì  trương , các lớp cơ bản có lớp đứng trong tốp 3 trường.

-         Phấn đấu tỉ lệ lên lớp đạt 98% tỉ lệ học sinh bị kỷ luật không quá 10 học sinh

-         Số lượng và tỉ lệ học sinh giỏi tăng học sinh.

-         Các phong trào khác phải có ít nhất là giải ba ở tất cả các hội thi cho học sinh.

b.    Biện pháp thực hiện

-         Biên chế lớp chuẩn ngay từ đầu năm học

-         Thực hiện phân coong giáo viên chủ nhiệm và kiểm tra công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

-          Thường xuyên nhắn nhỡ học sinh chay lười trong học tập, phân cho các nhóm trưởng chủ nhiệm thực hiện vai trò là giáo viên chủ nhiệm gương mẫu theo dõi giúp đỡ học sinh.

 

5.     Nhiệm vụ 5: Quản lý thiết bị:

-         Hiện trạng của thiết bị nhà trường gồm : hai phòng máy chiếu, hai phòng  bảng tương tác, một phòng tin học 40 máy, một phong lap môn anh văn, một phòng thực hành vật  lý, một phòng thực  thực hành hóa học, một phòng thực hành ính học

-         Thiết bị có trong các phòng máy chiếu gồm có máy chiếu và máy chiếu vật thể được gắng với nhau đa số các giáo viên đã biết và ứng dụng tốt sự chuyển hai chế độ là trình chiếu và  chiếu bài làm học sinh. Bộ phận điện nước của nhà trường phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi điện và lắp đặt máy chiếu , bảo vệ máy chiếu, bảo vệ và có sổ ghi nhật ký mượn chìa khóa các phòng thiết bị này.

-         Phòng thực hành hóa học, sinh học, vật lý có đủ tương đối thiết bị để phục vụ học tập: đầu năm nhà trường cho kiểm tra thông kê lại thiết bị hiện có vào sổ thiết bị và đăng kì sử dựng thiết bị  trong phân phối chương trình đầu năm. Các tổ và phó hiệu trưởng chuyên môn làm căn cứ để kiểm tra việc sử dụng đồ dùng của giáo viên và quản lý thiết bị của tổ trưởng chuyên môn

-          Tiết trực thiết bị giao cho đc chí nguyễn thị HIên số tiết được tính 6 tiết kiêm nhiệm, đc Hòa môn vật lý 3 tiết và đc hiền , yến 1,5 tiết. các tiết phòng máy tin học được phân bổ đều cho đc tuân , nhài và ngọc,

-         Đc Hiên chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ sổ cách phần thiết bị toàn trường , và giao cho đc Hòa và Hiền, yến phụ các mảng sinh học và vât lý. Sáng thứ 2 hằng tuần đc thúy thông kê việc đăng kí mượn thiết bị trong phần lịch báo giảng và thống kế cập nhật vào phầ mềm.

-         Phần mềm quản lý thiết bị được cập nhật số liệu mượn thương xuyên và cuối mỗi kì sau khhi cập nhật xong thì in ra và lưu theo hồ sơ kiểm định đc thúy chịu trách nhiệm nhập vào phần mềm thiết bị dùng chung, phòng hóa học và các môn còn lại, đc hòa chịu trách nhiệm nhập vào phần mềm phần môn vật lý công nghệ, đc Hiền và yến chịu trách nhiệm nhập phần sinh học.

-         Từ tháng 11 các đc thúy, Hòa, hiền  chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ dữ liệu từ phần mềm vemis sang phần mềm  MISA hoàn thành cuối kì 1.

-         Phó hiệu trưởng kiêm tra đột xuất sử dụng thiết bị của giáo viên và lập biên bản những trường hợp không sử dụng thiết bị.

-         Đầu năm đc Tuấn và đc Hùng kiểm tra tất cả thiết bị và đồ dùng hiện có của các phòng ban , sau đó cho đc cảnh dán nhãn kiểm tra, tất cả các biên bản kiểm tra ở các lớp và các phòng ban được đóng lại cuốn có bìa và được đc Hùng lưu trử đến cuối năm kiểm tra lại hiện trạng và lập biên bản lưu tại hồ sơ kiểm định. Thông qua biên bản kiểm tra đc Tuấn lập tờ trình kiến nghị lên hiệu trưởng để mau sắm thêm một số dụng cụ cần thiết như, hệ thống rèm của hai phòng tường tác, phòng lap, các bàn ghế ở các phòng ban, hệ thống màng hình, chuột ở các phòng máy, bóng đèn bị cháy, máy chiếu bị hỏng đề nghỉ sửa chữa nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy va học.

 

6.  Nhiệm vụ 6: Quản lý công tác dạy thêm học thêm

-         Địa bàn  tuyển sinh của trường nhỏ, là vùng sâu vùng xa có nhiều đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống, số học sinh dân tộc chiếm 49 % do vậy để tải tiến chất lượng thi dạy thêm và học thêm là một giải pháp cần phải thực hiện để đảm bảo chất lượng:

-          Ngay từ đầu năm nhà trường đã xin ý kiến của phụ huynh học sinh để lập tờ trình xin sở giáo dục và đào tạo cấp phép dạy thêm và học thêm trong nhà trường.

-         Nhiệm vụ phân công cụ thể cho từng thành viên : đc Thái chịu trách nhiệm về hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, lưu đơn học sinh đăng ký, kiểm tra hồ sơ giáo án các môn xã hội có tham gia dạy thêm

-         Đc Tuấn chịu trách nhiệm biên chế lớp học thêm, xếp lịch học thêm, thống kê số tiết dạy thêm và lập bảng tính tiền chi tiết cho từng giáo viên, khi hoàn tất giao cho đc cảnh quyết toán. Xét duyệt danh sách miễn giảm và ưu tiên cho đội ngủ học sinh giỏi và học sinh nghèo cùng đc cảnh.

-         Đc cảnh chịu trách nhiệm hồ sơ tài chính dạy thêm, chịu trách nhiệm quyết toán trong hoạt động dạy thêm,

-         Đc Lê văn Hùng  chịu trách nhiệm thu- chi, các khoản thu từ giáo viên chủ nhiệm

-         Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về quản lý học sinh và thu tiền học thêm nộp về thủ quỹ.

-         Số tiền một tiết dạy được tính theo các công văn hiện hành, số tiết ở mỗi lớp được thống nhất trong các cuộc họp liên tịch.

-         Tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ giáo án, chương trình dạy thêm học thêm và quản lý thành viên dạy thêm, tổ trưởng phân bổ giáo viên tại các lớp dạy thêm.

-         Đầu mỗi năm học họp ban quản lý dạy thêm học thêm, thống nhất cách làm và thời gian làm việc họp lí.

-         Cố gắng thanh toán tiền dạy thêm học thêm trước khi nghỉ tết âm lịch để giáo viên có tiền ăn tết

 

7.     Nhiệm vụ 7: Tổ chức dạy nghề và thi nghề cho học sinh khối 11

-         Thực hiện việc dạy nghề cho học sinh khối 11 phấn đấu 100%  học sinh được học nghề.

-          Khối 11 có 6 lớp, các tiết nghề được tổ chức học cho tất cả các học sinh khối 11 được học buổi chiều, các tiết được xếp chéo nhau để tận dụng phòng thực hành vì nhà trường chỉ có một phòng máy, buổi chiều học 5 lớp và buổi sáng 2 lớp

-         Thực hiện dạy nghề tin học cho học sinh khối 11 mỗi năm là 105 tiết được phân bổ cho các tuần và mỗi tuần 3 tiết

-         Điểm số được cập nhật vào sổ điểm theo đúng quy định

-         Hằng năm nhà trường tổ chức cho các em đã hoàn thành chương trình học nghề 105 tiết và có điểm số đủ điều kiện để thi được tham gia thi nghề được tổ chức vào tháng 10.

-         Nhà trường thành lập tờ trình, và làm các thủ tục khác để thực hiện việc tổ chức thi nghề cho học sinh.

-         Tất cả các thông tin về đăng kí thi nghề được giáo viên dạy tin học khối 12 thực hiện cho cac em đăng ký và cập nhật hồ sơ lên phần mềm , in ấm và chuẩn bị ấn chỉ ấn phẩm cho kì thi.

-         Thực hiện việc tổ chức thi được thành lập theo hội đồng của sở giáo dục và đào tạo ra quyết đinh và làm việc theo thời gian quy định.

-         Hiện tại nhà trường chưa tổ chức học nghề khác, tất cả học sinh khối 11 được học nghề tin học.

 

8.  Nhiệm vụ 8:Triển khai công tác hoạt động hướng nghiệp và đổi mới phương pháp dạy học.

-         Có kế hoach cụ thê co hoạt động hướng nghiệp thông qua hình thức trải nghiệm sáng tạo.quản lý các hoạt dộng kỹ năng sống theo thông tư: 04/2014/TT- BGDĐT

-         Đổi mới phương pháp dạy học thực hiện theo công văn:3535/ BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014

-         Kiểm tra các môn theo đề chung , tổ chức thi chung và cắt phách, chấm điểm được tổ chức theo quy trình bảo mât.

-         Đổi mới phương pháp dạy học bằng bách khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tiên tiến vào giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Nhiệm vụ 9: Đổi mới phương pháp dạy học.

-         Tham gia tập huấn tại sở về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đồng thời triển khai lại cho giáo viên như trải nghiệm sang tạo, hướng dẫn học sinh tự học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tập huấn và hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyển môn và dự giờ theo công văn 5555.

-         Dự giờ góp ý cho giáo viên theo hướng giợ mở, cho người dạy nói trước, người dự hởi thêm để làm ra và gióp ý giúp người dạy và người dự nhận ra những điểm không phù hợp để điều chỉnh cho hợp lý trong các tiết sau.

-         Dự giờ toàn trường một số giáo viên có tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh

-         Tạo ta các tiết dự giờ mẫu cho giáo viên toàn trường dự và gióp ý

-         Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy.

-         Giúp đỡ giáo viên tham gia thi giáo viên  giỏi các cấp đạt thành tích cáo đặt biệt là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phấn đấu 6 giáo viên đạt.

-          

 

C. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Thời gian

Nội dung trọng tâm

Người thực hiện

Ghi chú

Tháng 8

-         Biên chế lớp ổn định ngay đầu năm

-         Kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị. phòng học ..

-         Chuẩn bị phân phối chương trình

-         Triển khai một số nội dung công văn chỉ đạo đầu năm học

-         Chuẩn bị tốt cho khai giảng

-         Làm tốt công tác lao động

-         Thực hiện tốt việc tập luyện chuẩn bị cho khai giảng

-         Xin cấp phép dạy thêm học thêm

-         Họp phụ huynh học sinh đầu năm

-         Lên kế hoạch cho năm học

-         Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học

-         Kiểm tra công tác ôn thi học sinh giỏi

 

Tuần 1,2

Tháng 9

-         Khái gỉang thành công

-         Chuẩn bị tốt  và thực hiện tốt cho các hội nghị công chức, hội nghị phụ huynh học sinh, các đại học công đoàn, đại họi đoàn thanh niên

-         Họp triển khái đến tổ trưởng chuyên môn các hoạt động cần thiết chuẩ bị cho năm học

-         Thực hiện tốt các đợt tập huấn của sơ đề ra

-         Tổ chức dạy thêm cho học sinh

-         Quyết liệt và chuẩn bị cho thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12

-         Thực hiện chuyên đề tổ văn

 

Tuần 3,4,5,6

Tháng 10

-         Đưa học sinh tham gia thi học sinh giỏi 12

-         Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi vòng trường đợt 1

-         Chuẩn bị tốt và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học

-         Dự giờ đột xuất và theo kế hoạch

-         Kiểm tra công tác văn thư

-         Kiểm tra sở đầu bài, và việc thực hiện việc giảng dạy của giáo viên

-         Cuối tháng kiểm tra công tác cho và nhập điểm của giáo viên

-         Kiểm tra việc thực hiện hướng nghiệm và sử dụng thiết bị dạy học

-         Triển khai cuộc thi sang tạo trẻ và sang tạo khoa học kỹ thuật cho ký cam kết

-         Tổ chức tốt 20/10

-         Thực hiện chuyên đề tổ lịch sử địa lý

 

Tuần 7,8,9,10

Tháng 11

-         Kiểm tra công tác dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và trong nhà trường tăng cường kiểm tra phân phối chương trính giáo án

-         Tổ chức tốt lễ mít tinh 20/11

-         Cuối tháng kiểm tra việc cho điểm của giáo viên

-         Kiểm tra việc thực hiện website và phần mềm tin học

-         Thi giáo viên giỏi, tổ chức chuyên đề và , đổi mơi phương pháp dạy học

-          Thực hiện chuyên đề tổ anh văn, toán, hóa học 

 

Tuần 11,12,13,14

Tháng 12

-         Chuẩn bị tốt cho việc thi

-         Kiểm tra công tác thực hiện chương trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh theo ma trận đề

-         Kiểm tra ma trận đề

-         Tổ chức thi đúng quy chế

-         Thống kê và sự dụng tốt các phần mềm

-         Tổ chức tốt lễ sơ kết

-         Đánh giá các bộ công chức viên chức xét thi đua

-         Kiểm tra công tác thư viện thiết bị và y tế

-         Viết báo cáo sơ kết, báo các các công văn của phòng trung học, phòng khảo thí và phòng thanh tra.

-         Tổ chức hội thao thể dục và quốc phòng cấp trường

-          Thực hiện chuyên đề tổ sinh thể dục

 

 Tuần 15,16,17,18,19

Tháng 1

-         Triể khai kế hoạch kì 2

-         Thực hiện các báo cáo, cụm thi đua…

-         Kiểm tra công tác văn thư

-         Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục

-         Kiểm tra công tác ôn thi học sinh giỏi và tổ chức thi thử học sinh giỏi cho khối 10 và 11.

-         Hướng dẫn các tổ hoàn thành sang kiên

 

 Tuần 20,21,22,23

Tháng 2

-         Thực hiện kiêm tra tại sản cuối năm âm lịch và đưa vào việc lưu trử bảo đảm an toàn cho ăn tết

-         Tổ chức tốt hội trại cấp trường và cấp huyện

-         Kiểm tra công tác chuyên môn

-         Tham gia trường đoàn cho đại hội thể dục thể thao và an ninh quốc phòng cấp tỉnh

 

Tuần 24,25,26,27

Tháng 3

-         Triển khai thi giáo viên giỏi cập trường

-         Giúp đỡ giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh

-         Tổ chức tốt công tác ôn thi phụ đạo chiều

-         Hướng nghiệp cho học sinh hướng dẫn làm hồ sơ

-         Hoàn thành công tác kiểm định chat lượng giáo dục

-         Kiểm tra công tác thực hiện chuyên đề của tổ toán, lý, hóa và sinh học thực hiện chuyên đề chung và riêng

-         Kiểm tra công tác thực hiện trải nghiệm sang tạo của học sinh

-         Kiểm tra sổ đầu bài

-         Kiêm tra công tác chuyển đị chuyển đến học sinh bỏ học

-         Tổ chức thi thử cho học sinh khối 12

-         Kiểm tra hồ sơ giáo viên

 

 Tuần 28,29,30,31

Tháng 4

-         Tổ chức thi học kì 2 cho học snh đúng quy chế

-         Dự chuyên đề các tổ

-          

 

Tuần 32,33,34,35

Tháng 5

-         Tổ chức công tác thi

-         Viết báo cáo và thực hiện các báo cáo các cấp

-         Tổ chức tốt công tác sơ kết

-         Đánh giá công tác kiểm tra nội bộ trường học

-          

 

Tuần 36,37

Tháng 6

-         Kiểm tra tốt công tác ôn thi học sinh khối 12 và hương dẫn các em tham gia thi THPT Quốc gia 2018

 

 

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

lưu ý các chỉ tiêu thực hiện theo kế hoạch hiệu trưởng mà các tổ và giáo viên đã đăng kí.

- Các tổ trưởng chuyên môn tự nhiên thuộc các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, thể dục , quốc phòng, tin học, công nghệ dựa vào kế hoạch làm căn cứ xây dựng kế hoạch cụ thể cho tổ mình  và tổ chức thực hiện kế hoạch, quán triệt đến toàn bộ giáo viên trong tổ thực hiện kế hoạch năm hoc 2017 2018

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướn mắt, phát sinh cần báo về phó hiệu trưởng để kịp thời xử lý và điều chỉnh.

 

                                                                        

Nơi nhận:                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ban giám hiệu;

Tổ trưởng tổ tự nhiên;

Giáo viên;

Lưu: văn thư.                
 
                                                                                                                       Huỳnh Đức Tuấn